<<

. 11
( 13)>>

˜ “’   ¾ Ê¿ Ý — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘
‘™Ð˜ ¹ – ’Û Ðº
ÁÛ ¬’
 ½   •  ½ µ ½
 ½
´• ½¾¿ ´ º º¿µ

•¿ Û
˜ ’˜ ¬’ ˜ “’ “ ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý ´— ¬’ ˜ “’ ½º º½µ ‘”Ð — ˜ ˜ — “’¹
Ú– ’˜ ’ —“‘ — –“™’ ˜ “– ’ ’ ˜— —™‘¸ ’“˜ Ý © ¿¸ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ
˜“– Ë¿
“’˜ ’™ ’ — ’ ˜ — “’˜ ’™ ˜ “’ — “ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – ˜ ‘“—˜
•¾ •¿ ©
¿˜ –º À’ ¸© ¾ — ¬’ ’ Û ’“Û ˜ ˜˜ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ
¿
— ˜“– ˾
“’˜ ’™ ’ ’ ˜ — “’˜ ’™ ˜ “’ — “ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – ¾˜ –º
•½ •¾ © ˜“– ˽
Ì ™— © ½ ¿— ¬’ ¸ ’ “’˜ ’™ ’ — ’ ˜ — “’˜ ’™ ˜ “’
´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘ “ Û
—“ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – ½º ’ ÐÐÝ ˜ — ¬’ Ý
„• ©  ½   •  ½ µ ½ •½ ¸ —“ ˜ — „ ”Ð
½ ´’“˜ ˜ ˜ ´• ’˜ – Ð — Û ÐÐ ¬’ µ ’
½ ½ ¼
½
¦
˜ — —™‘ Ü —˜— “’ ’Ý — ˜“– Û “ — ’“˜ “’˜ ’ ” – “ ˘“ — – ˜ “’— Û˜
 ¦ ¾Ë
¦ ´¾• µ¸ ¸ ½ ¾ ¿º
— ’˜ ”– ’ ”˜ –— Û — “Û ˜ Ü —˜ ’ “ ’ ’ Ðݘ – ™ ˜ “’ ˜“ ˜
Þ ¼ ´Üµ · £´ÜµÞ´Üµ
´— ‘ ¹µ ’“’ Ð “–‘ ¼¸ ’ ˜ — ’ Ðݘ – ™ ˜ “’ “–‘™Ð — ˜“
´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘ “ ˜
˜ “–– —”“’ ’ “–‘ Ð “–‘™Ð º Ç’ Û Ý ˜“ – ˜ — “З
Ý ™— ’ ” –˜ ™Ð – —˜ ‘ ˜ — “’ © ¸ — ‘ Ð –ÐÝ ˜“ ˜ “’ — Ú ’ ’ ”–“”“— ˜ “’ ¾º¿º ’
”–“”“— ˜ “’ º¿º¿º Ì – “– Û Û ÐÐ ‘ – —˜– ˜ “’— “’ ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ —Û ˜ ’˜“
“’— – ˜ “’º


º º½ È– ” – ˜ “’—
¾ Æ’ Û ˜
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û “’ÐÝ ˜ ’˜“ “’— – ˜ “’ ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ — ¼º
¾ ¿
½
Ϙ ˜ — – —˜– ˜ “’ “’ ’ —™– ˜“ ’ — Á ´ “‘” – — ˜ “’ º¾µº …“– “Ú –¸ “–
’ “™— ˜ –‘ ˜ ´“– ™ µ “’ÐÝ ” ’ — “’ Ý ´“– Û ¼ µ Û ˜
—™ ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü ˜ ’ “‘“ ¼

¼ — ˜—Ý’ ˜ —‘ – •™ – ‘ ’˜º À ’ ¸ Û “’ÐÝ Ú ˜“ —˜ ‘ ˜ © ¸ ¿ ¾ ½¸
¾ Æ’ Û ˜
“– ¼º Ì – —“’ ˜“ ’˜–“ ™ —™ – —˜– ˜ “’ — ˜ ˜˜ ˜
¾ ¿
½
¾ Æ’ —  ½  ½ º
˜ —¬ — — ÁÁ¸ ˜ ’˜ ‘ ˜– Ü ’’“˜ “™’ Ý “’—˜ ’˜ ˜ ‘ —
½ ½
Ë™ “™’ — ™— ™Ð ’ “– – ˜“ “ ˜ ’˜ —– Ð —˜ ‘ ˜ “’ “ ˜ “–– —”“’ ’© ¸
½¾ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

¿ ¾ ½ ´ “‘” – — ˜ “’— º º¿¸ ºº ’ º º µº Ï ˜ —‘Ð – – ™‘ ’˜ — ÁÁÁ —
’“˜ ˜ ’ ’˜“ “’— – ˜ “’º
— ˜“½
Ϙ ˜ — – —˜– ˜ “’ ´ º º½µ – ™

¾ Æ’
ܽ •½ Û ¼ ´Üµ · Û · ܽ •½ ™ ´Üµ ½
Û· · ´Üµ ¼ ´ººµ
½ ½

  ’ 
Û – ’ Û –
½ ½


Ü•¾  •½ ’ Ü•¿  •½ ’
   
· ´Üµ ½· ½·

 
Ü •½ ܽ •½ £´Üµ
½·


À– £´Üµ “Ð ½ ´Üµ ¾ ´Üµ ’ ´Üµ ´ “‘” – ´¾º¾º¿µµº Á’ ˜ — ” –˜ ™Ð – — ˜
— ˜ “ — ’ ™Ð – – ˜ “’— — Ú’ Ý

¬¬
’ “
•½ ˜•½   ¼ ¼ ¼
˜¬
Ë “– —“‘ Û˜ ¼
•½ ˜•½ ‘  ¼ ¼ ¼
– “–
½
‘ ’½
“– —“‘ Û˜ ¼ ½

Ë Ë Ë Ë
¬¬
¨ ©

¾ ¼¾ ¿ ¼¿

¾Ê ’ ¾  
’½
„˜ ¬’ ´µ ½¾ ´ µ ¼ º …“– “Ú –¸ ¬’
¾ Æ’ ¾
½
Á´ µ ¼ ´ µ º Ϙ ˜ — ¬’ ˜ “’— ˜ – – “’ÐÝ ¬’ ˜ ÐÝ ‘ ’Ý
•½  
¾ Á´ ¾
— ’ ™Ð – ”“ ’˜— “ Ý ˜ ™— “ Û µ¸ µ¸ ’ À´ µ ˜
´’ ´˜ µ ¼ ’
˜‘ — — ’— ˜“ “’— – ˜Û“ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— “ ˜ — — ˜ “ — ’ ™Ð – ”“ ’˜—
’ À´ µº

¾ÊÛ  
Ϙ – ˜ “’ ——“ ˜ ˜Û“ —™ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— ’
 
½
 ·  ¸
À´ µº Á Û « ’ ˼ Ë´  ¼ « · •½ µ
·’ ¬’ ¾´ ·µ ’ ˜
¼ ·
  ¦ ´¾• µ¸ ¾ Ë ¸ ½ ¾ ¿¸ Û
“ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý ” – “ ˘“ — – ˜ “’—
˜ ˜ “˜     ´¾• µ ’   · Г’ ˜“ ˼ º
’ — ’ — “ÐГۗº Ë™””“— ´¾• µ
“˜     ´¾•½ µ ’   ·
•½ • ¸ ˜ — ‘”Ð — ˜ Г’ ˜“ ˼ ¸ ’
Ë’ ˜ ´¾•½ µ
 
˜ ™— — — ’ ™Ð – – ˜ “’ ˜Û ’ ’ ·º Ì —— “’˜– ˜ “’º
— ˼ Û Ü —˜ ˽ ¸ ˾ Ë¿
Ú’˜ Û ’˜ ˜“ — “Û ˜ ˜˜ – ’ — ’ ”–“”“— ˜ “’ º¿º
¾ Á´
´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘ “ Ý ¸
—™ ˜ ˜˜ “–– —”“’ ’ µ¸ Ü —˜— ’ ’ “™– ““ “
½ ½
’ ˼ ¸ — •™ З Ý ´Üµ —Ü ’ ˼ º Ë ’
—“Й˜ “’ “ ´ º¾º½µ ’ —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ
½Û ¾
 ½
• •¿ •¾ •½ •¼ • «· •½ •
¼ Ú “– —“‘ ½¾¿ º
•  ½
«· •½ • Û ¬Ü ¼ «½ « ’ —™ «½ · •½ •
Æ“Û¸ Û Ý˜ ˜
«½ «º Ï ¬’ ˽ Ë´  ¼ «½ · •½ µ ˼ ’ Ë Ë½ “–
’ “˜ –Û — Û ˜
¾  ½ — ˼ “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý ” – “ ˘“ —
¾ º – ˜ “’—¸ ˜ —‘ “Ð —
   
“– Ë ¸ ½º Ì – “– Ë´ ¼ «½ · •½ • µ “ — ’“˜ “’˜ ’ —
½¾ ’ ™Ð –
 
˜ “’ “ Ð Ú Ð • ¬’ Ë Ë´  ¼ «½ · • µº
– ½º “– Û —˜
“ ˽ — Ð —— • “– ÐÐ Ú Ë½ ˾ Ë¿ º …“– “Ú –¸
“” ’ ’ ˜’ Û ˜ ’
  ¾ ¾
£ – ˜ ´   ·µ ¸ Û
Ë´ ¼ «½ · • •µ ˜ “ — ’“˜ “’˜ ’ ’Ý — ’ ™Ð –
– ˜ “’º

À – Û ™— —‘Ð – ’˜ ¬ ˜ “’ — ’ ´¾º¿º½µº
½
º Ü”“’ ’˜ Ð —˜ ‘ ˜ — ½¿

¾  ½
Û Û ÐÐ Û– ˜ Ë Ë´  ¼ « · • µ¸ —“
“– “’Ú ’ ’ ½¾ Û Ú
 ½  ½
´•  • µ «½ º Æ“Û Ð ˜ Ë ¼
« «½ · Ú«
’ Û ’“˜ ’– ˜– –Ý Ð“—
½
˜“– “ Ë´ ¼ « µº …“– “Ú –¸ Ð ˜
—™ ¹— ’“˜ ”“— ˜ Ú ’™‘ –Û — —‘ ÐÐ – ˜ ’˜
¾ Á´ ˼
— ’ ™Ð – ”“ ’˜ “ Ý ¸ ¬’ Î
—“Й˜ Ú Ð™ “ µ¸ ’ “– ½ ¾¸ Û Ð
¼
ο Ë¿ ¡´¼ µ ´ “‘” – Ð ‘‘ º¿º¾µº

È–“”“— ˜ “’ º º½ ¾
“– Ð ˜© — ’ ˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ˜ — — ˜ “’ ’ Ð ˜
½¾¿
Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— Ã ’ Ê —™ ˜ ˜ “– ÐÐ ¾ Á´ µ’ ¼
— “Ú º Ì ’ ˜ –
Î
¾ ½¾¿ Û Ú

•½ •¾ •¿  ½ Ê ˜
  ¡
˜•  ½ ©
˜
à •½ •¾ •¿
´˜µ ´ººµ

 

“– ÐÐ ˜ ¾ Î º
Ï Û ÐÐ ”–“Ú ˜ — ”–“”“— ˜ “’ ’ ˜ “ÐÐ“Û ’ —™ — ˜ “’—º


º º¾ Ë“‘ ™Ü Ð –Ý „ ‘‘ —
„ ‘‘ º º¾ „ ˜  ½
’ º Ì ’˜ – Ü —˜—
¼¸ ¼¸ ½ ¼ ·
”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ —™ ˜ ˜ “– ÐÐ Ê ’ ÐÐ ”“— ˜ Ú ” Û Ú
·½
 ½ ” £ ”  ½ Ê” Ê”
Ê ´ ·  ½µ
” ´ººµ

Ì ”–““ “ ˜ — Ð ‘‘ — Ú’ Ý –’ ¸ ”˜ – ¸ ´ º º¾ µº

„ ‘‘ º º¿ Á “™– ““ “ ½ ’ • ¾ Æ· ¸
— “Г‘“–” ’ ™ÐÐ ’ ˜ ’˜
˜• ½ ´ •
™’ ˜ “’ ˜ µ´˜µ — ’˜ – ’ “ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – •º
Ƚ
È
‘ Ü ‘ “ ¸ Û ’“Û ˜ ‘ •—˜ ’ “
È–““ ‘
º Ú ’˜ Ì ÝГ– Ü” ’— “’ Ü ”“— ˜ Ú
¼
˜
à ‘ º Æ“Û ´ • µ´˜µ
½
˜‘ ‘ ½ ‘  ´‘ •µ º À ’
“’—˜ ’˜— Ã ’ —™ ˜ ¸

• ½ ½
½
˜‘ ˜•‘
˜• ½ ´ • ‘·½  ´ ‘·½ µ ‘•· ·½
˜
µ´˜µ ·½
•  ´‘ · • µ
‘¼ ‘¼
¼

 ´‘· ·½ µ
‘´ ·½µ • ¸
½Û •
Æ“Û “– ‘ “’—˜ ’˜ Æ
Ú ’ ˜– Ü —˜— ¼ —™
 ´‘µ
·½

ÐÐ ‘ Æ  ´‘µº Í— ’ ˜ —¸ ˜“
˜ ˜ “– ½Û Ú  ´‘ · µ ˜ –Û˜ ˜ —˜ ‘ ˜
¤
‘•· ·½ ¸
“– ˜— —Ý ˜“ “‘”Ð ˜ ˜ ”–““ “ ˜ Ð ‘‘ º

„ ‘‘ º º „ ˜ ’ ¹Ú Й
“Г‘“–” ™’ ˜ “’ ¬’ “’ — ˜“– Ë ’ —¹
• —™ ˜ ˜ ˜• ½ ´˜µ à ˜º
“’—˜ ’˜— • ¾ Æ· ¸ Ã
—™‘ ˜ Ü —˜ ’ “ ¼’
Ì ’ “– Ð ¾ Æ’ ¸ Ð ½¸ Û Ú
¬¬˜• ½ ¬¬ ´ ´ µÃµ Ð
½
• ˜ ¾Ë
£• д˜µ ˜ Ð  ½ ˜
Ð
•µ
 ´

й “Ð
£• Ð ‘ ’— ˜
À– “’ړЙ˜ “’ “ º
•¹
½ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

к Ì– Ú
È–““ ºÏ Ú˜ ”–““ Û ˜ ’ ™ ˜ “’ “’ ˜ Ð’˜ “ ÐÐݸ ˜ —˜ ‘ ˜ — ˜–™
Ð ½º Æ“Û ˜ ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü Ð “ Ð ’ ˜ Ð
˜
½¸ ’ ——™‘ ˜ ˜˜ “‘”“’ ’˜ “
Г’ — ˜“ Æ· º Ì ’ Û– ˜ Ð ·Ð Ð – ”Ð
¼ ’ ——™‘ ˜ —˜ ‘ ˜ ˜“ ˜–™ Û˜
ÝÐ £•
¼º — £ Ð £ Ð¸Û “ ˜ ’ ¼
• •
¬¬ £ Ð ¬¬ ˜•
 ´ µ Ð  ½ Ã Ð
½
• • ˜ •  Ð  ½ •
´˜  
½ •
´ µ• •

´˜µ µ • •
Ð  ½

 ´ µ ¼

 ´ µ Ð  ½ Ã Ð
½ ½
• ˜
Ð  ½ •
 
˜ Ð  •
½ • •· •
´½  µ
´½ µ • •
Ð  ½

 ´ µ ¼

Ê Ð  ½ •
  ¾  
½ •
½
“– ½¸ ´½ µ· ½ “– ÐÐ ¼ ½ º …“– “Ú –¸ ¼ ´½ µ •™ З
• •

Ð  ½
¤
Ð
½
• • • µº
ÈоÆ
 ´ µ ´ µ  ´ Í— ’ ˜ — – —™Ð˜— ˜ — —Ý ˜“ “‘”Ð ˜ ˜ ”–““ “ ˜ Ð ‘‘ º


Ƚ Ð
´Ü ݵ ´Ü ݵ
„˜ — ’ ´ º½º½µº Á Û Ü” ’ — Ð ´ÜµÝ ’ Ð

 ‘
Ð ‘Ü ¸
‘ “’—˜ ’˜— Ã
— Ð ´Üµ ˜ ’Û ‘ Ý ——™‘ ˜ Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú ’
¼
à Р·‘ ´ “‘” – ´¾º¿º µµº
Б
—™ ˜ ˜


„ ‘‘ º º ’ ¹Ú Й ™’ ˜ “’
„ ˜ • ¾ Æ· ¸ •’ ——™‘ ˜“ “Г‘“–”
—˜ ‘ ˜ ˜• ½ ý ½ ˜ ¸ ˜ ¾ ˸ “– —“‘ ”“— ˜ Ú
’ —“‘ — ˜“– ˸ — ˜ — Ý ’ ˜ ´˜µ
“’—˜ ’˜— ý ’ ½ º “– ¾ Æ’ ¬’
 Ð ¡
Ð £• ´Ð  µ
• Ð £•
´•µ

´ µ · ¼· ´ººµ
Ð

Ì ’˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— þ ’ —™ ˜˜
¬¬˜• ½ ¬¬
¾

˜
´•µ ·½ ¾
þ
´ µ´˜µ

“– ÐÐ ˜ ¾ ˺

È–““ •
º –—˜ “’ — “™Ð “ — –Ú ˜ ˜ ™’ ˜ “’ “ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– –
™˜“‘ ˜ ÐÐÝ — “ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – º Ì —¸ ˜“ ˜ – Û˜ Ð ‘‘ º º¿
• ½ ´ • ˜
¡ ¾
Ð ¼
˜˜ “’—˜ ¸˜
‘”Ð — ˜ Ð µ´˜µ ¸ “– —“‘ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ¼ º À ’ ¸
 •
• ½ È  Ð¡ Ð
´•µ
˜ — —™Æ ’˜ ˜“ ”–“Ú ˜ —˜ ‘ ˜ “– ˜ «–’ ´ µ º Í— ’ Ð ‘‘ ºº
£• ´Ð  µ
˜
Û — ÐÝ ™ ˜ ˜ —“ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – ’ ˜
Ð ¼
¬’ ˜ “’ “ •¹ “’ړЙ˜ “’¸ ˜“ ˜ –Û˜ Ð ‘‘ º º ¸Ý Ð —

¬¬˜• ½  ¡ ¬¬ ´ ´ µÃ½ µ Ð   ·½
½
• ˜
£• ¡
£• ´Ð  µ ˜ Р
Ð
• “’—˜
´˜µ
Ð Ð   ·½

 ´ µ


¤
Û˜ ‘Ü ½ º Æ“Û ˜ — —Ý ˜“ “‘”Ð ˜ ˜ ”–““ “ ˜ Ð ‘‘ º
¼
º Ü”“’ ’˜ Ð —˜ ‘ ˜ — ½

©
º º¿ —˜ ‘ ˜ “– ¿
¾ Á´ • Û¸ ˜
˜Û ¸
Ê‘‘ –˜ µ’ ¼ ¸ — ˜ —¬ — •™ ˜ “’ ´ º º µº Á’ ’ – и © ’
 • ˜• ©º
• ܽ • Û¼ •¿ Û •¿
À’ ¸ Û ’“˜ ©¿ ¸˜ ’ Ý ””ÐÝ ’ ˜“ ´ º º µ
˜ — •™ ˜ “’ “–‘ ÐÐÝ ˜– ’— “–‘— ’˜“

¢Ü £
˜•½  ¾•¿
£•¿ •¿ ˜•¿ ©
   ´ ½ · • £• ½ •½
•¿ • ™
½© ¿ ¿·´ ·µ © ¿· ¼ ´ººµ
¿ ¿
•¿ µ
½

Ì
• •¿ ¸ ´ º º µ ‘ Ý ‘“– ­ ¿¸ Û
Ϙ “’Ú ’ ’˜ÐÝ Û– ˜˜ ’ —© ¿ ¿© ¿ · –

’ “ ¢Ü £
˜•½  ¾•
£• •˜• ©   ´ •
Ì £• ©  
 ½  ½ ½ •½

­¿ ™
¿© ·µ
½ ½
 ´ ½ · •½ •µ

Ì“ ˜˜ —˜ ‘ ˜
“– © ¿ ¸ — —– ’ ”–“”“— ˜ “’ º º½¸ Û ™— ˜ ‘˜“ ˜ ˜Û
З“ ™— ˜“ ”–“Ú ”–“”“— ˜ “’ º¿º¿ ´— З“ – ¼½ µº
¬’ ” •½ •¾ •¿ º „ ˜ ο
“– “’Ú ’ ’ Û ”™˜ ¿ ´ “‘” – º º¿µ ’ Û —
¾ Æ· ÎÊ
Ê
¬’ ˜˜ ’ “— ˜ “’ º º½º “– ’ ¼Û ¬’ ’ —”
’¸
ο ’˜ – “– “ ο ¸ —™
“’— —˜ ’ “ “’˜ ’™“™— ™’ ˜ “’— © “Г‘“–” ’˜ ˜ ˜
˜”
˜¾Î¿ ˜• ½ ©´˜µ ʘ
½¸ Û  ½

Ê Ê ´˜µ Ê ´˜µ •µ
© —™” – ºÁ ½¸ ˜ ’˜
 ´”
¾ ν … º
´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð ˜Ý “ Û ”“— ˜ Ú … —™
‘”Ð — ˜ Ü —˜ ’ “ ˜
˜© ¿
¾Î Ê ’ •
– — ˜ – · •— – ¸˜
Á© ¼ ’ ¼ – “— ’ ’ —™ Ûݘ ’Û
“– ˜ ¾ ο ’ ¼
Ú

˜
Ê
˜– • £• ˜—• © ˜•   • – • ½ —• ”  • Ê •µ
©
´
•µ ¼
 ´”
˜•
Ê ”  • •   µ– • ½ — Ê
© •
˜ ´˜
•µ
 ´” ¼
”  • Ê ˜
Ê ˜
©
Ê´–·—•µ •µ
 ´”

Û – ’˜ Ð —˜ —˜ ‘ ˜ Û ™— ´ º º µº À ’ ¸

­˜– • £• ˜—• ­
­ ­Ê Ê
© © ´ººµ
Ê´–·—•µ

’˜ “ ˜¸ ʸ ™˜ Û
Û – — —“‘ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ ’ ”’ ’ ‘Ý ”’ ’˜
“’ – —º

 ½
¾ Á´  ½ ¸
ü “’—˜ ’˜ ü ’
“– µ¸ ½¸ Û Ú “– —“‘ ”’ ’˜ “
½
ÐÐ Ê
´ “‘” – ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º¿º¿µº …“– “Ú –¸ “– ½¸ ÐÐ ’˜ –— ¾ ’
¾Î Ê Û  •
– •½ —
ÐÐ © Ú Ý´ º º µÛ˜ ’ ½

­˜•  ¾• £• ˜• ­
­ ­Ê Ê
½
Ê•½
© ©
½ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

  •µ ¡
˜ •½ •¸ —“ ˜
Û – “’ — “™Ð ’“˜ ˜ ´•½ ˜´ººµ ’ ’ ””Ð º

–“‘ ˜ ¬’ ˜ “’ “ ·Û ™ ˜ ˜ •™ З
·

˜•½  •¾  •
  ’ 
  •¾ µ ·
½
•µ
 ´´•½
˜•½  ¾•
  ’  ·
½
 ´ ½ · •½ •µ
˜•½  • ˜•½  ½ •
   ’ £• ´ • £µ´˜µ
  ½µ
·
½
 ´•½ •µ •µ
 ´´•½

¾Î Ê
ÐÐ Ê
͘ Ð — ’ ´ º º µÛ “ ˜ ’ “– ½¸ ÐÐ ’˜ –— ¾ ’ ÐÐ ©

­˜•  •  • £• ­ ­˜•  ¾• £• ­
­ ­Ê ­ ­Ê
Ê Ê
½ ¾ ½
© © © ©
Ê´•½  •¾ µ Ê´•½  •µ
­˜•  • £• ­
­ ­Ê Ê
½
Ê•½
© ©


• ݼ
ݼ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘
Ë’ ÐÛ ’“Û ˜ ˜ “’Ú – —’ ”™’ ˜™– ’ “™– ““
’ Ë´ ¼ «¿ µ ’
“˜ “– ’’ ˜— —™‘ ©¼ ¿ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ —“ Ü”“’ ’˜ Ð
–“Û˜ “ “– – ˜ –º –“‘ Ð ‘‘ ºº Û˜ ’ ™ ˜ Ü —˜ ’ “ ˜Û“ ”“— ˜ Ú
˜• ½ ´ • £µ´˜µ ¾˜ ¾ οº
“’—˜ ’˜— þ þ ¸˜
’ ¾ —™ ˜ ˜ À’ ¸ ™— ’ ´ º º µ¸ Û
˜•½  ½ • £• • £ ¾˜ ¾ ο¸
þ ¸˜ “’—˜ ’˜ þ º Ë“ “– ÐÐ Ê
˜ “– —“‘ ”“— ˜ Ú ¾ · ½¸
¾Î Ê Û
ÐÐ ’˜ –— ¾ ’ ÐÐ © “˜ ’´ ’ Ý ™— ’ ´ º º µµ

­˜•  ½ • £• ­
­ • £• ©­ Ê
þ
Ê
½
Ê•
£ ©

”“— ˜ Ú Ê½ … ÐÐ Ê Ê½ ¸ ÐÐ ’˜
À’ ¸˜ – Ü —˜— ‘Ü ¾·½ —™ ˜ ˜ “– –—
¾Î Ê Û
¾ ’ ÐÐ © Ú


Ì ½
Ê Ê
¿© ©
¾

Πʺ
Ê Ê½
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û ““— ’ Û “’— –˜ •™ ˜ “’— “– © ¿ ’
¾ Á´ µ¸ ¾Î Ê
Æ“Û ¬Ü ¾¸ ’ Ð ˜ ™— ——™‘ ˜ ˜Û Ú “™’ —“Й˜ “’— © ¼ ¿ ¼

¼ ¾ Á´ µ’ ¼ ¼ ¬’ ˜ “’ “ •¹ “’ړЙ˜ “’ “’
“– ÐÐ Û˜ º Í— ’ ˜ ‘ Ý — “Û¸
Рм ¾ Á´ µ’ ¼
’ —‘Ð –Û Ý — Û ”–“Ú Ð ‘‘ º º ¸˜ ˜ Ú ’ ˜Û“ ‘™Ð˜ ¹ ’ — “
¾ ο ¸
Ú ¸ “– ˜
Ð’˜ Ð —— ˜ ’ Û

Ê ©Ð ¿ Ð Ê ˜ ”´ Ð · Ð µ ½ Ê ˜
˜• ½ ´©Ð ¿ £• ©Ð ¿ µ´˜µ ©Ð ¿ Ð ¼ ¼ ¼

”´ Ð · Ð µ µ ´ º º½¼µ
¼
¼


 ´
È È ÉÉ

‘ ½ ” ½ Û ‘” ´Üµ¸ —“

Æ“Û¸ ™ ´Üµ ´Üµ
¾ ´ µ
‘”  ¡
’ £ ‘£
´•µ
•™ ‘
¼· ´©¼ ¿ µ£ ´© ¿µ
‘”
‘ ”
½ ½
¾ ´ µ
‘”
º Ü”“’ ’˜ Ð —˜ ‘ ˜ — ½

É É£”
• ½ £’
£ £• º
É ’ É” ‘


˜˜
Û – ‘ ’— Í— ’ ´ º º½¼µ Û ™ ˜ ½ ´© ¿ µ ´˜µ ’
½ ‘”
˜
Ê  ´” •µ Ê ˜ ¾ ο º
”  ½¸˜
—˜ ‘ ˜ Ý © “– ’ ˜“ Ð ‘‘ ºº
¿
½ ½ ‘” ‘”

• ½ ˜
´•µ ·½ ¾
“’—˜ ’˜— þ ’ ˜˜ þ
˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú ¾ —™ ˜ ´©¼ ¿ µ´˜µ º Í— ’
¾ ο
“– ˜
˜ — ˜Û“ – —™Ð˜—¸ ˜“ ˜ – Û ˜ ´ º º µ¸ Û Ú


”  ½ Ê ˜ ‘

˜• ½ ´
˜
¡ ´½ · ·½
•™ Ê
þ
µ´˜µ µ © ¿
‘” ‘”
•µ
 ´”
‘ ½” ½
¾ ´ µ
‘”¾ Æ’ Û ˜
þ º
Û˜ ”“—— ÐÝ ’Ð – —˜ ’™‘ – “ ‘™Ð˜ ¹ ’ — ’
’·  ½ ´ • ½ ´ • ™
“– ˜
‘ “– Þ Ý¾ º˜ ”–““ “ Ð ‘‘ ¾º º µ¸ ˜ —˜ ‘ ˜ µ´˜µ ‘ Ý
– ”Ð Ý

”  ½
˜• ½ ´ • ™ ʘ ¡ ¾’ ½´½ ·
˜
Ê
µ´˜µ µÃ¾ ´¾Ã¾ µ © ¿
‘ ‘
•µ
 ´”
‘ ½
¾ ´ µÈ È‘
‘ ¾ Á´ ‘ ‘
Û – ’“˜ — ˜ —™‘ “Ú – ÐÐ µ Û˜ ¼ ’ º –“‘
´ µ ½
¾Î Ê

˜­ ¿
˜ — “’ ‘Ý ™ ˜ ’ ˜ ˜ ˜— ’“–‘ ’ —˜ ‘ ˜ ÝÊ Ê
­¿ ´¾Ã¾ µ ©
Ê´•½  ½µ
¿
‘ ‘
‘ ½
¾ ´ µ
þ ʺ Ì
Û – ’ – ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— ’ ”’ ’˜ “ ’ – “– ˜ – Ü —˜—
¾ Î Ê —™ ˜ Ì ­ ¿º
™’ •™ ©¿ ˜© ¿ ¿© ¿ ·
Ì“ ”–“Ú ˜ —˜ ‘ ˜ “– © ¿ ¸ — “–‘™Ð ˜ ’ ”–“”“— ˜ “’ º º½¸ Û ¬’ ¸ “–
¾ Á´ µ¸ Û ˜ Ê
‘™Ð˜ ¹ ’ Ü ½¸ © ¿ ½ º Æ“Û —™””“— ˜ ˜ “– —“‘ ’˜ –
¾
Ê Á´ µ’ ¼ Û ˜
½Û Ú ©¿ “– ÐÐ ¸ ˜ ’ Û Û ’˜ ˜“ — “Û ˜ ˜
¾ Á´
˜ —‘ “Ð — “– ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü µ“ Ð’ ˜ ’ —“‘ Û ˜™–’— “™˜ ˜“
¾ Á´
¬’ – ™–— Ú Ðݺ –“‘ ˜ – —™Ð˜— ™—˜ “ ˜ ’ Û ˜ “– —™ ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü µ
“ Ð’˜Ê Ê
¾­¿
©¿ ¾ ´¾Ã¾ µ ‘
µ‘ ½
¾ ´ ‘“’—˜ ’˜ Ã
— ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½ “’ ’ — “Û ˜ Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú
Ã
—™ ˜ ˜ ºÌ — ”–“Ú — ´ º º µ “– ¿º


©
ºº —˜ ‘ ˜ “– ¾
„ ˜ ™— ¬–—˜ – ‘ – ˜ ˜˜ “’—˜ ’˜— Û ™— ’˜ —— ˜ “’ – ’“˜ – Ð ˜ ’ ’Ý Û Ý ˜“
˜ “— ™— ’˜ ”– ’ — ˜ “’º
½ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—


•¾ •¿ ©
–“‘ – ½ “’ ™ —˜ ˜© ¾ ¿ — ˜ —¬ — ˜ •™ ˜ “’ “ ˜ ’ –“‘
•¾ •¾ Û¸ •¾ £ •¾ ™
´ººµ Ý ””ÐÝ ’ ˜“ ˜ — •™ ˜ “’ Û ˜ ˜ “’Ú ’˜ “’ ˜ ˜ ’
•¾ •¿ •¿ Û¸ •¾ •¿ •¿ £ •¾ •¿ •¿ ™
Ú ˜“ ’˜ –”– ˜ — ’ – —” ˜ Ú Ðݺ À ’ ¸© ¾
— ˜ —¬ —
¢Ü £
˜•½  ¾•¾
•¾ ˜•¾ © ¾ · ´
   ´ ½ · • £• £• ½ •½
•¾ • ™
½© ¾ ·µ © ¾· ¼
¾ ¾ ¾
•µ
½ ¾

Ì ­ ¾¸ Û
Ì — •™ ˜ “’ ’ – Û– ˜˜ ’ —© ¾ ¾© ¾ · –
’ “ ¢Ü £
˜•½  ¾•¾
£•¾ •¾ ˜•¾ ©   ´ •¾
Ì £•  
 ½  ½ ½ •½

­¾ ™
¾© ·µ ©
½ ½
¾ ¾
 ´ ½ · •½ •¾ µ

¾ Æ·
„ ˜ ξ Ê
— ¬’ ˜˜ ’ “— ˜ “’ º º½º “– ’ ¼Û ¬’
’¸
ÎÊ Î¾
’ —” “’— —˜ ’ “ ™’ ˜ “’— © “Г‘“–” ’˜ ’˜ – “– “
—™”˜¾Î¾ ˜•¾  ½ ©´˜µ ½¸
Ê Ê´˜µ Ê
ξ ¸ —™ ˜ ˜ © Û – — ’“Û ¬’ Ý
˜ Ê ˜ ¾º
”  ½

Ê ´˜µ •¾ µ
¾ Æ’ Û
 ´”
Ç’ — “™Ð “ — –Ú ˜ ˜ “– Ú
½

 Ð ¡
Ð £´Ð  µ
• Ð £ ©¼ ¾
•¾ •¾ •¿ •¿ •¾ · ¼· ¾
Ð
£ £• º Ð ˜Ý ”–“” –˜Ý “ ݼ Û
Û – –“‘ ˜ ‘™Ð˜ —™‘‘ ’“Û ˜ ˜ ˜ – Ü —˜ ”“— ˜ Ú
• ˜
¾
¾
˜ ˜ ¾  ½ ©¼ ¾ ´˜µ
¾
ý ½
“’—˜ ’˜— ý “– ÐÐ ˜ ξ º À ’ ¸ Ð ‘‘ º º
’ ½ —™ ˜
•¾  ½ ˜ ¾ ξ¸
´•¾ µ ·½ ¾
¾
Ú— ˜ þ ¸˜ “’—˜ ’˜— þ
´©¼ ¾ µ´˜µ “– —“‘ ”“— ˜ Ú ’ ¾º
Í— ’ ˜ — “ — –Ú ˜ “’¸ ˜“ ˜ – Û˜ ´ º º µ “’ ™ —’ —‘Ð – Û Ý — ’˜
“’—˜ ’˜— Ã Ê —™
”– ’ — ˜ “’ ˜ Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú ’ ˜ ˜´ º º µ “Ð — “–
¾º


©
ºº —˜ ‘ ˜ “– ½
’˜ “’—˜ ’˜— Û ™— ’˜ —— ˜ “’ ˜“ —˜ ‘ ˜ © ½ – ’“˜ – Ð ˜ ˜“ ˜ “— ’˜
”– ’ ˜Û“ — ˜ “’—º
•½ •¾ ©
–“‘ – ½ “’ ™ —˜ ˜© ½ ¾ — ˜ —¬ — ˜ •™ ˜ “’ “ ˜ ’ –“‘
•½ ˜“ ˜ “’Ú ’˜ “’ ˜ ˜ •½ Û¸ •½ £ ’ •½ ™
´ º º µ Ý ””ÐÝ ’ — •™ ˜ “’ Û ˜
˜ Ú
•½ •¾ •¾ •¿ •¿ Û¸ •½ •¾ •¾ •¿ •¿ £ ’ •½ •¾ •¾ •¿ •¿ ™ – —” ˜ Ú
˜“ ’˜ –”– ˜ — Ðݺ


  ¡ ¢Ü £
À’ ¸ © ½ — ˜ —¬ —

½   •½ ˜ £• ½ •½
•½ •
½

© ½·´ ·µ © ½· ¼
½ ½

Ì
  ¡ ¢Ü £
­ ½¸ Û
Ì — •™ ˜ “’ ’ – Û– ˜˜ ’ —© ½ ½© ½ · –
•½   •½  
 ½  ½
Ì £• ½ •½
•½ •
´•½ ˜ ­½ ´•½ ˜ ™
½© ½µ ´ ·µ © ½µ
½ ½

¾ Æ·
„ ˜ ν Ê
— ¬’ ˜˜ ’ “— ˜ “’ º º½º “– ’ ¼Û ¬’ ’
’¸
ÎÊ Î½ ’˜ – “– “ ν ¸ —™
—” “’— —˜ ’ “ ™’ ˜ “’— © “Г‘“–” ’˜ ˜ ˜
˜
˜¾Î½ ˜•½  ½ ©´˜µ ʘ
½¸ Û ”  ½

Ê Ê´˜µ Ê´˜µ ½
•½ µ
© —™” – º
 ´”
º ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ “’ … ’ “Ð ½

¬’ ˜ “’ “ ν ˜ “ÐГۗ ˜ “’—˜ ’˜ ü —™
–“‘ ˜ ˜˜ – Ü —˜— ”“— ˜ Ú ˜ ˜
¬¬ ¬¬

´•½ ˜ ½  
 ½  ½
ü
µ
½

¾ ν ¾ Á´
ÐÐ ˜
“– ’ ÐÐ µ¸ ¾ ´ “‘” – ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ º¿º¿µº …“– “Ú –¸
“’—˜ ’˜— þ ’
–“‘ Ð ‘‘ ºº Û ™ ˜ Ü —˜ ’ “ ˜Û“ ”“— ˜ Ú ¾ —™ ˜ ˜ “–
¾ Æ’ ˜•½  ½ ˜
¾ ν Û ´•½ µ ·½ ¾ ½
ÐÐ ˜ þ
ÐÐ ’ Ú ´©¼ ½ µ´˜µ º Í— ’ ˜ — “ — –Ú ˜ “’
½
’ ´ º º µÛ “ ˜ ’ ´ º º µ¸ Û ˜ ½¸ ’ —‘Ð –Û Ý — ’˜ ”– ’ ˜Û“ — ˜ “’—ºº ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ “’ … ’ “Ð
„ ’ ”˜ – Û Û– ˜


Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ ݼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ · Ú È½ ´Ü ™µ Ý ´Üµ™
¾Á´ µ’ ¼


¾ Á´
ݸ – ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘— “ Ý
Û – µ¸ ’“Û ’ Û –


 ™
Þ‘ ‘ Þ‘ ‘
Þ ™ Ú Þ

‘ ‘¾ ´ µ
½


¾Ê  
— ’˜ ”– ’ — ˜ “’ Û ¬Ü ’ Û ¬’ ’ · ˜“ ˜Û“ “’— ™˜ Ú
¾ Á´ ¾ Á´
˜ “’— ’ À´ µ “ ˜ ÐÐ Ý ¸
— ’ ™Ð – – —˜“ µº “– ‘™Ð˜ ¹ ’ — µ’ ¼ ¸
••
 •½ ¾ ¿ Ý ¸ ¨ ¾ • •• ••
¿Ü Ý—
Û ¬’
¨¿ ¾ ¿¨ ¿ ’ ¨½ ½ ¾ ¨ ¾º Ë ’
´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð ¸ Û ’“Û ˜ ˜ ¨ Ü —˜— ’ — “ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– –
½
¾ ´   · ·µ ’ Û – « —
“’ Ë´ ¼ « µ¸ Û – ¬’ ˜˜ ’ “ — ˜ “’ º º½º
¼
Æ“˜ ˜ ˜ ½˜ ’¨ © ¸ ½ ¾ ¿º
¾
« ¾ ´˜ — “– Ü ‘”Ð
ܼ ½ —™ ˜ ˜ “– ½¾¿ Û Ú
¿ ¾
 
½ —‘ ÐÐ – ˜ ’ « ¾ “– ÐÐ µº ¬’ Î Ë´ ¼ «
’ Ú Ý ““— ’ ¾ µ “–
   
½ ¾ ’ ο Ë´ ¼ «¿ ¾ ¿ µ ¡´¼ Î Ë´ ¼ «
¾µº …“– “Ú –¸ µ “– ½¾
 
’ ο Ë´ ¼ «¿ ¿ µ ¡´¼ µ¸ ˜ ’ Πκ “– ’ ˜“ ”–“”“— ˜ “’ º º½ ˜ – Ü —˜
“’—˜ ’˜— Ã ’ Ê —™
”“— ˜ Ú ˜˜

•½•¾ •¿  ½
  ¡
˜•  ½ © ʘ
˜
à •½ •¾ •¿
´˜µ

 


¾Îº
ÐÐ ˜
“–


„ ‘‘ º º½ Ì ¾ Á´
– Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— à ’ Ê —™ ˜ ˜ “– ÐÐ µ¸ ½¸
¾
’ Û Ú
½¾¿
ʘ
Ã
¨ ´˜µ

“– ÐÐ ˜ ¾ Î º
½¼ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

¾
È–““ º Ë’ ˜ ”–““ — — ‘ Ð – “– ½ ¾ ¿ ¸ Û “’ÐÝ ”–“Ú ˜ ”–“”“— ˜ “’ “–
Ü ½ ’ «½ ¸ •½ ¸ ν ¸ ν ¸ © ½
½º …“– “Ú –¸ Û Û ÐÐ “‘ ˜ ˜ ’ ½¸ ½¸ ’ ¨ ½ º „ ˜ ™—
˜
• ½ © ʘ ¾ κ
••¾ •¿  ½


˜˜ à ÐÐ ˜
– ÐÐ ˜ ´˜µ “– Á ½¸ ˜ ’¨ © ’
 ´•¾ ¿ µ
˜ Ð ‘‘ “ÐГۗ –“‘ ˜ —˜ ‘ ˜ “– © ™—˜ Ú ’º
• Ü ••¾ •¿ ´  ½µ £• ¨
¾ Á´
Æ“Û “– µ¸ ¾¸ Û Ú© ’ ™— ’ ˜ ¬’ ˜ “’
“ •¹ “’ړЙ˜ “’¸ Û ™ ˜ ˜ “– ˜ “— ‘™Ð˜ ¹ ’ — Û Ú

˜•¾ •¿ ´  ½µ ½
 • • ¡£
•µ •µ
½ ½
  ½µ
© ´˜ ¨ ´˜ ´˜µ
  ¾ ¿´


¾ £ —™ ˜ ˜½
“– Ú –Ý ˜ ˜ Г’ — ˜“ ˜ “‘ ’ ’Û © — “Г‘“–” ºÀ’ ¸
• • • ´  ½µ © •
¾ Á´ µ’ Ú ¨ ´˜½ µ ´˜½ µº
˜µ ¾ ¿
˜Û
“– Ú –Ý ¼ ’ Ú –Ý —™ ´

¾ £ ˜ ˜½
Á˜ Г’ — ˜“ Î ˜
 • • ¡Á
— —™ ˜ ’Û ’ Û– ˜


  ½µ © ´—½ µ
•µ ¾ ¿´
½

  ˜µ• • ´
¨ ´˜
 ½µ·½
¾¿
¾ ´—

³¸ ¼
–Ð — ˜· ˜ ³
Û – Û˜ —” ˜ “ ’˜ – ˜ “’ ˜ ¾ ¸Û˜ ¼ ½
•¾Î • ¾ κ
½ ½
˜˜ ‘”Ð — —
—“ —‘ ÐÐ ˜ Ì ’
 Ã´½ ¡
•µ  ½ µ•¾ •¿ •¾ •¿  ½ Ê´½· µ ˜ ʘ
• • •
½
˜ Ã
¨ ´˜ ·

¤
Ì — ”–“Ú — ˜ Ð ‘‘ º

¾         
£
Ð ˜Ë Ü –Ü
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ ´¾•½ µ ·· ´¾•½ µ ¸Û –
  ¾  
£
½
  µº  ·
˜“– Ë Û ˜Ë ˜ –˜
¼ ¾´ · Ϙ ˜ — ——“ ·
˜Ë Ë´ ¼ «½ µº
’ Ý ““— ’ —‘ ÐÐ ’“™ Û ’ ——™‘ Û ˜ “™˜ Г—— “ ’ – Ð ˜Ý ˜
¾
«¾’ Ë Î½ º
…“– “Ú –¸ Û ¬Ü ¼ ½ —™ ˜ ˜¼ “– ½¾¿
¿ ¾
 ¾
Ë Ë´  ¼ « • µº
Û ¬’ ·

¬¬
¨ ©
¾ Æ’ ¾
½
˜ Á´ µ
…“– “Ú –¸ Ð ˜ ™— – ÐÐ ˜ ¼ ´ µ ¸Û – ´µ— ¬’
¾  
’½
Ý ´µ ½¾ ´ µ ¼º

Ì “– ‘ º º¾ Ì È
– Ü —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— Æ ’ —™ ˜ ˜ Ƚ ´Ü ™µ “’Ú – — ™’ ¹
Ü ¾ ˸ Ü
“–‘ÐÝ “– ™ ¸’ ¾Á´ µ’ ¼ Ý ´Üµ™ — ´•½ •¾ •¿ µ¹—™‘‘ Ð “’
Æ
´Ë½ ˾ Ë¿ µ Û ˜ ‘™Ð˜ ¹—™‘ Ƚ ´Ü ™µº
…“– “Ú –¸ Ý ‘ ’— “ Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ ˜ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´ º½º½µ —¸ ’
“™– ““ “ ½ ’ ˸ ˜– ’— “–‘ ’˜“

  ¡
Þ ¼ ´Üµ · £´ÜµÞ´Üµ £¾ Ü Þ´Üµ ڴܵ ´ º º½µ

½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ Þ µ
Û– —Ü ’Ë ’ Þ
£¾ ´Ü Þµ ¼º
È ¾Á´ Ý
È–““ Ƚ ´Ü ™µ
º „ ˜ ™— ’“˜ ´Üµ™ º Ì“ ”–“Ú ˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “
µ’ ¼

¢Ü • • • È £ Ü • • • È
È ¾Á´ ½¾¿
Ƚ ´Ü ™µ Û ˜ ˜ ˜“ Ü “’ Ë ˜ — ™µ — ´•½ •¾ •¿ µ¹
– —” ’“™ ˜“ ”–“Ú ˜ ˜ ½ ´Ü
• ½¾¿
Ð “’ ˸ “– ™ ƺ Ç Ú “™—ÐÝ ™µ
—™‘‘ ½ ´Ü µ’ ¼ ¨ ¿ ´˜µ™ º Í— ’
¿
º ’ Ðݘ Ê ™ ˜ “’ “’ … ’ “Ð ½½

¾ ο¸ ”–“Ú
— ™’ “–‘ÐÝ “– ™ Æ’˜ ˜Æ —
˜ Ð ‘‘ “Ú ¸ ˜ — — – — “’Ú – ˜

È ¾Á´
—‘ ÐÐ ’“™ ¸ ’ —“ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – ¿˜ –ºÀ’ ¸Û ’ ””ÐÝ ˜
•¾ •¿ ˜“ ˜
Ð – ˜ “’ “” – ˜“– —— – — ’ Û“˜ ’ µ’ ¼ ¨ ¾ ´˜µ™ ¸ Û ˜ ¬–—˜
  ¾ ¿µº À“Û Ú –¸
“ ¼ ’ Ë´ ¼ «¿ ·
Ð’ — ¬’ ’ ’ “™– ““ Ý ¬’ ˜ “’
¿

È ¾Á´
’ Ë´ ¼ «¾ µ ’ ˜
¨¾ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ Ð ‘‘ “Ú ˜ ÐЗ ™— ˜ ˜
ʘ ¾
Ýà “’ ξ º À ’
˜ — “’˜ ’™ ˜ “’ — “™’ ¸ µ’ ¼ ¨ ¾ ´˜µ™ “’Ú – —

È ¾Á´¾ Î
™’ “–‘ÐÝ “– ™ Æ ˜
’ ’ —“ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – ¾˜ – º Á’
¾
¾ ν
— ™’ “–‘ÐÝ “– ™ Æ’˜
—‘Ð –Û ÝÛ — ˜ ˜ µ’ ¼ ¨ ½ ´˜µ™ “’Ú – ’
•½ ˜
—“ Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ “ “– – –ºÌ — ”–“Ú — ˜ —™‘‘ Ð ˜Ý ”–“” –˜Ý
½
“ Ƚ ´Ü ™µº
“ Ƚ ´Ü ™µ Û ¬–—˜ –
Ì“ ”–“Ú “’Ú – ’ ÐÐ ˜ ˜

•½ •¾ •¿  •½
Ê ˜ •½
˜
Ã
  ½µ © ½ ´˜µ
´•¾ •¿
  ¡ ’ И
ÐÐ ˜ ¾ ν Ë´ ¼ «½   ½ µº Æ“Û ¬Ü ¾ ¼   ´«½   ½ µ ¾ ¼ · ´«½   ½ µ ¾
“–
— ’´•½ ½ ¾µº Ì ’ “– Ü ¾ £ Û ˜       · ´¾•½µ   ½ ¾
–Ü
´¾•½ µ · ½ ¾
´¾Ê µ½ • Û ´Ü• • µ  Ê • ’ “– ˜ — Ú Ð™ — “ Ü ˜ ™’ ˜ “’
½ ½ ½ ½
Ü ¾Ü
’ Ú

Û ´Üµ ´„ ½ © ½ µ´Üµ ’ —˜ ‘ ˜ Ý

 Ã´¾  ½ • • ¡
½
•¾ •¿  ½   ¾ Ü •½ Ü •½ •¾ •¿
à ¾¿
Û ´Üµ
  ½µ ¼ µ ´ º º¾µ
´•¾ •¿
  ¡
¾ ¼   ´«½   ½µ ¾ ¼ · ´«½   “– Û
Ý Ú –Ý ’ ½µ ¾ ¸ Û ™ ˜ ˜˜ —˜ ‘ ˜
•½ º
“Ð — “– ÐÐ Ü ¾ Ë´  ¼ «½ · •½   ¾ ½ µ ’ µ½
Ü ´¾Ê Á’ ” –˜ ™Ð – ´ º º¾µ
“– ÐÐ Ü ¾ ˸ Ü
  ¡
—ÚÐ º …“– “Ú –¸ ˜ ”–“” –˜ — “ ‘™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý ‘”ÐÝ ˜ ˜
Ü•½ •¾ •¿ ô¾  ½ • • ¾ ˸
¾¿
Ý ´Üµ Û ´Üµ¸ —“ Ý ´Üµ ÐÐ Ü Ü
µ ¸ “– º –“‘ ˜ —˜
Æ —‘ ÐÐ ’“™
¬–—˜ ” –˜ “ ˜ ˜ “– ‘ “ÐГۗ Ý ““— ’ º
Ì ”–““ “ ˜ Ð —˜ ” –˜ “ ˜ ˜ “– ‘ –™’— ’ —‘Ð – Û Ý —˜ ”–““ “ ˜
¤
“–– —”“’ ’ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ˜ “– ‘ º¿º º


“–“ÐÐ –Ý º º¿ „ ˜ … ˜ ‘ ’ “Ð ¬’ ÝÝ Ý¼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ¸ Û ˜ Ü ’
“™– ““ “ ½ ’ Ë ’ ™ ’ ’ “™– ““ “ ¼º Ì ’ “’ … ˜
’ « – ’˜ Ð
•™ ˜ “’ ´ º½º½µ — ˜– ’— “–‘ ’˜“ ™¼´Üµ · £´Üµ™´Üµ ¼º

Ì “– ‘ º º – ˜ “’   •½ ’ ——™‘
„ ˜ ˼ —™ ¹— ˜“– “ Ë “’˜ ’ ’ ˜
½ “’ Ë ¼º …“– “Ú –¸ ——™‘
˜ ˜ Ý — —“Й˜ “’ “ ´ º½º½µ —™ ˜ ˜ ݴܵ Ç´Ü ¾ µ — Ü
˜ ˜ ´ ‘   •¾ •½ µ ¼ “– ÐÐ ‘ ¾ ‚¾ ’ ´ ‘   •¿ •½ µ ¼ “– ÐÐ ‘ ¾ ‚¿ º Ì ’ ˜ –
Ü —˜— ™’ •™ Ú ˜“– ¾ ’½ —™ ˜ ˜
Ü•½   Ü•¾   Ü•¿ Ü
  ¾ ˼
ݴܵ Ý ´Üµ Ü
•½ •¾ •¿
´ º º¿µ
¾Á´ µ

™’Ð ——   ‘ Ü ½ ½ ’ Ë ¼º


À– — —™ ˜˜ —Ü
¼ ¼
½¾ ”˜ – º …™Ð˜ —™‘‘ Ð ˜Ý “ Ì– ’—— – — “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’—

¾ ’½ — —™ ˜ ˜ ‘ ¼ “’ÐÝ   ‘Ü•½ ¼ ’ Ë ¼ ˜ ’ ´ º º¿µ
“’Ú –— Ðݸ
“™– ““ “ ½ ’ Ë ¼ ¸ ¬’ — —“Й˜ “’ “ ´ º½º½µ Û
“’Ú – — ’ ’ — “Г‘“–”
½ ’Ë ¼º
’˜ —’ “™– ““ ’ — ˜ ”–“” –˜Ý ݴܵ ݼ ´Üµ — Ü

  ݼ´Üµ
È–““ “ ˜ “– ‘ º º — —˜ ˜ ‘ ’˜ Û ”™˜ ۴ܵ ݴܵ
º Ì“ ”–“Ú ˜ ’ Û
Ð ˜ Þ¸ ™ Ú
’ ——“ ˜ Û˜ ˜ — —“Й˜ “’— — ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ºº —
Þ È ´½ Þ Á¸
Þµ ™’ ˜ “’ Þ È ´Ü Þµ
˜ ‘”Ð ˜ ™’ ˜ “’ ˜ “– ‘ ‘”Ð — ˜ ˜˜
¼
½ ˼
“– Ü ’ Þ’ ’
— ’Ú –˜ Ð ’ “™– ““ “ ’ ’
“™– ““ “ ˜ “– ’º
½
 ¾ µ — Ü ¼ º –“‘
˜ ˜ ޴ܵ¸ ’ ˜ ™— ™´Üµ ’ ڴܵ¸ – Ç´Ü “’ Ë
Ë“ Û ’ “’ Й
Ð ’ – •™ ˜ “’ “– Ú ˜ ˜ ’Ú“ÐÚ — ˜ ’“Û’ ™’ ˜ “’ ™º Á’ ˜¸ Ú
´ º º½µ Û ™
¼ ´Üµ · ´£´Üµ · Ç´Ü ¾µµÚ´Üµ ¼ ’ ˜ — Û ÐÐ ’“Û’ ˜ ˜ Ë ¼¼ — —™ ¹— ˜“– “ Ë ¼
— ˜ —¬ — Ú
 
•½ ’ “’˜ ’ ’ ˜ •½ ¸ ˜ ’ ˜ — •™ ˜ “’ ”“—— —— —
“ “” ’ ’ Ð —— ˜ ’ – ˜ “’
™’ ‘ ’˜ Ð —Ý—˜ ‘ “ —“Й˜ “’—

  ¡
  •‘ Ü•½   •‘ Ü•¾   •‘ Ü•¿ Ü ¾ ½¾ ’´
 ½ µ
Ú‘ ´Üµ ‘ · Ç´Ü ‘ ’

µ
½ ¾ ¿


½ “– ‘ ¾ ‚¾ ‚¿
’ Ë ¼¼ ¸ Û ˜ ‘ ‘
—Ü ˜ ™’ –—˜ ’ ’ ˜ ˜ ¼ ’ ¼ “–
¾ ‚¿º À ’ ‘¸ ‘ ¾ ½ ¾ ’ ’ ´ µ¸ —™ ˜
‘ ¸˜ – Ü —˜ “’—˜ ’˜— ˜

  ¡
  •‘ Ü•½   •‘ Ü•¾   •‘ Ü•¿ Ü ‘  ½
‘ ‘
ڴܵ · Ç´Ü µ
½ ¾ ¿

‘ ’
½¾
‘¾ ´ µ
½ ½
’ Ë ¼¼ º Ç´Ü ¾ µ ’ Ë ¼¼ ¸ Û
—Ü À“Û Ú –¸ ڴܵ —Ü “’˜– ˜— ˜
¾
Ë ¼¼ ‘
“Ú’ ‘
Ü”“’ ’˜ Ð –“Û˜ ” –˜ “ ¼ “– —“‘ ´ µº Ì — ”–“Ú — ˜ ˜
¤
¼ “’ Ë ¼¼ Ë ¼º
Ú ’ ˜ ™— “’— “ – „ Ú Ð—
º Ì
¾ Æ· ¸
“ – Ð Ú Ð—¸ Û –
„ ˜ ™— “‘ ˜“ ˜ — – º º Ð ˜ ™— “’— –˜ •™ ˜ “’

… Ü•  ½… ¡

• ·½  ½ … ´Üµ
Ý ¼ ´Üµ · £´ÜµÝ´Üµ · ´Ü ݴܵµ ·Ü
¼ Û˜ £´Üµ ´ º º½µ
½

¾ Æ·¸ ¼ ¡¡¡ ¾ Ƹ ’ ¡ ¡ ¡ · ’– ¸ ’ ¾ Ƹ
•–·½ •– •– ½
– •½ ¸ • ’½ · ’¾ ·
Û –

¬¬
¨ ©
… …
Û˜ ˜ ‘ ˜– — ’ ´Üµ ¬’ ’ ´ º½º¾µº
¾ÊÛ ¾  
´½µ
’½ Ð ˜ Á´ µ
“– ¬’ ´µ ½¾ ´ µ ¼ ’ ’
 
À´ µ ¬’ — ’— ˜ “’ º º½º „ ˜ ’ ˜Û“ “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’—
·
¾         
£
’ À´ µ ’ ¬’ Ë Ü –Ü
´¾•½ µ ·· ´¾•½ µ ¸Û –
 
½
  µº „ ˜ È ´Ü Þµ ’ Ƚ ´Ü ™µ
¼ ¾´ · — ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ºº

Á’ —‘Ð – Û Ý —Û ”–“Ú ˜ “– ‘ º º¾ ’ ˜ “– ‘ ºº “’ ‘ Ý — “Û ˜
“ÐÐ“Û ’ ˜ “– ‘º
ºÌ — “ – „ Ú Ð— ½¿

Ì “– ‘ º º½ Ì – Ü —˜ ”“— ˜ Ú
“’—˜ ’˜— Æ ’ —™ ˜ ˜ Ƚ ´Ü ™µ “’Ú – — ™’ ¹
È Ü ¾ ˸ Ü Ë– —™
“–‘ÐÝ “– ™ ¸ ’ ˜ – Ü —˜ — ˜“–— ˽ ˾ ˜˜
Æ
•– µ¹—™‘‘ Ð “’ ´Ë½ ˾ Ë– µ Û ˜ ‘™Ð˜ ¹—™‘ Ƚ ´Ü ™µº
¾Á´ µ’ ¼ Ý ´Üµ™ — ´•½ •¾
Ý ‘ ’— “ Ý Ý¼ ´Üµ · È ´Ü Þµ ˜ « – ’˜ Ð •™ ˜ “’ ´ º º½µ —¸ ’ ’ “™– ““
“ ½ ’ ˸ ˜– ’— “–‘ ’˜“
  ¡
Þ ¼ ´Üµ · £´ÜµÞ´Üµ £¾ Ü Þ´Üµ ڴܵ ´ º º¾µ

½
Ç´Ü ¾ µ · Ç´ Þ µ — Ü
Û– ’Ë ’ Þ ¼º À ’ ¸ “’ ˜ ‘ ’ “Ð
£¾ ´Ü Þµ
… ¬’ Ý “™– ““ “ ½ ’ Ë ’ ™ ’
ݼ ´Üµ · Ƚ ´Ü ™µ¸ Û
˜Ü’ ’
Ý
“™– ““ “ ¼¸ ´ º º½µ — ˜– ’— “–‘ ’˜“ ™¼´Üµ · £´Üµ™´Üµ ¼º

– ˜ “’   •½ ’ ——™‘ ˜ ˜ Ý —
„ ˜ ˼ —™ ¹— ˜“– “ Ë “’˜ ’ ’ ˜
½ “’ Ë ¼º …“– “Ú –¸ ——™‘ ˜ ˜
Ç´Ü ¾ µ — Ü
—“Й˜ “’ “ ´ º º½µ —™ ˜ ˜ ݴܵ
´ ‘   • •½ µ ¼ “– ÐÐ ‘ ¾ ‚ ¸
´µ
–º Ì ’ ˜ – Ü —˜— ™’ •™ Ú ˜“–
¾¿
¾ ’½ —™ ˜ ˜
  È– Ü•
´µ
½ •
ݴܵ Ü Ý ´Üµ ´ º º¿µ
¾Á´
È
µ

’ ‘ ¾ ‚½ ¡ ¡ ¡ ‚ µ ’
´µ ´µ
‘ ½ ‘ ‘ ´Û – ‘ — —™ ˜ ˜ ‘ ¼
À – ´µ ¼
™’Ð ——   ‘ Ü ½ ’ ˜ — ˜“– Ë ¼º
´½µ •½
¼ —Ü
¾ ’½ — —™ ˜ ˜ ‘ ¼ “’ÐÝ   ´½µ Ü•½ ¼ ’ Ë ¼ ˜ ’ ´ º º¿µ
“’Ú –— Ðݸ ‘

“™– ““ “ ½ ’ Ë ¼ ¸ ¬’ — —“Й˜ “’ “ ´ º º½µ Û
“’Ú – — ’ ’ — “Г‘“–”
½ ’ Ë ¼º
’˜ —’ “™– ““ ’ — ˜ ”–“” –˜Ý ݴܵ ݼ ´Üµ — Ü
”” ’ Ü
˘ – — —˜– ™˜ “’—
º½ Á’˜–“ ™ ˜ “’
Á’ ˜ — ”” ’ ÜÛ Û ’˜ ˜“ Ü”“— ˜ ˜ “–Ý “’ —˜ – — —˜– ™˜ “’—º …“—˜ “ ˜
”–““ — “‘ –“‘ “—˜ ’³— ” ” – “— º À“Û Ú –¸ Û Û ÐÐ Ú —“‘ ˜ “’ Ð – —™Ð˜—º
½ ¹ ™’
ÊÛ Ê
˜ “’— ³
“– ’ “” ’ — ˜ ª ¬’ ´ªµ ˜“ ˜ —” “ ª
˜ —˜ ™’ ˜ “’—
Û˜ “‘” ˜ —™””“–˜ ’ ªº Ë™ ™’ ˜ “’— – ÐÐ “’ ªº Ï Û ÐÐ “ÐГÛ
˜ ˜ “–Ý “ —˜– ™˜ “’— — ”“ ’˜ “™˜ Ý „ ™– ’˜ Ë Û –˜Þ ’Ë º Á’ ˜¸
—˜– ™˜ “’ “’ ’ “” ’ — ˜ ª — “’˜ ’™“™— Ð ’ – ™’ ˜ “’ Ð “’ ´ªµº Ì —˜“ ÐÐ
¼ ´ªµº
—˜– ™˜ “’— “’ ª Û ÐÐ ’“˜ Ý Ï Û ÐÐ ’“˜ “ ’˜“ ˜ З¸ ™˜ – – ˜“ ˜
““ “Ë Û –˜Þ “– ” Ü”“— ˜ “’ “ ˜ —˜ “–ݺ
À
´
„˜ ˜ À Ú— “’ —˜ ” ™’ ˜ “’ ´ ˜ ¼µ ¬’ Ý

˜
À´˜µ ½ ¼
˜
¼ ¼


 ÈÌ ¡
È ¾ À £ Ì º Ç’
¼ ´ªµ
™˜ “’— Ì
’ И ˜ “” – ˜“– ¬’ “’ —˜– Ý — “™Ð
À£Ì “’ÐÝ ™˜ “’— Ì Û ˜
“ — –Ú ˜ ˜ — ¬’ “– ˜ “— —˜– —™””´Àµ —™””´Ì µ — ˜ —¹
½
Ý’ ˜ “’ړЙ˜ “’ ”–“” –˜Ý º Ì —˜– ™˜ “’— Û ˜ ’˜“ “’— – ˜ “’ Ú —™””“–˜
½µ¸ ½µ ½µµ —
’¼ ’ ˜— — ÐÝ — ’˜ ˜´¼ ¼ ˜ —¬ — ˜ “’ړЙ˜ “’ ”–“” –˜Ýº …“– ¹
¾ ÈÌ ÈÌ ¼ £ ̼ £Ì £Ì
¼ ´ªµ À¼
Ì À Æ Ìº
“Ú –¸ — —“ ˜ ˜ — ¬’ ¸˜ ’
À– Æ Æ´¼µ — ˜ – И —˜– ™˜ “’ “’ ’˜– ˜ ˜ ¼º Ï Û ÐÐ ’ ˜ “ÐÐ“Û ’
– —™Ð˜ ’ Û ˜ “‘ —º

„ ‘‘ º½º½ „ ˜ ‘ ’ ¾ ¾ ¼ ´¼ Ì ’ Ì ´‘µ
’ Ð ˜Ì ’ “’ÐÝ
’µº
½¾¿ ¼
— Ú’ Ý
Ì ´¼ ’µ

̳ ”´˜µ³´˜µ ˜
¼
  ½º
Û – ” — —“‘ ”“ÐÝ’“‘ Ð “ – ‘

Á ’
– Г— —™ — ˜— “ ʸ ˜ ’ ´ µ — ˜ —¬ — ˜ “’ړЙ˜ “’ ”–“” –˜Ý “– Ú –Ý “‘” ˜
½
Ê ˜ — ˜ ´Ü ݵ ¾ ¢ Ü · Ý ¾ à ’ — “‘” ˜º
Ã
½ ”” ’ Ü º ˘ – — —˜– ™˜ “’—

È–““ ˜ Ì ´‘µ
º „ ˜ ™— ——™‘ ˜ ¼ ´˜ “˜ – ‘”Ð ˜ “’ — ˜– Ú Ðµº Ì ”–““ ˜ ˜

¬¬ ³ ¾
 ¨ ©
Ì— ‘ ’ ™ ˜ “’ “’ ‘º Á ‘
”“ÐÝ’“‘ Г – ½ — Ú ’ Û˜ ½¸ ˜ ’˜

¬¬ Ê ’ ³´˜µ ˜
¨³ ¾ ©
³¼
˜Ì ’µ
——™‘”˜ “’ ‘”Ð — ˜ ¼ “’ ´¼ º Ç’ — ÐÝ ”–“Ú — ˜ ˜˜ ——˜

Ê’
’µ
— •™ Ð ˜“ ´¼ ¼¸Û Ü ˜ÐÝ — ˜ –’ Ð “ ˜ “” – ˜“–
¼
̽ ´¼ ’µ Ý Ì½ ³ ³´˜µ ˜º À ’ ¸Ì ̽
¬’ ’ – ˜Û“ Ð ’ – “” – ˜“–—
¼
´¼ ’µ Û ˜ ˜Ì ̽ “– —“‘
“’ ˜ ”–“” –˜Ý –´Ì½ µ –´Ì µ ’ ˜ — ‘”Ð — ˜
¾ ¸” ‘
“’—˜ ’˜ ºÀ’ ¸Û ”–“Ú — ˜ — ½º
  ½¸ ˜
Æ Ü˜ ¬Ü ‘ ‘ ‘
¾ ’ ——™‘ ˜ Ð ‘‘ ˜“ ˜–™ “– ÐÐ ’ “–

Ê ˜ ”´—µ —¸
´Ì ¼ µ´‘ ½µ ̼ ”¸ Û ˜ ”
Û Ú ¼º À ’ ¸˜ ’ ™ ˜ “’ Ý”“˜ — — ‘”Ð — ˜ ˜
  ¾º
‘ Á •´˜µ ’•
”“ÐÝ’“‘ Г – ˜ — ”“ÐÝ’“‘ Г –
¼
  ½¸   •µ¼  •
•¼
‘ ”´’˜ ¸Ì
Ð —— Ð — ’— µ ’ ˜ ™— З“ ´Ì ¼º À ’ •™ З

<<

. 11
( 13)>>