<<

. 12
( 13)>>

  ½º ¤
˜Ì — ‘
“’—˜ ’˜ ’ Û “’ Й ˜ ”“ÐÝ’“‘ Г –º¾ Ì ¬’ ˜ “’
¾ Ê· Û ½
“– ’˜–“ ™ ˜ ’“˜ ˜ “’ “– ˜ ’ ˜“– ™’ ˜ “’ “’ ˜ Ð ’ ¹— ‘ ’˜

´
¸ ºº
¾
˜
½
½ ´˜µ
¼ “˜ –Û —

¬’ ˜ “’ º¾º½ —˜– ™˜ “’ ¾ ¼ ´¼ ½µ — ÐÐ “ “– –
—˜ – — —˜– ™˜ “’
‘¾Æ ½ “– ÐÐ ¾ Æ ˜ – Ü —˜— ™’ ˜ “’ ¾ „½ ´¼ —™ ˜ ˜ ˜ – —˜– ˜ “’
· ½µ
“ È ‘ ˜“ ´¼ · ½µ •™ З º Ï Û ÐÐ ’“˜ ˜ — ˜ “ —˜ – — —˜– ™˜ “’— “ “– –
¼
‘ Ý ‘º

È‘ ’ „½ ¹ ™’ ˜ “’
Ç Ú “™—ÐÝ Û ’ – —˜– ˜ ˜“ ´¼ · ½µº Á — ¬’
·½

Ê ½µÀ´˜ —µ ʘ
Ê· ˜
“’ ¼ Û ‘Ý ’ Û ÐÐ – ˜ ˜ ´˜µ ¼ “– ’ ˜Ú ’ ’˜ ˜ —
½ ´—µ — “ ’ ´—µ —º
´À£ µ´˜µ —Û˜ ˜ ™—™ Ð “’ړЙ˜ “’ ´½£ µ´˜µ
 ½ ¼
´½£‘ £
½¼ ½
“ „ ¹ ™’ ˜ “’—º Á’ ” –˜ ™Ð – Û
À’ ¸ µ½ ¼ ·½ ’˜ — ’— Ú
·½ ·½
£ ¾  ½
´½£‘
´µ
½¼½ ½¼½¸ ‘
¼µ ’ ˜ ™— ´¼µ ¼ “– ÐÐ ¼½ º

„ ‘‘ º¾º¾ ´ “‘”“— ˜ “’ Ð ‘‘ µ ¾‘
¼ ’ Û– ˜˜ ’ —
  ¡
½
´‘ µ
¡´ µ ´ º¾º½µ
¼

¾ „½ ´¼ ½µ¸ Û ˜
“– ™’ •™ —™””“–˜ ’ º …“– “Ú –¸
¡´ µ ¡´ µ ·½

 È ‘´’  ¡½

µ
’ ’·½
¡´ µ ´ º¾º¾µ
¼


Ƚ
¼

¾ „½ ´¼ ½µ —™””“–˜
´‘ µ
“’Ú –— Ðݸ ’Ý — – — “ ˜ “–‘ Û˜ ’
¼¡ ¡ ·½
¼
– ”– — ’˜— ’ Ð ‘ ’˜ ’ ‘ º
¼
º¿ Ì “’ړЙ˜ “’ Ð – ½


È–““ º Ï “’—˜–™ ˜ ˜ ™’ ˜ “’— ¡ ¡´ µ Ý ’ ™ ˜ “’º “– ¼Û ˜
  ½¸

¡¼ ¼º ——™‘ ˜ ˜¡ — ’ “’—˜–™ ˜ —™ ˜ ˜ ´ º¾º¾µ “Ð — “– ÐÐ


Û – ½º Ì ’Û ¬’ ¡ Ý

’ ½
È ‘´’  µ ¡ ½ ¼ ’·½
’ 

¡


 È’ ½ È ‘´’  ¡½
¼

‘ ’ ½ µ½ ¼ ’ ’ ½ ¼ ’ ¸ ˜ ™’ ˜ “’ ¡’ — —™””“–˜ ’

µ
Ë’ ¡ ´È
¼
¼
™’ ˜ “’ ’ Г’ — ˜“ „½ ´¼ ’ · ½µº Ç’ ˜
’ ’·½º Ý ¬’ ˜ “’ ˜ “˜ – ’ ¸ “–
‘´’  µ ¡ ½£‘´’  µ £ ¡ ’ —“ ¡’ ¾ „½ ´¼ ½µº
¾ ’ ½ Û ÚÈ
– ˜– –Ý ¼½
¾Æ˜
˜– –Ý ’
Ì ™— ´ º¾º¾µ — — ˜ —¬ Ý “’—˜–™ ˜ “’º “– – – —˜– ˜ “’ “ ˜“
´¼ ’ · ½µ •™ З
’ ’
´‘’µ
‘´’  ´‘ µ
´‘’µ µ
’·½
’ ´È ¡ µ½ ¼ ¡
¼ ¼

Û ”–“Ú — ´ º¾º½µº Ì“ — “Û ™’ •™ ’ ——¸ Ð ˜ ™— ——™‘ ˜ ˜˜ – – ˜Û“ — •™ ’ —
¡ ’ ¡ ¸ — ˜—Ý’ ˜ —— –˜ “’— ’ ˜ Ð ‘‘ º Ë ’ – —˜– ˜ ˜“ ´¼ ½µ
  ½º

•™ З ¼¸ Û ˜ ¡¼ ¡¼ º Æ“Û ——™‘ ¡ ¡ “– ÐÐ Ê —˜– ˜ ’ ˜“
´‘’µ ´‘’µ
’ ’
´¼ ’ · ½µ ’ ™— ’ ´ º¾º½µ Û — ˜ ˜¡ ¡ º „ ‘‘ º½º½ ˜ ’ ‘”Ð — ˜ ˜
  ½º
’ ’ ’ ’
¡ ´˜µ · ”´˜µ¸ Û ”— ‘’
¡ ´˜µ – ”“ÐÝ’“‘ Г – — ¡ ´˜µ ¡ ´˜µ ¼
¾ ¾
“– ˜ ¼ ’µ¸ Û Ú ”´˜µ ÐÐ ˜ ¼ ’µ ˜ ™— ”
¼ “– ’ ¼º Ì Ð —˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ˜
¤
Ð ‘‘ — ˜– Ú Ðº¼
º¿ Ì “’ړЙ˜ “’ Ð – ‘

¼
‘¸ ˜
Ë™””“— ’ – —˜ – — —˜– ™˜ “’— ’ ’˜ – – ™’ •™ — •™ ’ — ¡
’ ¡ – —” ˜ Ú Ðݸ — ˜ — Ý ’ ˜ ”–“” –˜ — ’ ˜ “‘”“— ˜ “’ Ð ‘‘ º Á’ ˜ — ’—


  ¡
“ —˜– ™˜ “’— Û Ú

£ ¡´‘е £ ¡Ð ´‘ ·‘е
´‘ µ
Ð
  ¡½ ·Ð ·Ð·¾ º Æ“Û¸ ˜“ ¬’
¡ ¡

„½ ¹ ™’ ˜ “’— ¡ £ ¡Ð £ ¡Ð
’ ’˜ — ’— “ ¡ ˜ “‘¹
”“— ˜ “’ “ ˜ “’ړЙ˜ “’ “ ˜Û“ —˜ – — —˜– ™˜ “’— Û ™— ˜ “ÐÐ“Û ’ Ð ‘‘ º

„ ‘‘ º¿º½ „ ˜ ¾ Æ ¾ ¾ „½´¼ ½µ
¼ ´Êµ¸ Û –
´‘ µ
’ — —™””“–˜ ’
½µº Ì ¼
’ Г’ — ˜“ ‘’˜ “‘”“— ˜ “’ “ —˜ “ÐÐ“Û ’ ˜ –‘—
¡¡¡ ½
 ½
¡¼ ¡½ ¡ ¼ ¡ ´ º¿º½µ
·½

’ “– ’
  ¡
½

’ È ‘ ’ ½ ½
’½ Û– ½µ
¡ ·’ ´ º¿º¾µ
·’ ·’·½ ·’ ¼

¾ „½ ´¼ ½µ¸ ˜ ¾ ‘º
¼
Á’ ” –˜ ™Ð –¸ ’
½ ”” ’ Ü º ˘ – — —˜– ™˜ “’—

‘’ µ½
¡¡¡
È–““ ½
 ½
º Ì ’ ¼¸ ’ ´È
¼ ½ ·’
·½ ·’·½
“– ’ – ‘º
¼Û — ˜ ˜ ’ — —˜ – — —˜– ™˜ “’ “ “– –“‘ ´ º¾º¾µ Û
™ ˜ ˜ “– ¼
 ½
È ‘´   µ ¡ ½
 
¡ ´ º¿º¿µ
·½
¼
¾Æ

Ì — ‘”Ð — ´ º¿º½µ ’ ‘“– “Ú –¸ ’

’ ½
È ‘’ È ‘´’  µ ¡ ·
 

¼

’½
˜ ’ ´ º¿º¿µ ‘”Ð — ¡ ·’ ·’ ·’·½ º Ç’ ˜ “˜ – ’ ˜— — ÐÝ — ’˜ ˜
¸ Û Ð “– ’ ½Û Ú
¼
’ ½
È ‘ È ‘´’ ½µ   È ‘´’ ½  µ ¡ · È ‘ ´ ’ ½   ¡ ·’ ½µ

¼

È ‘ ´ ’ ½½ ¤
’ ½ ½ ’
Ƚ Ƚ
·’ ½µ µº
Ë’ ¡ ·’ ½ ˜ “ÐГۗ ˜ ˜
·’ ½ ·’
´‘ µ ´‘ µ
Ì “’ړЙ˜ “’ “ ˜Û“ —˜ – — —˜– ™˜ “’— ¼¡ ’ ¼¡ —
Ú’ Ý
½ ½ ´‘ µ
£ £ ¡Ð µ´‘ ·‘е £¡  
´¡ ¡
Ð
  ¡ ¼ ¼ ¼

£¡   ¾ „½ ´¼ ½µ¸
È  ¡ Ƚ Ð
À– —™”” ¡ ·¾ ’ —“ Ý Ð ‘‘ º¿º½ ˜ – Ü —˜ ¡

£¡   ´‘ µ ´‘е
Ð Ð
Ð
РРз½
¸ —™ ˜ ˜ —™””´¡ µ ’ ¼¡ ¡ ºÀ’ ¸

Ð
½ ´‘е
£ Ð
¡ ´ º¿º µ
Ð ¼ ¼

£µ
¼

’— —˜ – — —˜– ™˜ “’ ’ ˜ ™— ´ · — “‘‘™˜ ˜ Ú Ð – Û˜ – —” ˜
˜“ “’ړЙ˜ “’º

Á’ ˜ — •™ Ð Û ÐÐ ÐÛ Ý— ’“’’ ˜ Ú ’™‘ –º

¬’ ˜ “’ ʺ¿º¾  Ì ¾ „½ ´¼ ½µ —™
„½
—” — ¬’ —˜ —” “ ™’ ˜ “’— Г
½˜
˜˜ ˜ — ¬’ ˜ º
´˜µ
¼

˜ „½ —
Á˜ — —Ý ˜“ ˜ “‘‘™˜ ˜ Ú ’ Ð – Û˜ – —” ˜ ˜“ ˜ “’ ’
¾„ ¸˜ £ ¡ ¾ „½
½
“’ړЙ˜ “’º …“– “Ú –¸ ’ º Ç — –Ú ˜ ˜
¾ „ “– ÐÐ
¼
½
“– —“‘ ¼˜ ’ ’ ˜ “‘ ’ ˜ “’Ú – ’ ˜ “– ‘ ‘”Ð —
¼
² ¼ ± ½º
Ê ‘ – º¿º¿ Á ¾ „½ ¸ ˜ ’ ’ „´ Г’ — ˜“ „½ ¸
˜ µ´ µº Á ‘“– “Ú –
£ £ ’ ˜ ™— „´ £ „´ £ „´ ¡ „´
˜’ µ´ µ µ´ µ µ´ µ µ´ µ¸ Û
£ ¡º
— “Û— ˜ ˜
¼
º¿ Ì “’ړЙ˜ “’ Ð – ½


„ ‘‘ º¿º „˜ ‘ ’ И — ’ Ð ‘‘ º¿º½º Ì ’ “– ÐÐ Û Ú
¼ ¼
 ‘’ ’ “– ’ ¿

¡ ·’ ¼½¾

’’‘ ½
 ’
¾
  ½µ
¡ ·’
´’‘

‘ ¸ “’ÐÝ
…“– “Ú –¸ ˜ – Ü —˜— “’—˜ ’˜ ” ’ ’ “’ ‘ ’ ¼¸ —™ ˜˜
½
‘´ ‘‘
·’µ
¡ ·’
’ ¼

È–““ º Ì “ÐÐ“Û ’ ”–““ Û — ™–’ — Ý Çº “—˜ ’ ’ ”– Ú ˜ “‘‘™’ ˜ “’º
È‘ È ‘´ – ‘º
–—˜ “’ — “™Ð “ — –Ú ˜ ˜ µ “– Ú –Ý ’“’’ ˜Ú ’˜ —
˜ —˜ ‘ ˜ “– ¡ — Ú ’˜¸ Û —˜ –˜ Û ˜ ”–“Ú ’ ˜ —˜ ‘ ˜ “– ¡ ·½ º Í— ’
™ ’ ³— ˜ “– ‘ Û “ ˜ ’

  ¡ ˜   —µ‘ ½
·¾ ·¾
  ˜È ‘  ˜ ´˜
½ ½µ ´˜µ ˜ —˜
´‘   ½µ
¡ ·½ ´—µ
·½
·½ ·½ ·½
‘ ½
½
  ˜ ´˜   —µ
·¾ ·¾
 —
 ‘
˜ — —
  ½µ ´—µ ´—µ
— ´‘
·½ ·½

“– ¡ ·¾ Û ˜’ —‘Ð –Û Ý
˜   —µ‘ ½ — ´—   µ‘ ½ ´ µ
·¿
 ˜ ´˜
—˜
´‘   ½µ ·½ ´‘   ½µ
¡ ·¾
·¾ ·¾
‘ ½ ´—   µ‘ ½
½ ½
  ˜ ´˜   —µ
·¿
˜—
´‘   ½µ ´‘   ½µ
´µ

·½ ‘Ü ·¾

— ‘Ü ·¾ ˜— —Ý ˜“ ™ ˜ —– —˜ ‘ ˜ “– ˜ ’“–‘ “ ¡ ·¾ º Ì“

’“–‘ “ ¡ ·’ ¸ ’
”–“Ú ˜ —˜ ‘ ˜ “– ˜ ¿¸ Û ¬–—˜ —˜ ‘ ˜ ´ º Ð ‘‘ º¿º½µ
“– ’ ½ Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜

    ½µ’‘ ½
´ ·¾µ ´˜
’´˜µ ´’‘   ½µ
´ º¿º µ


’ ™ ˜ “’ “’ ’º “– ’
Ì ”–““ “ ´ º¿º µ ’ Ú ’Û˜ ½Û Ú
˜   —µ‘ ½
´˜

´‘   ½µ
½ ´˜µ ´—µ
·½
 —
½ ´ ·¾µ
’ ™— ’ ˜ ’ •™ Ð ˜Ý ´—µ ´—µ ´—µ Û “˜ ’ ´ º¿º µ “–
·¾
  ½¸ ˜
’ “– ’
½º Æ“Û ——™‘ ´ º¿º µ ˜“ ˜–™ ’
˜   —µ‘ ½
´˜
’ ´˜µ ’ ½ ´—µ —
´‘   ½µ
·’
˜ ´˜   —µ‘ ½ ´—     ½µ´’ ½µ‘ ½
 ´’   ½µ‘   ½¡
´ ·¾µ

´‘   ½µ
·’
½¼ ”” ’ Ü º ˘ – — —˜– ™˜ “’—

·’ ’ ˜
Ê ”Ð ’ Ð“Û – “™’ “˜ ’˜ –Ð Ý ·½ Û “ ˜ ’
˜   ½ ´˜     ½   µ‘ ½ ´’ ½µ‘ ½
  ¡
´ ·¾µ
’ ´˜µ ´‘   ½µ ´’   ½µ‘   ½
¼
    ½µ‘’ ½
´˜
´ ·¾µ
´’‘   ½µ

ÐÐ ’ ¸ “– ’
Ë“ ´ º¿º µ “Ð — “– ½º À ’ ¿Û Ú

’’‘ ½
·’·½
  ˜ ´˜    ½µ’‘ ½
½
´ ·¾µ ´¾ ’µ
˜
  ½µ   ½µ
¡ ·’
´’‘ ´’‘
·’

Û ”–“Ú — ˜ —˜ ‘ ˜ “– ¡ ·’ º ’ ÐÐݸ
½ ½
’’‘ ½
‘´ ‘ ’‘ ¾  ’
·’µ
  ½µ
¡ ·’ ¿·
´’‘
’ ’
¼ ¿

˘ –Ð ’ ³— “–‘™Ð ¾ Û
’ ™— ’ ˜
½ ½
’’‘ ½ ‘  ‘ ’
¾‘ ¾‘
’‘   ¡ ‘¾‘ ½ ¾
´’ ¾µ
“’—˜
‘‘
  ½µ
´’‘
’ ’
¿ ½

Ü ‘ ½µ¸ ˜ ¤
‘ Ü ‘
‘‘
ц Լ
— – —’ “’ Ð —˜ —™‘ “’Ú – — “– ¼


¬’ ˜ “’ º¿º ¼
Ç’ ˜ — ˜ “ —˜ – — —˜– ™˜ “’— ‘Û ¬’ ‘ ÐÝ “ ’“–‘—
¡‘ ¸ ” ’ ’ “’ ˜ ” – ‘ ˜ – ¸ Ý
½

‘ ‘ ¡´ µ ´ º¿º µ
¼
¼
Û – ‘ —˜ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜ “™’ ’ Ð ‘‘ º¿º º Ï ¬’ ‘ ˜“ ˜ —˜“
¾ ‘ Û˜ ½º
¼ ‘
—˜– ™˜ “’—
Ì ‘“˜ Ú ˜ “’ ˜“ ¬’ ˜ ’“–‘ ’ ˜ — ” –˜ ™Ð – Û Ý — Ú ’ ’ ”–“”“— ˜ “’ º¿º ¸
£‘ ¡
¼ ‘ ‘

Û – Û Û ÐÐ ”–“Ú ˜ ˜ — Г— ™’ – “’ړЙ˜ “’ ’
¾‘ ¼
“– º

È–“”“— ˜ “’ º¿º ¡‘
¼
Ì ”– ¬’ — ’ —” º

´ µ

È–““ ¼
’’ ’

º Ì ™ Ý — •™ ’ ’ ’ —™””“— ˜ ˜ — “‘”“— ˜ “’
¾Æ˜
’ ’’ ’ „½ º Æ“Û
¡ ºÌ ’ “– — •™ ’ ¡ — ™ Ý — •™ ’
¡
˜ “’ „½ ´ ™—™ Ð „½ ¹’“–‘ Û
™— ’ ˜ ˜˜ · ½µ ˜ ’“–‘ — •™ Ú Ð ’˜ ˜“ ˜

Ƚ ½
’’— ’ „½ ¸
— ˜ ˜ ¡ ™ Ý — •™ ’ ’ ˜ ™— “’Ú – — ˜“ — Ý ¡ ¡ ’
·½
¾‘
¼
´‘ µ
¡’’
„½ º À ’ ’ „½ º Ì
¸ “’Ú – — ˜“ ¡ ’ ¼¡ Û— ˜ ˜
¡‘ ¤
’’
’ “’Ú – — ˜“ ’ º

”¾ ½º
’’ ½
˘ –Ð ’ ³— “–‘™Ð  ´’µ ½ · Ç´’ ½ µ — ’
¾  ’
¾
¼
’ “ „½¼ ’
º ‘ “– ¼º ½½


È–“”“— ˜ “’ º¿º ¾‘ ¾‘
¼ ¼
„˜ Á ¸˜ ’ “– ÐÐ ’Û Ú
Լ
¼ ¼
²¼ ± ½º
¼
‘ —

Ü‘ ½µº ¾‘
 Ü ¼
È–““ ˜Ü “’ ‘
º –—˜ “ — –Ú ˜ — – —’ Æ“Û¸ ¸˜ ’
¼
“– ¼Û Ú

 ‘ ¡
·½ ½
‘  —¡  —¡
— —
´—µ ´— · µ
¼

Û — – —’ ’ ¸ ”–“Ú ˜ ˜ ¼º Ì ”–“”“— ˜ “’ ’“Û — ’ —Ý “’— •™ ’
¤
“˜ “‘ ’ ˜ “’Ú – ’ ˜ “– ‘ “– —™‘—ºÈ–“”“— ˜ “’ º¿º ¼
„˜ ¼ ‘¸ ˜ ’ “– ÐÐ ˜ —” —’Ð – Û˜

¼
– —” ˜ ˜“ ˜ “’ ’ “’ړЙ˜ “’º

È–““ ¼

º Ï “’ÐÝ ’ ˜“ Û ˜ – — Г— ™’ – “’ړЙ˜ “’º Ï Ðи ’
– ˜Û“ —˜ – — —˜– ™˜ “’— Û ˜ “‘”“— ˜ “’ ¡ ’ ¡ – —” ˜ Ú Ðݸ ˜ ’

  ¡
½
£ £ ¡Ð ´‘´ ·Ðµµ
¡
Ð ¼


—“ Ð ‘‘ º¿º ˜ ’ ‘”Ð —

­  ­
¡
½ ½
­ ­‘ ‘´
£‘ £¡ £ ¡Ð
´‘´ ·Ðµµ ¾ ·Ðµ
Ð ‘
¡ ¡
Ð Ð
¼ ¼


£ ¡Ð ¡ ¡Ð £‘ ¡ ¤
‘ ‘
Ë’ ¡ ¡ ¸Û “’ Й ˜ ˜ º¼
’ “ „½¼ ’
º ‘ “– º
¼


È–“”“— ˜ “’ º º½ Ì ’ Ð ˜ ¾ „½¼ ¸ ˜ ’ ¾‘
¼
¬Ü ’ ˜ – Ü —˜—

¼

“’—˜ ’˜ ¸ Û ‘ Ý ” ’ “’ ’ ¼ ¸ —™ ˜˜ ¼ º …“– “Ú –¸ ˜ –
Ü —˜— ”“— ˜ Ú ¾‘ —™ ˜ ˜ “– ÐÐ ½Û Ú
½


‘ ‘
¾ ´ º º½µ
¾


¾ „½
È–““ º Á’ —‘Ð –Û Ý —Û ”–“Ú Ð ‘‘ º¿º½ Û ’ — “Û ˜ ˜ ‘”Ð —
¾‘
¼
¼ ’ —˜ “ÐÐ“Û ’ “‘”“— ˜ “’
  ¡
’ È ‘ ’ ½ ½ ’ ½µ
’ ½ ’ ’·½

¡ ¼ ¼
½¾ ”” ’ Ü º ˘ – — —˜– ™˜ “’—

‘ ’ ½ ½ ’ ½µ µ´˜µ º
’ ’ ´˜µ
Á’
Æ“Û ¡¼ ¼º ½¸ ˜ ’ ¡ ´˜µ ´È Ì — Ð ˜˜ –
Ý È ‘ ´ ’ ½ µ´˜µ¸ Û È ¾‘
’ ¾ µ´˜µ
Ü”– —— “’ — “™’ ’ ˜™–’ ’ ‘ “– Þ Ý ´
È ‘’ ´ µ´˜µ ’
¡’ ´˜µ
’ —“ “’º À ’ ¸ ˜ — ‘”Ð —

’·½
  ˜ È ‘’ ´ È ‘’ ´
 ´    ´    ‘’
¼ µ’ ¼ µ’
’ µ´˜µ ˜
¡ µ ¼
¼ ¼

Ƚ ‘’  Æ’
  ‘ ‘ ’
”™˜ Æ
ÁÛ ¼¸ ˜ ’ ¼´ ¼µ ’ ˜ Ð ˜˜ – —™‘
¼
  ‘ Г  
Æ ´´ ¼ · Ƶ Æ Æµ
“’Ú – — ™— ¼µ ¼ Г ´´ ¼ · ¼µ ¼º Ì — — “Û— ˜ ˜
¼
„½¼ ‘ ‘º
¸ ”–“Ú ˜ ˜ ¼
‘¸ ˜
Á’ ˜ —” Ð — Û – ¾ ¼¸ ’“–‘ “ ’˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’—
¼
’ —˜ ‘ ˜ Ý
½

‘’   ¾ ’
‘ ‘ ‘ 
½ ¾
¾
¾ ¾
¾
’ ¼

‘    ¾‘  
¾ ¾
”–“Ú ˜ ˜¾ ½º Ë ’ ½ ½ ¾ “– Ж ’“™ ¸Û “˜ ’˜
¤
– •™ – —˜ ‘ ˜ ´ º º½µº


Ê‘– º º¾
¾‘ È À£ À ¾ „½
¼ ‘¸ ˜
½º Á ¸ ’ З“ — —˜ – — —˜– ™˜ “’ ´ ™— ¼
“– ÐÐ ¼µ ’
¼


È‘ À‘ ¡
‘ ‘ ‘ ‘
¾ ½ ¾


”–“Ú ˜ ˜ —Ð – ’“™ º

¼
˜“ „½¼ “– —“‘ ‘
‘¸ ˜
¾º Á ’ Г’ ”“— ˜ Ú ’˜ Ý Ð“’ ˜“ “– ÐÐ
¼
’ ˜ “’ړЙ˜ “’ “ ’ ’˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— “’ — Û˜
¼
˜ Ú ˜º
˜ ™—™ Ð “’ړЙ˜ “’ “ ’ Û – ˜ ˜ ´˜µ ´˜µ ¼ “– ’

È–“”“— ˜ “’ º º¿ Ì ’Ƶ ¼
—˜ — ’— ’ ‘º
´Ê·


Ƚ ’
¾‘
È–““ ¼
º „˜ ’ ““— ¼º Á —˜ “‘”“— ˜ “’ ¡ ¸˜ ’˜ –

¾ Æ —™
Ü —˜— ’ ˜ ˜ ¡ º …“– “Ú –¸ — ’ ´ · ½µ — ’— ’
¾ È’  ½ ³   ¾
„½ ´ ’ ³
· ½µ¸ Û ™ ˜ ˜ “– ÐÐ ¼½ ½ ˜ – Ü —˜— ´ · ½µ
 ³ ’Ƶ
¾   ‘ ´‘ µ
—™ ˜ ˜ ¡ ºÁ ¸˜ ’ Г’ — ˜“ ´Ê· ’¸
¼
¾ „ ´¼ ½µº À ’ ¾‘ ¼
½
¼ ’ ¸Û
— —™””´ µ Ú ¸ ’

’  ½ ½
‘ ‘
 ‘  ³
¡ · ¡ ¿

¼

¤
Û “‘”Ð ˜ — ˜ ”–““ “ ˜ ”–“”“— ˜ “’º
¼
º „ ”Ð Ì– ’— “–‘— ’ ½¿


È–“”“— ˜ “’ º º ¾ ‘ º Ì ’ “– Ú –Ý ”“— ˜ Ú
¼
  ¡
„˜ ’ —™””“—
‘¸ « ½

´˜   «Ðµ½ «Ð ½µ ¼
´‘е
’˜ – Ð ˜ Ü”– —— “’ Г’ — ˜“ ‘ ’ ˜ – Ü —˜— “’—˜ ’˜
¸ ’ ” ’ ’˜ “ «¸ Ð ’ ¸ —™ ˜ ˜
­  ¡­  Ã´ ¡Ð
­   «Ðµ½ «Ð ½µ ­‘ ´‘е

´˜ µ

½º
Û – ô —
µ ¼

¾
È–““   ¡ ¢ 
¡ £
—™””“— «Ð з– з–·½
º „˜ ¡ ˜ “‘”“— ˜ “’ “ ’ “– —“‘
È ‘–
 «Ðµ½ «Ð ½µ  «Ðµ½ «Ð ½µ
    «Ðµ½ «Ð ½µ¡
´‘е ´‘з‘–µ
––
’˜ ¼º Ï– ˜ ’ ´˜ ´˜ ’ ™— ’ ˜
¼
´‘з‘–µ

–‘– “Ú ˜ — —™Æ ’˜ ˜“ ”–“Ú ˜ ˜ ´˜ Г’ — ˜“ º Æ“Û

  ¡ ½  ¡
  «Ðµ½ «Ð ½µ   «Ðµ½
´‘з‘–µ ´‘´ ·Ð·–µµ
´˜ ¡ ´˜ ·«Ð ·«Ð·½
¼

  «Ðµ½ ¾ Ƹ ½µ
Г’ — ˜“ „½ ´¼
— ¡ ·–·Ð ´˜µ ¡ ´˜ ·«Ð ·«Ð·½ ¸ ’ — —™””“–˜ ’
·Ð·– · Ð · – · ¾ ¸ Ð ‘‘
˜ ’˜ –Ú Ð º¿º½¸ ˜“ ˜ –Û˜ Ð ‘‘ º¿º ¸ ‘”Ð — ˜ ˜
‘´
‘ ‘´
¼
  ¡
·Ð·–µ ¾ ·Ð·–µ

¡ — —˜ – — —˜– ™˜ “’ ’ Û˜ ’“–‘ —‘ ÐÐ – ˜ ’ ¡ ·Ð·– º
·Ð·–
  «Ðµ½ «Ð ½µ ´‘з‘–µ
À’ ¸ ´˜ — —˜ – — —˜– ™˜ “’ ’ ˜— ’“–‘ ’ — Ð —— ˜ ’

½ ½
‘´ ‘   «Ð ‘´Ð·–µ ‘ ‘
¾ ·Ð·–µ
‘ ¡ ·Ð·– ¡

  ¡‘–
¼ ¼

½£‘–
¾
Í— ’ ”–“”“— ˜ “’ º º½¸ ˜“ ˜ –Û˜ ˜ ˜˜ ˜ ¸Û “ ˜ ’
­  ¡­ ­  ­
¡
¾

­   «Ðµ½ «Ð ½µ ­‘ ¡­ ­‘
  «Ðµ½ «Ð ½µ
£‘–
´‘е ´‘з‘–µ

´˜ ¾ ½ ´˜
¾
‘–·½   «Ð ‘Ð
¾


¾

™— ¾‘–   «Ð ‘Ð — Ð
 ½µÐ¸
з– «Ð¸ Û Ú– Ý Ã´ µ
Ë’ ´« ’ ˜ “™’ “– —“‘
½º ¤
™’ ˜ “’ à ˜ ˜ ˜ ’ — ˜“ ¼ —¼
º „ ”Ð Ì– ’— “–‘— ’ ‘
Ƚ
¾‘ ¼ ´‘ µ
’ „½ ¹
Á ¸Û ’ Û– ˜ ˜ ™’ •™ ÐÝ — ¼¡ “– — •™ ’ “ –˜
™’ ˜ “’— ¡ Û˜ —™””´¡ µ · ½ º Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ’˜ ˜“ ¬’ ˜ „ ”Ð
˜– ’— “–‘ “ —˜ – — —˜– ™˜ “’ ™— ’ ˜ — “‘”“— ˜ “’º …“– “Ú –¸ Û Û ÐÐ –Ú
—“‘ Ð ‘ ’˜ –Ý ”–“” –˜ — “ ˜ — ’ – З „ ”Ð ˜– ’— “–‘º

¬’ ˜ “’ º º½ Ì ¾‘
¼
„ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ —˜ – — —˜– ™˜ “’ — ¬’
Ý
½ ½
Ü‘  Ü˜ ˜
´„ µ´Üµ ¡ ´˜µ
¼
¼
½ ”” ’ Ü º ˘ – — —˜– ™˜ “’—

“– ’ ˜“ ”–“”“— ˜ “’ º º¿ ˜ — „ ”Ð ˜– ’— “–‘ — ’ ܘ ’— “’ “ ˜ Ð —— Ð “’ º

Ì “– ‘ º º¾ „ ˜ ¾ ¼
‘ º Ì ’˜ ™’ ˜ “’ Ü ´„ µ´Üµ — “Г‘“–” ’ —“‘
“™– ““ Í “ ½ ’ Ë´¼ µ
’ ” ’ ’ “’ ‘ ’ º …“– “Ú –¸ Í ‘ Ý “— ’ —™
˜ ˜ “– Ü ¾ Í Û ‘ º Ì „ ”Ð ˜– ’— “–‘ — “’˜ ’™“™— ’
Ú ´„ µ´Üµ
¼
’ ˜ Ú “” – ˜“– “’ ‘ º
¾ Ë´¼
È–““ Ü ’ “– Ü —“ Ð – Ü
º ““— µ¸ ˜ ˜ ˜ Û Ú
½ ½
½ ·½
Ü‘ Ü‘  ´ Ü   ˜
 Ü˜ µ˜
˜ ˜
¡ ´˜µ ¡ ´˜µ
¼
¼ ¼
½ ‘  ´ Ü  ‘
Ü µ
¡
¼

¾ Ë´¼ µ — ˜ — Ý ’
Í —˜“ Ü
Ï ¬’ ˜ ’ “™– ““ —˜

  ‘ Г   Ü   ‘ Г   Ü “—´
‘ Г Ü Ü· ‘ Г – ܵ · ¼

‘   Ü·
º º ´Ü ’Í
µ ½º Ì — ’—™– — —“Й˜ “’Ú – ’ “˜ —– — “Ú ’
¾ Í º Ç Ú “™—ÐÝ „
‘ Ü ’ ͺ À ’
Û Ú ´„ µ´Üµ — “Г‘“–” ¸ Û “’ÐÝ
¾¬ ‘
¨Ü ¾ ¬ Ü ©
„º Ë™””“— „ ¼ ¼
Ú ˜“ ”–“Ú ˜ ’ ˜ Ú ˜Ý “ “– —“‘ ¸˜ ’˜ – Ü —˜—
£
”“— ˜ Ú – —™ ¼ “’ ´ “– Ü ‘”Ð µ Ë – –Ü
˜ ˜ ´„ µ´Üµ º
Ý ™—˜ Û– ˜ ’ “™˜ ˜ ¬’ ˜ “’ Û ™ ˜ ˜
½ ·½
Ü‘  Ü Ü‘´  ½µ Ü  Ü˜ ˜ · ´„¡¼ µ´Üµ
¼ ´„ µ´Üµ ¡ ´˜µ
½

Á’ —‘Ð –Û Ý —Û “Ú ¸ ˜ ’¬’ ˜ —™‘ ’ ˜ — Ð —˜ Ü”– —— “’ ’ —˜ ‘ ˜


¬¬ ½ ‘´  ½µ Ü ¬¬
Ý
½
¬¬ Ü  Ü˜ ˜¬ ‘´  ½µ  ´ Ü 
·½

¬  ½µ ‘
Ü µ´

¡ ´˜µ ¡ ´ º º½µ
½ ½

¾Ë
— “– ܖЖ
Û “’Ú – Û ˜
’“™ º …“– “Ú –¸ ˜ —™‘ Û ˜ –™’’ ’
½ ½
˜ ’ — ˜“ ¼ — Ü ’ ˸ —“ Ý ’Ð – ’ –
–“‘ ¾ ˜“ ’¸ Û ’ ’—™– ˜ ˜ ˜
‘  Ü
½Ü
– ˜¹ ’ — “ ´ º º½µ — —‘ ÐÐ – ˜ ’ ½ ¡½ · ½¸ —“ ´„¡¼ µ´Üµ

Ê
“’ ˺
½ ܘ Ü ´„¡¼ µ´Üµº Ç Ú “™—ÐÝ —
 
˜µ ˜¸ ˜ ’ ´Üµ
„ ˜ ™— ’“Û ¬’ ´Üµ ¡¼ ´½
‘ ’ ˺ …“– “Ú –¸ ’ ˜ ™’ ˜ “’
¼
½Ü
’˜ – ’ ’ —˜ ‘ ˜ Ý ´Üµ ’

Ê
Ý ¾ ܸ Û – „½ ¹’“–‘ “ ¡¼ º Æ“Û “’— – ˜ ™’ ˜ “’ ´‘µ ¸
—˜ ‘ ˜ ¾ —˜
½ ‘ ܘ
 
— ´‘µ ´Üµ ˜ ˜µ ˜ ˜ ’
Û Ð—“ — ’ ’˜ – ™’ ˜ “’º ¡¼ ´½ —˜ ‘ ˜ Ý
¼
Ü ³µ
¾ ´‘µ
³ ÐÐ —
’ º …“– “Ú –¸ ¾¿ ¾¸˜ ’ ´— ¾ “– ¼º Ç’ ˜ “˜ –
Á
¾
’ Û Ú
‘ ´µ
´‘µ
  ܵ‘·½
´Üµ
­´
¾
¼
º „ ”Ð Ì– ’— “–‘— ’ ½


¾ ´¾– ½µ
­ ܺ “– Ü
Û – ’ ˜ ’ ˜“ ”“— ˜ Ú ÐÝ “– ’˜ ˜ –Ð Û˜ ’˜–
Ü· Ü ‘ “– Ü ¾ ¼ ¾–
´‘µ
’­ Ë ½‘ ¿ º
Û ˜ ¸¼ ¾ ¸˜ ’ ´Üµ

¨Ü ¾ £ ¬¬ ©
¾
´‘µ ´‘µ
˜ ™’ ˜ “’ “ Ú “™—ÐÝ — “™’ º À’ ¸ — “™’ “’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ð’
¿
–Ü
’ “’ ºÌ– ˜‘ — ’ ””Ð ˜ “’ “ ˜ È– ‘ ’¹„ ’ Г
“– ‘¿ ˜ ´‘µ
˜ ’ ‘”Ð — ˜ ˜ — “™’ ’ ’ –“‘ „ “™Ú ÐÐ ³— ˜ “– ‘ Û ™
´‘µ
˜ ˜ — “’—˜ ’˜º À ’ ¸ — ”“ÐÝ’“‘ и Û Ý— Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ ’ ˜ И
„¡¼
Ð ”Ð ’ º Ë“ ¼ ’ ˜ ™— ¼º Ì — ¬’ ÐÐÝ ‘”Ð — ˜ ˜ ¡¼ ¼º
¡¡¡ „
’ ¾ ’ ½
Æ“Û ——™‘ ˜ ˜ ¡¼ ¡½ ¡ ¼º Ì“ ”–“Ú ˜ ˜¡ ¼ Û Û– ˜ —
½ ·½
Ü‘’  ’Ü Ü‘´  ’µ ’Ü ˜ · Ü‘´’ ½µ ´„¡’ ½ µ´Üµ
 Ü˜
´„ µ´Üµ ¡ ´˜µ

Ê Ü˜ ¡’ ½ ´’   ˜µ ¤
½
˜º
’ Û ”–“ — ’˜ ’˜ Ð — Ý ¬’ ’ ´Üµ ¼

È–“”“— ˜ “’ º º¿ „ ˜ Ê
’ Ð ˜ ¾ „½¼ º Ì ’ ¾ ‘ ¼ ’ ˜— „ ”Ð

¼
½
— Û ˜ ¼ ´˜µ  Ü˜ ˜º
˜– ’— “–‘ ’ ˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— “ ’
Ƚ
  ¡
È–““ ´‘’µ
’ ½ ’ ’·½ ¸
’ ’

º „ ‘‘ º¿º½ ‘”Ð — ˜ ˜ ¼¡ ¸Û – ¡ Û˜
È‘ Ê ’·½
½ ’ ½µ
’ ’ ½ ’ º Í— ’ ” –˜ Ð ’˜ – ˜ “’ “’ ‘ Ý — “Û ˜ ˜ “–
¼
Ü‘’
¾ Æ· ˜  Ü˜


˜– –Ý ’ ˜
– ’˜ –Ð ¡ ´˜µ ’ Û– ˜˜ ’ —

¡¡ ¬¬’·½
 È ‘   
‘ ½
’·½
Ü‘´’ ½µ Ü‘’ 
 
 Ü˜  ½  Ü˜
’ ½ ½ ’ ½µ
’ ½ ˜ ˜’
´˜µ

Ê
¼

‘’ ’·½ ¡’ ´˜µ  Ü˜

˜Ü ˜ •™ З
È–“ ’ ’˜ —Û ÝÛ ’ –˜

¡¡ ¬¬’·½
 È ‘   
‘ ½ ’ ½
’·½
Ü‘´’  µ 
 
 Ü˜  ½  Ü˜
’   ½½ ’  ½µ
˜ ˜’
´˜µ
’ ¼ ¼

¡¡ ¬¬’·½
 È ‘   
‘ ½ ’ ½
’·½
Ü‘´
 
 Ü˜  ½  Ü˜ ½
·½µ 
½µ
˜ ˜’
´˜µ ·½
’ ¼ ¼

À’ ¸˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ’˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— •™ З

¡¡ ¬¬’·½
 È ‘   
½ ‘ ½ ’ ½
½
Ü‘´ ·½µ 
 Ü˜  ½  Ü˜
  ½ ½µ
˜ ˜’
´˜µ ·½

¼ ½ ¼ ¼

Ƚ
Ì ™— Û Ú ”–“Ú ˜ ”–“”“— ˜ “’ Û ’ — “Û ˜ ˜˜ ’¬’ ˜ —™‘ ’ ˜ Ü”– —— “’
’  Ü’

“Ú •™ З Þ –“º Ì — ’¬’ ˜ —™‘ ’ – Û– ˜˜ ’ — Û˜
½

  ¡   ¡
‘ ½ ’ ¾ ’ ½
Ü‘´  ½ È ‘  Ü‘´ ·½µ   ½ È ‘ 
 
½ ½
·½µ 
’ ½µ ½µ
´’µ ´’µ
·½ ·½
¼ ¼ ¼

Ì ˜¿¾ „ ˜ « ½¸ ¬ ½ ’ Ð ˜ “Г‘“–” ™’ ˜ “’ ’ ˜ – “’ ˜Û ’ ˜Û“ —˜– ˜
¿
Ð ’ — ‘ ’ ’ ’ Ð ¬ ˜ ˜ “– ’ ’ “’ ˜ Ð ’ — ˜ ‘— ÐÚ —º Ë™””“— ˜ ˜ ´Üµ … “’ ˜ Ð ’ —
’ ˜ ˜ ´Üµ Ç´ « Ü µ¸ — Ü ½ ’ º Ì ’ ´Üµ … ˜ –“™ “™˜ ˜ – “’ º
½ ”” ’ Ü º ˘ – — —˜– ™˜ “’—

È‘ ½ Ü‘’   ½È ‘    ¡
  ¤
’ ½ ½ ’ ½µ

’ ´’µ ¼º
¼


Ï — Û˜ ˜˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ ܘ ’ — ’ •™ ˜ ’ ˜™– Ð Û Ý ˜“ —˜ – — —˜– ¹
™˜ “’—º Ì “ÐÐ“Û ’ ”–“”“— ˜ “’ — “Û— ˜ ˜˜ ܘ ’— “’ З“ “Ð — “– ˜ ‘“—˜ Û ÐÐ
’“Û’ ”–“” –˜ — “ ˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘º


È–“”“— ˜ “’ º º ¾‘
¼
Ë™””“— ¸˜ ’Û Ú

„´ £ „ ¡„ ¸
´µ µ


Ⱦ‘ „´È „
¼ Ü ½
’ ¸
´µ µ


„´  ˜
“” – ˜“–  ˜ ‘ ”— ¼
Ì ’˜“ ˜— Ð ’

´ µ µ´Üµ ´„ µ´Ü · ½µ¸


  «µ½ « ½µ ¾ ‘ „   «µ½ « ½µ  «Ü „ º
¼
“– « Û Ú ’
´ Úµ ¼ ´˜ ´˜

Ƚ ˜‘·– ¸  ½¸ ¾ Ê·¸ ˜
Ƚ
Á —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ •™ З —˜ ’


– ¼¸ ˜
´Úµ ´˜µ ¼  ´‘·–·½µ
½ ½
‘ Ü ‘ – ½ — Ü ’ ’ “™– ““ “ ’ Ë´¼

´„ µ´Üµ µº
¼


¾ ’Ƶº Æ Ü˜¸ Û
È–““ ºÌ ¬–—˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ “Ð — “– ™’ ˜ “’— ´Ê· ˜ —˜ – —
¾‘ ’Ƶ
¼ ¼

—˜– ™˜ “’— ’¸ — ´Ê· — ’— ’ ¸Û ’ “’—˜–™ ˜ — •™ ’ —
’Ƶ Û ¡‘ ’£ ’
’’ ’’
’ ’ ´Ê· “’Ú – ˜“ ’ ’ ¹’“–‘º Ì ’
£
“’Ú – — ˜“ — Û ÐÐ ’ ˜ “– ‘ º º¾ ‘”Ð — ˜ ¬–—˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ “– —˜ – —
—˜– ™˜ “’—º
È ‘ ”— ‘ ’˜“ ˜— Ð — — “Û’ ’ – ‘ – º º¾º „ ˜ ’ ’
¼
Ì ˜˜ ˜
’ ´Ê· ’Ƶ “’Ú – ’ ˜“ ¸ ˜ ’ È ’ ’ “’Ú – — ˜“ È º ’–
— •™ ’ ™˜¸ — ˜
„ ¹ ™’ ˜ “’—¸ È ’ “ ’ — Û ˜ ½ £ ’º Ï ’“Û ˜ ˜ „´½ £ ’ µ  ½ „ ’¸ —“ ˜ — “’
½
Ü
”–“” –˜Ý З“ “ÐГۗ Ý ’— ˜Ýº
Ì“ ”–“Ú ˜ ¬–—˜ ” –˜ “ ˜ ˜ – —˜ ˜ ‘ ’˜ Û – – ˜“ Ð ‘‘ ¾º º º Ì Ð —˜ ” –˜
½ « ½µ
˜ “– «
’ “ÐГۗ Ý ’— ˜Ý – ™‘ ’˜º Ì ”–““ ˜ ¼˜ —˜– ™˜ “’ ´˜ «µ
¼

Г’ — ˜“ ‘Ý Ú ’ ’˜ —‘ ÛÝ — ’ ”–“”“— ˜ “’ º º º Á˜ З“ “ÐГۗ –“‘
 «µ½ « ½µ
˜ ”–““ “ ˜ — ”–“”“— ˜ “’ ˜ ˜˜ ’“–‘ “ ´˜ ’ —˜ ‘ ˜ Ý “’—˜ ’˜
„   «µ½ « ½µ  «Ü „ “Ð — ¾ ’Ƶ¸
˜‘ — ˜ ’“–‘ “ º — ´˜ “– ™’ ˜ “’— ´Ê·
˜ ”–““ “ ˜ “™–˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ’ “‘”Ð ˜ ™— ’ ’— ˜Ý – ™‘ ’˜—º

Ƚ
Ì Ð —˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ”–“Ú ’ Û ˜ “™˜ ™— ’ ’— ˜Ý – ™‘ ’˜—º „ ˜ ¡ ˜
‘·– „¡


¼  ´‘·–·½µ ˜ —˜
“‘”“— ˜ “’ “ ¸˜
’ “ Ú “™—ÐÝ ¡¼ ´˜µ ¼º — ¼ ’˜

Ƚ
— ’— “ —˜– ™˜ “’— “ ’ —Û˜ ˜ ™—™ Ð „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ¡¼ ¸ Û ÐÐ ’“Û’ ˜ “–Ý

‘Ê
È ½
‘ Ü ‘ – ½
‘ —Ü ’ Ë´¼
“’ —Ý‘”˜“˜ — ´ º м¼ µ ‘”Ð — ´„¡¼ µ´Üµ µº
½ ¡ ´˜µ  Ü˜ ˜ ¼
½Ü
…“– “Ú –¸ ˜ Ü”– —— “’ ’ “™’ Ý “’—˜ ’˜ ˜ ‘ —
½ ¼
¾ Æ “’
 Æ
Ü ˜– –Ý Æ ˜“– “ Ë´¼ ˜Ü
“– – Г— —™ ¹— µ¸ ”–“Ú ˜ —Ð –
¤
’“™ ºÌ —‘ Ý — “Û’ — ‘ Ð –ÐÝ —˜ ¬–—˜ ” –˜ “ ˜ “– ‘ º º¾º
¼
º ’ – Ð — ˜ “’— “ ½

¼
º ’ – Ð — ˜ “’— “ ‘

Ê‘‘ –˜ ˜˜ —˜ – — —˜– ™˜ “’— Û – ’˜–“ ™ ˜“ —“ÐÚ ´¾º¿º µ “’ — ’ ™Ð – – Ý—¸

¨˜ ¬¬ ˜ ¾ Ê ©
™˜ —™ — ’ ™Ð – – Ý Û ÐÐ ’ ’ – Ð ’“˜ •™ Ð ˜“ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º À ’ ¸Û
¾ ʺ Ì
Ú ˜“ ¬’ —˜ – — —˜– ™˜ “’— “’ Ð Ð’ — Û˜ —— “’
·

¨˜ ¬¬ ˜ ¾ Ê © ¾
½ µ — ÐÐ —˜ – — ¼ ´¼
’˜ —‘ ÛÝ — ’˜ – Ð — º Ë“ —˜– ™˜ “’
¾ ʸ “ “– – ‘ ¾ Æ ½ “– ÐÐ ¾ Æ ˜ –
—˜– ™˜ “’ “’ ˜ Ð Ð’ ·¸
– —˜– ˜ “’ “ È ‘
¾ „½ ´¼ ´
Ü —˜— ™’ ˜ “’ · ½µ µ —™ ˜ ˜˜ ˜“ ´¼ ´ · ½µ µ
¼ ´ µº À – È — ¬’ ÝÀ £ ¸

•™ З ºÏ ’“˜ ˜ ——˜“ —˜– ™˜ “’— Ý


´
Û – ˜ ´ ’ – З µÀ Ú— “’ —˜ ” ™’ ˜ “’ — ¬’ Ý


¾ Ê·
˜
À ´˜µ ½
¼ “˜ –Û —

Ì — —˜ – — —˜– ™˜ “’— Ú — ‘ Ð – ”–“” –˜ — — ˜ “— ¬’ “’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð
¾ ‘´
¼
Ð’ ’ ˜ — ‘ ”–““ — ´Û ˜ “ Ú “™— ‘“ ¬ ˜ “’—µ “Ð º “– Ü ‘”Ð ¸ µ
’ “‘”“— — ’˜ “‘”“— ˜ “’ Ð ‘‘ Û – ’˜ — — ¡ Г’ — ˜“
½
„½ ´¼ µ ’ — —™””“–˜ ’ ´ · ½µ º
Ì“ ¬’ ‘ ÐÝ “ ’“–‘— “’ ˜ — ’ – З —˜ – — —˜– ™˜ “’—¸ Û ¬–—˜ ’˜–“¹
¾ „½ ´¼ ½
„½ ´ µ¸ “’— —˜ ’ “ Г
™ ˜ —” ™’ ˜ “’— µ —™ ˜ ˜
½
 ˜ ˜
´˜ µ
¼
¼
— ¬’ ˜ º Ç Ú “™—Ðݸ „½ ´ µ — ˜ —¬ — ˜ — „½ º Ç’ ‘´
—‘ ”–“” –˜ — µ Û ’“Û ¬’
¡‘
‘ ÐÝ “ ’“–‘— Ý

½

‘ ‘ ¡
¼

½º
¼ ¼ ‘
‘ ‘´
’ Û ™— ˜ ’“˜ ˜ “’ ´ µ “– ˜ — ˜“ —˜– ™˜ “’— ’ µÛ˜
¾‘ ¼
Ì „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ´µ— ¬’ Ý

½ ½
Ü‘  Ü˜ ˜
´„ µ´Üµ ¡ ´˜µ ´ º º½µ
¼
¼

–˜ ™’ ˜ “’ Ü
Û˜ ’˜ – ˜ “’ Г’ ˜ Ð Ð’ ºÌ ´„ µ´Üµ — “Г‘“–” ’
½ „—
’ Ë´ 
’ “™– ““ “ µ ’ ˜ —¬ — ”–“” –˜ — — ‘ Ð – ˜“ ˜ “— ’ ”–“”“— ¹
¾„ ½
‘¸ ˜
˜ “’ º º º …“– “Ú –¸ ´ µ “– ’Ý ’ ’ – – — —˜ – —
¼
¼
¼

—˜– ™˜ “’ ’ ´ µ “– – ˜– –Ý ’ ’˜ ˜ —˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ’
¼
˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— “ ’ —Û˜ ˜ ™—™ Ð „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ’˜ – ˜ “’
º
ÁÛ ““— « – ’˜ ’˜ –Ú Ð Ð ’ ˜ ¼ ’—˜ “ ½ ’˜ ” –˜ ˜ “’ ——“ ˜
¾ ½
¼ ¼ ¼ ´¼
‘´ ‘´
Û˜ ¬’ ˜ “’ º¾º½ Û Û ÐÐ Û– ˜ µ ’—˜ “ µº Ë“ µ Г’ —
½ ”” ’ Ü º ˘ – — —˜– ™˜ “’—

¾Æ˜ ¾ „½ ´¼ ´
¼
‘´
˜“ µ “– ÐÐ – Ü —˜— ™’ ˜ “’ · ½µ µ —™ ˜ ˜˜
ȑ Ƚ
– —˜– ˜ “’ “ ˜“ ´¼ ´ · ½µ µ •™ З º — ’˜ “‘”“— ˜ “’ Ð ‘‘
¾ ‘´ ¾ „½ ´¼ ½
¼ ´‘ µ
µ ’ “‘”“— — ¼¡ “– ™’ •™ ¡ µ¸ Û ˜
¼

¡ —™””“–˜ ’ ´ · ½µ º Ì ’ Г ™ “ ´ µ Û ÐÐ ’“˜ Ý
¡
¼ ‘
‘ ´ µ ’ ˜ “–– —”“’ ’ ’“–‘ Û ÐÐ ’“˜ Ý º Ϙ ˜ — ’“˜ ˜ “’
“’ — ÐÝ ’ –— ˜ ˜
¾‘ ´µ ¾ ‘
¼ ¼
Ƚ ¢  ‘ £
´ µ ´µ
´‘ µ
¡ ´ ˜µº À ’
Û – ´¡ µ ¸ ´¡ µ ´˜µ ¸˜ – — ’ “ Ú “™— —“‘“–¹
¼
¼

” —‘ ˜Û ’˜ — ˜Û“ —” — ’ ˜ ™— ˜ — Ð –˜ ˜ “– ¼˜ —” ´ µ
¼

¬’ — ’ —” Û˜ — ‘ Ð – ”–“” –˜ — — ´ µº
¼

Ï Û ÐÐ ’ ˜ — ”˜ – Û ˜ ˜ ’ Г ™ “ ”–“”“— ˜ “’ ºº ’ ´ µ¸ Û
Û ÐÐ – •™ ’˜ÐÝ ™— ’ ”˜ – ¾º

È–“”“— ˜ “’ º º½ „ ˜  ¾‘
¼
¡
’ —™””“— Ì ’ “– Ú –Ý ”“— ˜ Ú
‘¸ « ´ µº

Ü”– —— “’ ´˜   Ы µ½ Ы ½ µ ¼
´‘е
’˜ –И Г’ — ˜“ ‘ ´ µ ’ ˜ – Ü —˜—
“’—˜ ’˜ ¸ ’ ” ’ ’˜ “ «¸ Ð ’ ¸ —™ ˜ ˜
­  ¡­  Ã´ ¡Ð
­ ­‘
  Ы ´‘е

Ы ½
´˜ µ½ µ
µ


½º
Û – ô —
µ ¼
”” ’ Ü
’ Ü —˜ ’ Ì “– ‘ “– „ ’ –
« – ’ •™ ˜ “’—
Á’ ˜ — ”” ’ ÜÛ Ú˜ Ü —˜ ’ ˜ “– ‘ ˜ ˜ Û ™— ’ ”˜ – ¿ ’ ºÌ ——
—Ð ˜ ܘ ’— “’ “ – —™Ð˜ “ Á‘‘ ’ ’ Á‘‘ ´º З“ – ¼½ µº
¾ £ ³  ³  ³  ·
„˜Ë Ü –Ü ³· ¸ Û ³·
– ¼ ’ Ð ˜ ™—
“’— –˜ •™ ˜ “’

   ½ µ£ ݴܵ ·
Ý´Ü · ½µ ´½ · Ü ´Üµ ´ º¼º½µ

Á · Ƹ
Û – — “‘”Ð Ü ’™‘ – ’ Û – £— ‘ ˜– Ü “ ˜ “–‘ £ Û˜
¾ ¢ ’¹ Ð µ½ Ð ’¸
Á Æ Æ

¸ ˜ ’˜ ˜Ý ‘ ˜– Ü ’ ’ Д“˜ ’˜ ‘ ˜– Ü “ ˜ “–‘ ´
¾  ½ Ð

¼½ “– ½ ’ ¼ “˜ –Û — º
·½
’ ¹Ú
…“– “Ú –¸ ——™‘ ˜ ˜ — Й ™’ ˜ “’¸ “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “
  Ü Ü£
½ ½
Ç´Ü ¾ µ — Ü
’Ë ’ ˺ „ ˜
’ ´Üµ ¼ ´Üµ ™’ ‘ ’˜ Ð ‘ ˜– Ü
—“Й˜ “’ “ ˜ “–– —”“’ ’ “‘“ ’ “™— •™ ˜ “’¸ ˜ ’ ” –˜ ™Ð – —“Й˜ “’ “ ´ º¼º½µ
’ “˜ ’ — “ÐГۗ
‘· ´  Üµ
¾
 
 ½  £  ½ ´
ݴܵ ´½ · Ü µ
 Üµ   ½
´Üµ · ¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ
¼ ¾´
 · ´Üµ
‘ ´  Üµ
¾
   ½  £  ½ ´  

´½ · Ü µ
 Üµ   ½
¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ ´ º¼º¾µ
¼ ¾´
   ´Üµ
‘·  ½ Ü· ½
 ½ µ £  ½ ´  Üµ
¾
¾ ´
´½ · Ü
· ¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ
¼
‘  
½«
Ü · ½ ˜“
 ¦ ´Üµ — ˜ ³  «  «· ³·
Û – Ð Ð’ –“‘ ¸Û˜ ¼
¦
¾
’ «¦ —™Æ ’˜ÐÝ Ð“— ˜“ ³¦ º …“– “Ú –¸ ‘¦ – ’˜ –— —™ ˜ ˜˜ ¬–—˜ ˜Û“ ’˜ – З
   
½ ½
’ ´ º¼º¾µ “’Ú – ¸ º º ‘  “˜ ³  ‘· “˜ ³·
½· ¾ ´ µ ’ ¾´ µ
´˜ — Û ÐРܔР’ Г۵º À“Û Ú –¸ ˜ — ˜Û“ ’ •™ Ð ˜ — “ ’“˜ ˜ –‘ ’ ™’ •™
Ú Ð™ — “ ‘¦ ¸ ““— ‘  “”˜ ‘ Ð ’ ˜
™˜ ˜ — ’ Ú — “ÐГۗº Ï — ’— ˜ ˜
     
½ ½ ½
“˜ ³  ‘  “˜ ³  ‘  “˜ ³·
¾´ µ ½· ¾ ´ µº Æ“Û¸ ¾´ µ
½¼ ”” ’ Ü º ’ Ü —˜ ’ Ì “– ‘ “– „ ’ – «–’ •™ ˜ “’—

 
½
‘  º Á ¸ ’ ˜ — ¸ ‘ 
‘· “˜ ³· ‘· —™
Û˜ “˜ – ´ µÛ ˜ ˜ ˜
¾
   
½ ½
“˜ ³· ‘· “˜ ³·
¾´ µ ¾´ µ · ½º Ì “’—˜ ’˜— – —™ ˜ ÐÝ “— ’
½ ’ ˺
’™‘ –— ´”“—— ÐÝ ’¬’ ˜ µ ’ ˜ Ú’’ “™– ““ “
– •™ – ‘ ’˜— “’ ‘¦ ‘”ÐÝ ’
Ì“ ”–“Ú ˜ ˜ ¬–—˜ ˜“ ’˜ – З ’ ´ º¼º¾µ ˜“ “’Ú – ¸
¾  ·´Üµ¸ ˜    
 Üµ  ¾  Üµ
¾´ ´
Û ¬–—˜ – ‘ – ˜ ˜ ’½ ½ Û ˜ ’ — ˜“ ½ —
½ ‘· · µ
Г’  · ´Üµº À ’ ¸˜ ’˜ –РГ’  · ´Üµ “’Ú – — ´¾ ¼¸
   
˜ — ¾ ‘· “˜ «· º Á ¾ ‘· “˜ ³·
˜ ¸˜ — “ Ú “™—ÐÝ — — ˜ —¬
 « ¾   ´Üµ¸ ˜    Üµ  Üµ ¸
½
¾´ ¾´
³· · — —‘ ÐÐ ’“™ º Ç’ ˜ “˜ – ’¸ ’½ ¾
½º À ’   ½µ ·
   ´Üµ ´‘ 
¸˜ ’˜ –РГ’ “’Ú – — ´¾ µ ¼¸ Û
«  Г— ³  º
’ — ˜ —¬ Ý ““— ’ ’“™
“– Ý —“ÐÚ — ´ º¼º½µ “ÐГۗ
Ì ˜˜ ˜˜ Ü”– —— “’ Ý —˜™ Ý ’ ˜ «–’
    ´½ · Ü ½ µ£ ݴܵº
Ý´Ü · ½µ —˜– ˜ “–Û – Ð ™Ð ˜ “’ — “Û— ˜ ˜˜ — «–’ ’
Û– ˜˜ ’ —

 £
  ½
´Üµ ½· ´Ü · ½µ ·
Ü·½
‘· ´  Üµ
½ ½
«· «·
¾
   ½ ´
 Üµ   ½
· ¼ ´Ü · ½µ · ½µ ´µ ·
¼
Ü·¿ ¾ Ü·½ ¾ ¾´

<<

. 12
( 13)>>