<<

. 5
( 13)>>

– –
£´   µ£
Ì–· – Ð Ð
Ж
½¼  ¡£
’ ˜ Ð ˜˜ – •™ ˜ “’ ’ Û– ˜˜ ’ ’ ˜ ‘“– ’ – Ð “–‘

  £¼µ   £
 ˜     µ      ˜  
·– ·–
¬ ·–
´ · ´ ¼¼ –·
– –
’ ’ £´   µ£ ´¾º º½¿µ
Ì– · – Ð Ð
Ж
½¼
¾º À – Ç– – Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’—

’        –
Û – — ¬’ — –¸ ™˜ Û ˜ ’ – ”Ð Ý ’ —” ¹
– ¼ ¼¼ ‘” ¼
’ ’
‘”
   ’
Ì– — Ì –¸
˜ Ú ÐÝ ’ Û – — ¬’ ™˜ Û ˜ ’ – – ”Ð Ý –
¼ ¼¼
– —” ˜ Ú Ðݺ
    ´˜µ
˜ ˜ ·– ·½
Ç’ — ÐÝ ™ —˜ ˜˜ – Ü —˜— —“Й˜ “’ – “ ´¾º º½¿µ —™ ˜ –
— “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “˜ “– ’ ´ “– Ü ‘”Ð Ý ™— ’ ˜ “’˜– ˜ “’
Î “’— —˜ ’ “ ’¹Ú
‘ ”” ’ ”– ’ ”Ð ˜“ ˜ –Û˜ ˜ ’ —” ˜“– Ú Ð™ ™’ ˜ “’—

¬¬ ˜ ©
¨˜
·– ·½
˜˜ ˜
—™ ˜ ´˜µ — “’˜ ’™“™— “’ ¡´¼ µ ’ “Г‘“–” ’˜ ’˜ – “– “–
·– ·½
—“‘ ¼¸ ’ “Û Û˜ ˜ ’“–‘ —™” ´˜µ µº —’ – ¼
Û ‘Ý Ü˜ ’ ˜ — —“Й˜ “’ ˜“ “Г‘“–” —“Й˜ “’ ˜ ˜ —“ ˜ ‘“—˜ Ü”“’ ’˜ Ð
–˜ –˜
–“Û˜ ’˜ — ˜“– “™’ Ý ’ ½ º …“– “Ú –¸ — ’˜ ”–““ “
½ 
¾ Á¸
  ¼
‘½
”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½¸ ˜ – З“ Ü —˜— —“Й˜ “’ –’ ´ µ¸ “– Ж ’“™ ¸

—Ý ¼¸ ’ ˜ — ’ “— ’ ’ ”’ ’˜ “ ¸ ’ º Ç Ú “™—Ðݸ “˜ —“Й˜ “’—
¼
 
¾ ´ ½  ¡µ¹˜“”“Г
¼
‘½
– ˜ ’˜
“’ “’ – Ý— ½ µº Ì “’˜ ’™ ˜Ý “ –’ ´ Ý
З“ “ÐГۗ ’ —‘Ð –Û Ý — ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½º
Á—
Ì“ ”–“Ú ´¾º º µ “’ — “™Ð —˜ ’ ™ — ˜ ——Û – —‘ ÐÐ “‘” ˜ ’˜ –Ú Ð
Á
“’˜ ’’ ’ ˜— ’˜ – “– ’ ’ – ˜– –Ý “‘” ˜ ’˜ –Ú Ð “’˜ ’’ ’“ — ’ ™Ð –
½
– ˜ “’— ´ “‘” – ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½µº — “˜ —— – ”–“Ú ’ ’ Ü ˜ÐÝ ˜ — ‘ Û Ý¸
¡ ¡ ¡‘
Û “– ˜ “™˜ ˜ — —˜ ’ ˜ “’º Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ ˜ – ’“˜ — “– º

– ¾ Æ’ ¸ ˜
¾ Æ’
½
½
–—˜ “ — –Ú ˜ ˜ “– ’ Ü”– —— “’ ’ —˜ ‘ ˜

½
Ý Ã ·– “– —“‘ à Р– ’“™ ¸ ”–“Ú ˜ ˜ —Ð – ’“™ º À – Û ™— ´¾º¿º µ¸
´¾º º µ ’ ˜ —˜ ‘ ˜ “– ˜ ’“–‘ “ ´ µ “™’ ’ Ð ‘‘ ¾º º º
¾ Æ” “
Æ“Û Û —˜ –˜ ”–“Ú ’ ´¾º º µ “– ¬Ü Ð’˜ ½ ’¸ — ’˜ ”–““ “
 
”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½¸ Û ¬–—˜ ¬’ ¼º –“‘ ´¾º º½¿µ ˜ — —Ý ˜“ ™ ˜
¼

¼
Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú “’—˜ ’˜— ’ ¼¸ “˜ ’ ”’ ’˜ “ ’ ¸ —™ ˜ ˜
½

­ ­
­ ­

    µ£
£´
– – Ð Ð
Ж
½¼

 
¾ Á ´   ½ º Æ“Û Ð ˜ Æ
“– ÐÐ ’ ÐÐ ½ ’ —™””“— ˜ ˜ ’

½
ÐÐ – ¾ Æ’ ¸ – –“
½
Æ   ½¸ ˜ ’ ½ Æ Û Û ÐÐ
—˜ ‘ ˜ Ý – “– “– ‘™Ð˜ ¹ ’ Ü Ð’˜
 
–Ú — ‘ Ð – —˜ ‘ ˜ “– Û˜ —“‘ –Û ’ ¬’ – ™–— Ú ÐÝ
– ½


  Ã – Ð
…½ Ð –
– ½
Ж
¼

È–¾Æ
– –
– …½ — —“‘ ”“— ˜ Ú –™
Û “’—˜ ’˜¸ ’ ”’ ’˜ “ ’ ºÀ’ ¸ ´™µ ’½


  ¡
½
— —“Й˜ “’ “
à – ™–
…½
´™µ ¼· ´™µ
–¾Æ’½
½

Ì Ð ˜˜ – •™ ˜ “’ “ Ú “™—ÐÝ — —“Й˜ “’ ´™µ Û — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““
¾ ’¸ à – º Ì — ”–“Ú — ´¾º º µ
½ “’—˜ ’˜ Ã —™
“¼ ’ ˜ ™— ˜ – Ü —˜— ˜ ˜ –
’½ ¢ ”
’ — ˜ Ð’˜ “ •™ З ½º …“– “Ú –¸ ˜ ™’ ˜ “’ ¬’ Ý
½
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

È È– –
Úµ – ™ Ú – ”– — ’˜—
½ ´™ “Г‘“–” ™’ ˜ “’ ’ ’ “™– ““ “
½ ¼
¾ ’ ¢ ”º ½
´¼ ¼µ
¾ Æ” – ¾ Æ’
­ ­
½
“– – ˜– –Ý ‘™Ð˜ ¹ ’ — ’ Û ™ –“‘ ´¾º º½¿µ
­Ì ­
¾

­ ­
’· ’ £´
    µ£
– – – Ð Ð
Ж
½¼

–¼
  ¼
“– ½¸ Û ˜ ”“—— ÐÝ ’Ð – ’ ½ º Æ“Û Û —™””“— ˜ ˜ ½¸ ¸ ¼¸
–¼
¼


–¼ –¸
 
ÈÈ
’ —˜ ‘ ˜ Ý –¼ ¸ Û Ð ½¸ ¼ ’ —˜ ‘ ˜ Ý –¼ º Ï Û ÐÐ
–¼
¼

’ ’ £
   
£
’“–‘ “ Ì – ·
— “Û ˜ —‘ “– Ý —˜ ‘ ˜ ’ ˜ – Ð ´ е º
– ¼Ð–
½
½
Á’ —‘Ð –Û Ý ’ Û˜ ˜ — ‘ ’“˜ ˜ “’ — ’ ˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½ Û “ ˜ ’

¼
’ ¡ Ã – Ð
Ì– “’—˜ ´¾Ãµ •‘

е ‘ ½
ȼ ȑ
Ж
¾ ¼ ´ µ ´•‘•‘ •‘ к À ’
À– ’“˜ — ˜ —™‘ “Ú – ÐÐ ¼Û˜ ¸
е
´•‘ ½

¼
  Ã – Ð Ã – Ð
…¾ ´¾Ãµ •‘ · …¾ Ð –
– ½ ‘
е ‘ ½
È ¾Æ È–¾Æ
Ж Ж
¾ ¼ ¼
´ µ ´•‘´™ Úµ –™ Ú
’ Û— ˜ ˜ — “–‘ Ð —“Й˜ “’ “
” ’½
¾
½
´™ Úµ …¾ ³´™µ ¾Ã´ ½ ´™ Úµ · ´™ Úµµ · …¾ ³´™µ ´™ Úµ

È–¾Æ È–¾Æ
¾

à – ™– à – ™– º Ì — •™ ˜ “’
  ¡
³´™µ ³´™µ
Û – ’ ’ – Û– ˜˜ ’
’½
’½
½
¾Ã´ Úµ· Úµµ
  …¾ ³´™µ  ½ ¡ ½ ¾Ã´ ´™´™ Úµ·´™´™ Úµµ ’ ˜ — ™’ •™ “Г‘“–” ¾

  ¡ ½ ¾Ã ½´™ Úµ ¾´½ · Ç´ ½µµ — ½ ¼º Ë“
½
´™ Úµ …¾ ³´™µ ½

½
…¾ ³´™µ ½   …¾ ³´™µ
´™ Úµ
—“Й˜ “’ Û˜
“™– ““ “ ´¼ ¼µ ¾ ’ ¢ ” ’ ˜ – ½
˜ “–‘ Ð — – — “’Ú – — ’ ’ Ü —˜—
Ð ‘‘ º ¤
à · – º Ì — “‘”Ð ˜ — ˜
“’—˜ ’˜ Ã —™
”“— ˜ Ú ˜˜ ”–““ “ ˜¾º º¾ À – Ç– – Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’—
Í— ’ ˜ “‘”“— ˜ “’ Ð ‘‘ “Ú Û ’ ”–“Ú – “– – – —™– ’ – Ð ˜ “’—º
Ì — – Ð ˜ “’— Ú Ð—“ ’ “™’ Ý “—˜ ’ ’ — —˜™ Ý “ – ’ “’ « – ’˜ Ð •™ ¹
˜ “’— ’ “— ¸˜ “– ‘ ´ µº Ì ”–““ Û Ú — ’ Г “™— ˜“ ˜ ”–““ “—˜ ’ Ú “–

 ¡
˜ « – ’˜ Ð —º

È–“”“— ˜ “’ ¾º º ¾ Æ” Û § § ´ º Ð ‘‘ ¾º º¾µ¸ —“ “’
½·
“– Ú ´¦—µ ·
˜ — ’ ™Ð – – Ý Û Ú
–˜
  ¡
½

¦  § §  
½· ´‘½ µ
½
´¦—µ · ´˜ ½ µ½ ´¾º º½ µ
½µ
½


È’ ¾Æ’½
½

Û– º
½
½ ½
¾º À – Ç– – Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’—

¾ Æ”
È–““ ºÏ Ж Ý ”–“Ú ˜ —˜ ˜ ‘ ’˜ ’ ˜ — ¼ ´ º Ð ‘‘ ¾º º½µº “– ½
 º
 
·
Û “’ÐÝ Ú˜ ”–““ “– — ‘ Ð – ”–““ ¸ Û ˜ “ Ú “™— ‘“ ¬ ˜ “’—¸ ‘ Ý
   ·
Ú ’ “– º
„˜ ½  ¸ ’ — ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ¾º º¿º Ï ˜ ˜ — – ˜ “’—
½ ½·
¾     ½· ·   ½ 
£
·
˜“–— Ë Ü –Ü
Û ——“ ˜ ˜ — ¾ ¾ ’
¾     ¾   ½    ¸ Û ˜
Ë  £ Ë·
Ü –Ü
¾ ½· ¼ —“ —‘ ÐÐ ˜ ˜ “˜
¦
Ë   “’˜ ’ ˜ “– Ð —™‘ “ Ý “’ Ë ¦ º …“– “Ú –¸
Ü —º „ ˜ Ý
’ ”“— ˜ Ú – Ð ’“˜ ˜
¾ £    
˜“– Ë ÝË Ü –Ü
Û ¬’ ˜ — · ¸Û˜ ’ “— ’ —™
·
    Ë  º
·
  ’ “ Ú “™—ÐÝ Ë Ë
˜ ˜ ¾  ½ · ¼ ¾  ½ ºÌ Á’ ˜ “’
·
 Ü
  ¾
  –½ ™’ ˜ “’ Ü
Û ——™‘ ˜“ —“ —‘ ÐÐ ˜ ˜ “– ½¾ ˜
·
˜“– “ ˺ Æ“˜
— Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ —‘ ÐÐ “’ Ú –Ý Ð“— —™ ¹— ˜ ˜˜ — Ð —˜ – •™ – ‘ ’˜ —
     
   
•™ Ú Ð ’˜ ˜“ ““— ’ ¼ · ’ —™ Ûݘ ˜ ¾ ¾ · “–
¾ –½ º
Ú –Ý ½¾
¾ ”¸ ˜   ܸ
È’
¾‚¸ ¾
’Ü –½ ¸ —
Æ Ü˜ ˜ ’ – ˜– –Ý Ú ˜“– ½¾

È ¾Æ ½
˜“– “ Ë ½—
Ü”“’ ’˜ ÐÐÝ —‘ ÐÐ “’ Ú –Ý Ð“— —™ ¹— ’ Û ¬’ · ¸
ÜÜ
È ¾Æ   Ý · ´Üµ ’
·
“– ‘ ¾º¿º Ý ´Üµ
˜ ’˜ —‘ “Ð — “– º ™ ˜“ ˜ ”
ÜÜ Ý   ´Üµ
Ý   ´Üµ   “˜ – —“Й˜ “’— “ ´¾º½º½µ ˜ ˜ – “Г‘“–”


½È’– ˺È
’ ’ “™– ““ “
 ‘ ¸ – ´ º ”–“”“¹
¾‚
Ê‘‘ –˜ ˜ ¸ Û˜ ½¾
½
Ý 
˜ Ý·
— ˜ “’ ¾º º¿µº –“‘ ˜ —¸ ˜“ ˜ –Û˜ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½¸ Û Û ÐÐ ™ ˜ ’
’ З“ Û– ˜˜ ’ —

ÜÜ ÜÜ
  Ý   ´Üµ     µ´Üµ
‘ ´„ ‘ ´„
Ý · ´Üµ ·
µ´Üµ ’
½ ½
¾Æ” ¾Æ”
¾ ˸ Û „
Ü – ‘ ’— ˜ „ ”Ð ’˜ –Ð ’˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— Û ˜ —”˜
½
¾´½
–˜
“ ’˜ – ˜ “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ½ º Á’ ˜¸ “– Ú –Ý ½· µ Û Ú ’˜
Ü 
Ý · ´Üµ ·
Ð —— Ð — ’— ´„ µ´Üµ ’ ˜ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ’˜ — ’— “
½
—˜– ™˜ “’— Г’ ˜ Ð Ð’ ´¼ µ “’ — Û˜ ˜ Ð —— Ð „ ”Ð ˜– ’— “–‘º

¬¬ ¬¬   ½µµ
·
µ´Ü ´
 
…“– “Ú –¸ ’ ˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— Û Ú ´„ µ´Üµ ´„ ’
½ ½
  ´„ ·
˜ ™— ´„ µ´Üµ µ´Üµ ’ —˜ ‘ ˜ Ý
¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬
½


µ´Üµ   ´„   ´„  
· · · · ´ ½µ
     
´„ µ´Üµ · ´„ µ´Üµ µ´Ü µ
¬¬ ¬¬
½ ½ ½ ½ ½ ½ ½


¬¬ ¬¬
  ´„ ·
Í— ’ ˜ —¸ ˜“ ˜ –Û˜ ˜ “– ‘ º º¾¸ Û “’ Й ˜ ˜ ´„ µ´Üµ µ ’
½
   
· · · ·
‘½ µ´Ü ´ ½µµ
 ½  ½  
‘ “– Þ Ý ½· ´„ µ´Üµ ´„ ’ Ý
½ ½ ½
·
˜Ü Ý ´Üµ
”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½ ˜ Ð ˜˜ – Ü”– —— “’ ˜ ’ — ˜“ ¼ — ½º Ì — ”–“Ú — ˜ ’
Ý   ´Üµ   µ´Üµº
·
˜Ü
Û– ˜˜ ’ — ´„ µ´Üµº —‘Ð –– —“’ ’ — “Û— ˜ ´„ Í— ’
½ ½
¦ µ´Üµ Ã
´¾º º µ ’ ˜ “– ‘ º º¾ Û ™ ˜ ˜ ´„ ’ ˜ ™— ˜ Ü”– —— “’—
½
½
“– Ý ¦ ¸ ’ ˺
Ú’ “Ú ¸ ’ “’Ú – ’ ’ “™– ““ “
Ð ‘‘ ¸ Ý ·
Ý ™— ’ ˜ ”– ’ ’ – Û– ˜˜ ’ —

Ü
„  ·    

Ý · ´Üµ
¼
Ü ´„ µ´Üµ
¼
½ ½ ¼


¾Æ” ¾Æ’½
¼ ¼

·
¼
¼ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

’ ˜ ™—

Ü
  Ý ´Üµ  
      µ´Üµ

Ý · ´Üµ
¼
Ü ´„ µ´Üµ ´„
½ ½
¼


¾Æ” ¾Æ’½
¼ ¼

·
¼
   
Ë’ Û ™ –“‘ ˜ ” –˜ ™Ð – “ “ ˜ ˜˜ ˜ –‘— Û ˜ ½
¼
’ Ð ’ ˜ ™—
Ü ´„
  Ý ´Üµ  

Ý · ´Üµ Ü ½Í µ´Üµ
¾Æ”
È ¾

 ·  
  ¼

¾Æ” ¾Æ’½
Í
Û – º
¼ ¼

·
¼
¾ Æ” Û –½ µ ¾ Æ–½ ¸ Û
È ¾‚
Æ“Û¸ Û ˜ ——“ ˜ ´ – — ¬’
½ ¾
‘¼ ‘–½ µ
–½ º …“– “Ú –¸ ´‘½ ‘¾
Ý ¸ ½¾ Û ¬’ ’
‘ ” ‘¼ ¾ Æ” Û ˜ ” ”
¼ –½ µ¸ ˜
´½ ’ “– Ú –Ý ’ — ‘ Ð –ÐÝ
¾
‘ ‘¼ – ”Ð   Ý 
¼ ’“˜ ˜ “’— Ý ·
Û˜ ’ Ý ’ – —” ˜ Ú Ðݺ Ï ˜ ˜ — ’ З“
Û– ˜˜ ’ —
Ü ´„
  Ý ´Üµ  ”
Ü ”‘
Ý · ´Üµ
¼ ¼

½ Δ µ´Üµ


È ¾Æ Í
”¾Æ–½
¾

Δ º Æ“Û Î”
Û˜ ’ ‘“– “’Ú ’ ’˜ÐÝ Û– ˜˜ ’ —

” ”


 —
 Í    
½
Δ Í  
¾Æ” ¼ ½
” ”

Í
Ï Û ’˜ ˜“ ”–“Ú ˜ ˜ ¼º Ì“ ˜ ˜ ’ Û ——™‘ ˜ Ü —˜ ’ “
Æ–½ ”Û˜
Á“ ”–“” –˜Ý Δ
’“’ ‘”˜Ý —™ — ˜ “’— —˜ ’ “ ‘™Ð˜ ¹ ’ — ˜ ¼º — “˜
¾
 
·½ ·½
˜ ˜ ˜ ˜  
´˜µ ’ ´˜µ – “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “˜ “– ’
¾ Æ” ¾ Æ’ ¸ ¼ ·½
½ “– ˜ ˜ Í
“– ’ ½¸ Û ™ ˜ —‘ ´˜µº
¾
”¾Á
˜” ·½
¼
¸˜ Δ ´˜µ —
À’ “Г‘“–” ’ ’ “™– ““ “˜ “– ’¸ “–
¼ – ˜ ´„ ½ Δ µ´Üµ
´ – ´½ ¾ ½ µµº È–“”“— ˜ “’ ºº ˜ ’ ‘”Ð — ˜ —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ
È™ — ™Ü — – — “ Δ ˜ ˜
•™ З ˜ ˜ –‘¹ ݹ˜ –‘ „ ”Ð ˜– ’— “–‘ “ ˜ “– ’¸ Û

  ¡
ÐÐÝ •™ З Ü ”
¼
˜– ’— “–‘ “ Δ —Ý‘”˜“˜
— ’“’Þ –“ Ý ——™‘”˜ “’º À ’ ¸˜ „ ”Ð
’ Ü ½ º Á ˜ “–‘ Ü …” «” · Ç´Ü ½ µ
˜‘ — ´’“’Þ –“µ — – — ’ — Ð ˜˜ – — – — — “ ˜

 «” ¡ «” ¾ ’ ’ ¼ ¸
¾Æ ½
’ …” ’ “– Ü ’ ˸ ´„ ½ Δ µ´Üµ
“– –˜ ’ ˜ Ú—Ð
´Üµ   Ý   ´Üµ
 …” · Ç´Ü ½ µ
Ü” ·
¼
˜ “’ ݴܵ Ý
º Í— ’ ˜ –Ú Û ˜ ™— “ ˜ ’
Ú “™– “– Ý
˜ “ÐÐ“Û ’ —Ý‘”˜“˜

 «” ¡
Ü ½
 …”   ”  ½ µ
Ü”
¼ ¼
ݴܵ · Ç´Ü —Ü ’Ë ´¾º º½ µ
”¾Á

¼ –½ µº
Û – ´½ ¾
¾º À – Ç– – Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’— ½

Ý   ´Üµ
Ý · ´Üµ
Ç’ ˜ “˜ – ’ “˜ ’ – —“Й˜ “’— “ ´¾º½º½µ ˜ ˜ —Ý‘”˜“˜ ÐÐÝ
´Üµ   Ý   ´Üµ ½
– Ç´Ü ¾ µ
·
•™ Рݼ ´Üµº Ë“ ˜ ݴܵ Ý —Ü ’Ë
«–’ — “ “– ’

 Ü Ý ¡    Ü Ý  ¡
— ˜ —¬ —

 Ü Ý ¡    Ü Ý  ¡
·
Ý´Ü · ½µ £´ÜµÝ´Üµ · ´Üµ ´Üµ

Ý · Ý ¸ Û
Ý· ·
Ï– ˜ ’ — ÐÝ ’ – ˜ ˜ ´Üµ ´Üµ ’ Û– ˜˜ ’ —

  ÜÜ  
Ü ¡½
È– È ¾‚
Ý  Ç´Ü ¾
·
Ý
´ÜµÝ´Üµ Û ˜ —“‘ ” –˜ ™Ð – ”’ ’ “’ ’ ’ “ “– – µ —
Ç´Ü ½
’ ˺ Ë“ ˜ ˜ ݴܵ
“– ‘ º¼º¾ ‘”Ð — ˜ ´Üµ · µ —
½
½
Ü ’ Ë “– –˜ ’ ½¹” – “ ™’ ˜ “’— º À“Û Ú –¸ ’ – ¼½ ˜ — — “Û’ ˜ ˜˜
½¹” – “ ™’ ˜ “’— Ú ˜“ •™ Ð ˜“ ½¹” – “ ˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ З ’ ˜ ’
– ܸ
¾
“’ ‘Ý ™ ¸ —’ Ü ‘”Ð ½º º¾¸ ˜ ˜ Ú—Ð “’—˜ ’˜ ˜ ‘ —
½ ¾ ¾
—Ü ’Ë Ü Ü ’–
¼ “– –˜ º Ë“ ˜ ˜Û“ ”“—— Ð —Ý‘”˜“˜
Æ–½ º
”¾Á
–   ”
¾ ¼
Ü” ’— “’— ‘ ˜ “’ÐÝ •™ З “– —“‘ Ì Ð ˜˜ –
¾
— ‘”“—— Ð ™ ˜“ ˜ ——™‘”˜ “’— “’ ˜ ³— — “–‘™Ð ˜ ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ ˜ —
Æ–½ º
”¾
¸ Δ
”˜ – ´ “‘” – З“ – ‘ – ¾º¿º µº À ’ ¼ “– ÐÐ Æ“Û Ú –Ý ’ ˜
¾ Æ”
¾
¾ Æ’ º ¤
½
Ú—Í
“’—˜ ’˜ Ú ˜“– ¼ “– ÐÐ ¾’

Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜ ˜ — ”“—— Ð ˜“ ‘ ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’— “ ˜
Æ” ¸
¾ –˜
—“Й˜ “’— ¸ –“—— ˜ — ’ ™Ð – – Ý ½ º Ì“ ˜ ˜ ’ Û ¬–—˜ ’˜–“ ™


¨˜ ¾ £ ¬¬ ©
—“‘ ’“˜ ˜ “’º „ ˜ ™— ¬’

Ï ¾ ´ ½  ¾Æ
–˜ ˜
½· µ ’ ´¾º º½ µ
½

Ï· ˜¾Ï ¾´ ½ Ï  ¾Ï ¾ ´ ½ 
–˜ ˜ –˜
’ И ½· µ ’ ½µ º

„ ‘‘ ¾º º ¾‘ ¼
·
„˜Á “‘” ˜ ’˜ –Ú Ð ’ Ð ˜ ½ µ¸ Û ˜
´ ½  ½· µ ´
¾ ´ ½ ¾ ½ µ¸ ’ Ï · —™
½
—˜ – — —˜– ™˜ “’º „ ˜ ™’ ˜ “’ “Г‘“–”
¾ Á ´ ½ ½· µ ˜ ™’ ˜ “’ ¸ ¬’ Ý ´˜µ ´ ˜ µ¸ ˜ ¾ ϸ
˜ ˜ “’ ’Ý – Ý – ˜
‘½ ´ ¡µ¹˜“”“Г ݺ ——™‘ ’
¼ ´ µ ’ ˜ ˜Ð‘ ¼
·
Г’ — ˜“ ‘½ “Ð — ’ ˜
½
˜ “’ ˜ ˜ ˜ – Ü —˜— “‘”“— ˜ “’
  ¡
½
  ´‘½ µ
½
·
½½
´˜ ½µ ½µ
¼

¾ ‘½ ´ ½ µº ’ ÐÐÝ ——™‘ ˜ ˜
¼
Û– “– ¸ ܘ ’ — ’ Ðݘ ÐÐÝ ’˜“
Ï   ’ ˜ “ÐÐ“Û ’ Û Ý ˜ – Ü —˜— ™’ ˜ “’ ¸ “Г‘“–” ’ Ï   ¸ —™ ˜ ˜ “’ ’Ý
¾ Á ´ ½  ½µ ˜ ™’ ˜ “’ ¼
–Ý – ˜ Г’ — ˜“ ‘½ ´ µ ’ ˜ ˜ Ð ‘ ½
‘½ ´ ¡µ¹˜“”“Г ݺ
¼
“Ð — ’ ˜
оƘ
Ì ’ “– ™’ ˜ “’ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ –“—— ´Ð ½ ´Ð · ½µ ½ µ
’˜“ Ï   ’¡´¼ Ð ½ µº

È–““ ·
º Ê —˜– ˜ ’ ˜“ ´¼ ´Ð · ½µ ½ µ Û Ú

  ¡
Ð
  ´‘½ µ
·
½½
´˜ ½ µ½ ´¾º º½ µ
½µ
¼
¾ ”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—


¢  ¡£
ÈÐ – Æ —™
Ì ——™‘”˜ “’— ’ ˜ Ð ‘‘ ‘”ÐÝ ˜ Ü —˜ ’ “ ”“— ˜ Ú ’˜ ˜ ˜ “˜
È Æ·½ È Æ·½ ‘½  
·
½
’ ´˜ ½ µ½ – “’˜ ’™“™— “’ ´Ð ½ ´Ð · ½µ ½ µº
½µ
¼ ½
¼ ´ ½ µ¸ —“ ˜

˜Æ ” ’ — “’ ‘½ ¸ Ð
Æ“˜ ˜ ’ ˜ —˜ ” — Þ ’˜ ¬’ ˜ “’ “ ½
‘’‘ ÐÆ
— ”“—— Ð ˜“ Ð ™Ð ˜ ˜ ’ ’˜ — ™—— “’ ˜ ˜ “ÐГۗ Û Û ÐÐ ˜ ˜ —
‘ ’ ‘ Рƺ –“‘ ´¾º º½ µ Û ’“Û ™

¢  ¡£
Ð
È Æ·½ È Æ·½ ‘½   ½
·
½
´˜ ½µ ´¾º º½ µ
½µ
½
¼

¡µ¹˜“”“Г
¼
·
‘½
Ý ——™‘”˜ “’ “’Ú – — ˜“ — ½ ’˜ ´ Ý ’ Û Û ’˜ ˜“
Æ·½ — ˜“ ´È Æ·½ ·
µ´˜µ — — ˜¸ – —
— “Û ˜ ˜˜ — ‘”Ð — ˜ ˜ ´È µ´—µ “’Ú – ½ ¸ ™’ ¹

È È ·
“–‘ÐÝ “’ ´Ð ½ ´Ð·½µ ½ µº Ì“ ˜ ˜’ Û —™””“— ˜ ˜˜ —˜– ™˜ “’— ’ – —˜– ˜
´‘½ µ ´‘½ µ
˜“ ´¼ ´Ð · ½µ ½ µ Ú “‘”“— ˜ “’— ¼¡ ’ ¼¡ – —” ˜ Ú Ðݸ “– —“‘
Æ·½ Æ·½
¾ ´Ð    
µ´˜ ´ ½µ ´Æ·½µ ´ ½ µ ´È
к “– ˜ ½ ´Ð · ½µ ½ µ Û ˜ ’ Ú ´È µ µ´˜µ¸


¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬¬¬ ¬¬
—“

Æ·½   ½ µ µ   ´È Æ·½   ½ ´È Æ·½ µ´˜µ
 
¬¬ ¬¬
´ · ´Æ ·½µ ´ ½µ
´È µ´˜ µ´˜µ ·
Æ·½ µ´˜µ   ´È Æ·½ · µ´˜µ
´È

Ì Ð —˜ ˜ –‘ ’ ˜ – ˜¹ ’ — ’ —˜ ‘ ˜ Ý

¬¬ ¬¬ ¬¬ ¬¬ —
˜
Æ·½ Æ·½ Æ Æ
µ´˜µ   ´È µ   ´È
· ·
½ ½
´È µ´˜µ ´È µ´— µ´— µ

¬¬È Æ ‘ ¬¬ —
¼
˜
 ¡
½ ½
¡ ´— µ
¼
¼

  —¸
¾ ´Ð ¾ ¡
´Ð·½µ ½
˜ — ¼˜
…“– “Ú –¸ ½ ´Ð · ½µ ½ µ ’ Û Ú ½ —“ ˜ Ð ˜˜ –
Ü”– —— “’ — Ð —— ˜ ’

¬¬È Æ ‘ ¬¬ — ­È Æ ‘ ­
˜
­ ­
 —  ¡  ¡
½ ½ ½
¡ ´— µ ¡
½
¼
­ ­
¼ ¼

­ ­
È Æ ‘½ ‘½  Æ
 ¡  ¡
´Ð·½µ ½
Û˜ º — ¡ ¡ Û˜ ’“ ˜ ’

¬¬ ¬¬
½ ½


Æ·½   ´È Æ·½  
· ·
‘½
Æ
´È µ´˜µ µ´˜µ ½


Û Ý ——™‘”˜ “’ ˜ ’ — ˜“ ¼ — ½ º Ë ‘ Ð –ÐÝ “’ ‘ Ý ”–“Ú ˜ ˜

Æ·½
  ½µ   ½  
´Æ · ½µ
´Æ·½µ ´
‘½
Æ
´È µ´˜µ ´ ½µ ½


Æ·½   ½µµ
µ´˜ ´
Û Ð—“ ˜ ’ — ˜“ ¼ — ½º –“‘ ˜ —Û ’ –˜ ˜˜ ™’ ˜ “’ ´È
Æ·½ ·
“’Ú – — ˜“ ´È µ´˜µ — ½ ™’ “–‘ÐÝ “’ ´Ð ½ ´Ð · ½µ ½ µ¸ —“ ˜ Ð ˜¹ ’ — “
È Æ·½
´¾º º½ µ — ˜ Б˜“ “’ ´Ð ½ ´Ð · ½µ ½ µº
¾º À – Ç– – Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’— ¿

˜µ
Ï    ¾ Ï  ¾ Ï  ¸

˜ ˜ “– ˜
¬’ Ý ´˜ ’ ½¸Û Ð
½

¢ £
˜ ½¸ Û ¬’ ´˜µ ¼º Ì ’˜ —‘ ”–““ — “Ú ¸ ˜“ ˜ – Û˜ ”–“”“¹
˜ ´È Æ ‘½ È Æ ‘½  
 
·½ ´ ½µ ·½
½
— ˜ “’ º º½¸ — “Û— ˜ µ´˜ µ ´˜ ½ µ½ —
½µ
½
½ º Ë“ ˜ – ˜¹ ’ — “ ´¾º º½ µ — ˜ Ð ‘ ˜ “’ ´Ð ½ ´Ð · ½µ ½ µ “ ™’ ˜ “’ Û

 Ï  ’¡´¼ Ð ¡
’ Ï   ’¡´¼ Ð
— “Г‘“–” ½ µº
Ï ·
„ ˜ ™— ¬’ ˜ ™’ ˜ “’ “’ ´Ð ½ ´Ð · ½µ ½ µ ½µ Ý

Æ·½ µ´˜µ ¾ Ï·
˜
´È
´È Æ·½ · µ´˜µ ˜ ¾ ´Ð ½ ´Ð · ½µ
¢  ˜ ¡£
È
´˜µ ½µ
Ð È Æ·½ ‘½   ˜ ¾ Ï   ’¡´¼ Ð

´˜ µ ½µ
½
¼


Ê ˜µ
  –
˜
Û – ’˜ Ð ˜˜ – Ü”– —— “’ Û ™— ˜ “’Ú ’˜ “’ ´˜ ¼ ½º
½

 Ï  ’¡´¼ Ð ¡
­ ´˜µ ˜ ’ Ð ­Û
Í— ’ ™ ݳ— ˜ “– ‘ Û ™ ˜ ˜ ¼ “– Ú –Ý ˜– ¸ ˜“ ˜ –

 Ï  ’¡´¼ Ð ¡
Ï·
Û˜ ˜— ’˜ – “–¸ — ’ ´Ð ½ ´Ð · ½µ ½ µ ½µ º –“‘ …“– – ³— ˜ “– ‘
Ï·
Û ’“Û “’ Й ˜ ˜ — “Г‘“–” ’ ´Ð ½ ´Ð · ½µ ½ µ ½µ ’
È Æ·½ Ï   ’¡´¼ Ð
˜ ™— ܘ ’ — ’ Ðݘ ÐÐÝ ˜ –“™ ´Ð ½ ´Ð · ½µ ½ µ ’˜“ ½ µº Ç Ú “™—ÐÝ
¤
˜ —‘ “Ð — “– º


Ê ‘ – ¾º º Á’ ’ ’ Г “™— Û Ý “’ ‘ Ý ”–“Ú ˜ “ÐÐ“Û ’ —˜ ˜ ‘ ’˜º
  ¼
‘½
„˜ —˜ – — —˜– ™˜ “’ ’ ´ ½µ ’ И ™’ ˜ “’ Û — “Г¹
Ï   ¸ —™ ¾Á
–˜
‘“–” ’ ˜ ˜ “’ ’Ý – Ý ´ ½  ½µ ˜ ™’ ˜ “’ Г’ — ˜“
¡µ¹˜“”“Г
¼   ¼
‘½ ‘½
´ µ ’ ˜ ˜Ð‘ “Ð — ’ ˜ ´ ݺ ——™‘ ’ ˜ “’
½
˜ ˜˜ – Ü —˜— “‘”“— ˜ “’

  ¡
½
 
  ´‘½ µ
½
´˜ ½ µ½ ½µ
½
¼


Ï·
¼
‘½
Û – “– ¸ Г’ — ˜“ ´ ½µ ’ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ Ü˜ ’ ’˜“ ’
¾Æ˜
Ð
—‘Ð –Û Ý — —– ’˜ ”– ’ Ð ‘‘ º Ì ’ “– ™’ ˜ “’ ’
Ï ’¡´¼ Ð
·
’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ –“—— ´Ð ½ ´Ð · ½µ ½ µ ’˜“ ½ µº


¾Æ Ï·
·Ð 
“– Ð Û ¬’ ˜“ ˜ ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’ “ –“‘ –“——
Ï   ’¡´¼  Ð·
Ð ½ µ ’ — ‘ Ð –ÐÝ
´Ð ½ ´Ð · ½µ ½ µ ’˜“ —˜ ’ Ðݘ “’˜ ’™ ˜ “’ “
Ï Ï ’¡´¼
  –“—— ´Ð ½ ´Ð·½µ ½µ ’˜“ · Ð ½ µº Ì
–“‘ ˜˜ ˜˜ — “’˜ ’™ ˜ “’— Ü —˜¸
“ÐГۗ –“‘ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º ¸ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½ ’ ˜ – —™Ð˜— ™—˜ “ ˜ ’ º …“– “Ú –¸
Û ’ Ú Ü ˜ “–‘™Ð — “– ˜ — “’˜ ’™ ˜ “’—º “– Ü ‘”Ð


¾ Ï·
È —   ¡  ¡ ˜
´˜µ
  ˜ ¾ ´Ð ½ ´Ð · ½µ
  ´‘½ µ
½·
½
· ´˜ ½ µ½ ½µ
È Ð —   ¡  ¡
½µ
·Ð  ½
´˜µ ¼
˜µ
· ´˜   ˜ ¾ Ï   ’¡´¼ Ð
´‘½ µ
½· –
½µ
½
Ð
¼
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

¾ Æ’ ¸ ˜µ
  –
½
À– Û ™— ˜ “’Ú ’˜ “’ ˜ ˜ ¸˜ ’ · ´˜ ¼
½

  ¡
˜ ½º
˜µ
  ´‘½ µ

’˜
À“Û Ú –¸ ¸˜ · ´˜ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™
½
Ï   ’¡´¼ Ï ’¡´¼
·
–“‘ ½µ –“—— ´ ½´ · ½µ ½ µ ’˜“ ½ µ “– Ú –Ý ºÌ —
·Ð 
“ÐГۗ –“‘ ”–“”“— ˜ “’— ¾º º ’ ¾º º½½ ’ – ‘ – ¾º º º À’ ¸ ’ З“
з½ Ý
¬’ “’ ´ ½´ · ½µ ½ µ “– ÐÐ


¾ Ï·
È —   ¡  ¡ ˜
´˜µ
  ˜ ¾ ´Ð ½ ½
  µ’ ½ Æ
´‘½ µ
½
½· ½
½½
· ´˜ ½µ
È Ð —   ¡  ¡
½µ
·Ð 
´˜µ ¼
˜µ
· ´˜   ˜ ¾ Ï   ’¡´¼ Ð ½ µ
´‘½ µ
½· –
½
Ð
¼

Á’ Ü ˜ÐÝ ˜ — ‘ ÛÝÛ ’ ”–“Ú ˜ ˜


¾ Ï 
  ¡  ¡
È ˜
´˜µ

  ˜ ¾ ´Ð ½ ½ µ’ ½ Æ
´‘½ µ
½· · ½
½½
 Ð· ´˜µ ´ —µ · ´˜ ½ µ½
  ¡  ¡
ÈÐ
½µ
¼
˜µ
· ´˜   ˜ ¾ Ï · ’¡´¼ Ð ½ µ
´‘½ µ
½· –
´ —µ ½
Ð
¼

–˜
’ Û “’ Й ˜ ˜ “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ½Û Ú

  ¡ е
¦Ð§ ´˜µ   ¦´Ð ½µ§ ´˜µ §  Ð
½· ´‘½
Ð ½½
´¦—µ · ´˜ ½ µ½ ´¾º º½ µ
½µ
Ð
¾Æ’½

¾ Æ” ¾ Æ·¸ ”–“Ú ¾ ´Ð ½ ½ ƺ
½ µ’
Ð ˜
“– ÐÐ ’ ˜ ˜˜ Ð ˜¹ ’ — — ¬’ ½


Ê ‘ – ¾º º Ï Ï —˜ ˜
Á­ ­´˜µ
¼½ — —“‘ ”˜ ’ –˜ ’ ˜ ¼ —™ ˜ ˜ ¼¸
˜ ’ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ Г’ ˜ — ” ˜ º „ ˜ ™— ’“˜ ˜ — “’˜ ’™ ˜ “’
¾Ï ¾ “– ­´˜µ ¾ Ï   ¾
­ ­
·
º Á ­´˜µ ÐÐ ˜ ÐÐ ˜
Ý “– ¼½ “– ¼ ½¸˜ ’ º
­ –“—— — ˜ –˜
À“Û Ú –¸ — ’ ™Ð – – Ý ½ “’ÐÝ “’ –“‘ “Ú ’ Г۸ ˜Û ’
 Ð·
·Ð 
­ ­
н ’ ´Ð · ½µ ½ ¸ ˜ ’ ’ – —” ˜ Ú Ðݺ


— ’ ™Ð – ”“ ’˜— Ð ½ ¸
–“‘ ´¾º º½ µ “’ ’ ˜ –‘ ’ ˜ Ú “™– “ ’ –˜
¾
Ð ½¸ — ’ ´¾º º½ µ ’ З“ Û– ˜˜ ’ —

  ¡ е
¦´Ð ½µ§ ´˜·Ð
¦Ð§ ´˜·Ð §
½· ´‘½
· ´˜µ½ ¼ ½
½ µ  ½µ ´¦—µ ´¾º º¾¼µ
½µ
Ð
¾Æ’½

¾ ½Æº  
·
–˜ ˜ “– – ˜ ˜ —‘ ÐÐ ’“™
½¸ ’ Û ’“Û ˜ ˜ “˜ ’
½ · ·
˜· ·½
™’ ˜ “’ ˜
– •™ Ð ˜“ ’ ˜ · ´˜µ — “Г‘“–” ’ ’ “™– ““
·
“˜ “– ’¸ — Ý ’ ¡´¼ µ “– —“‘ ¼º
¾º À – Ç– – Ê —™– ’ Ê Ð ˜ “’—

 
И¬
Á’ ˜ “ÐÐ“Û ’ — “–˜ ’ ’“˜ ˜ “’ “– · ¸Û —˜ —‘
Æ’½ ¸
  ¾ ˜ ¬·½
·Ð ½ к Ë“ ˜
— ’ — · ´˜µ — “Г‘“–” ’ –
¾ ·
Ð
˜ ˜¬ ™’ ˜ “’ Î
¼º „ ˜ ™— ¬–—˜ ——™‘ ˜ º Á’ ˜ ˜ — Û ¬’ ˜ “’
¾ ¾
£
˜ –˜ ˜
½·¾ Ý
½


е

  ½  ½¾ ¬ ½· ´‘½
Î ·Ð ´˜µ ·Ð 
´˜ · Ð ½ µ · ´˜µ
Ð
¾ £ Û˜ ˜ ·´Ð ½µ 
·Ð 
´˜ ¾
“– ˜ –˜ · Ð ½µ ´˜ · Ð ½ µ¸ —“
’ ½Û Ú
Î Ð ´˜µ   Î Ð ´˜ ¾
· · ·
¾
Ð
¸Î ¬
µ ¼º À ’ — “Г‘“–” ’ ¡´¼ µº Ç’ ˜ “˜ – ’¸
´ ’ ˜ ™— ¬ ¾ Ƶ¸ Û – ”Ð
·
Ð
¬’ ˜ “’ “ Î
˜ Ý


е

Г ˜ ½· ´‘½
Î ·Ð ´˜µ ·Ð 
´˜ · Ð ½ µ · · ´˜µ
¾
Ð

о
·
˜Î ˜ º Ë“ “– ˜ ’
’ ’Û ™ ˜ ’ “™– ““ “ ¼Û Ú

È—  ¡ е ’ ¾
´‘½
½·
½
˜ ¬
· ´˜µ ‘“
½  ¾ ¬
Ð
È—  ¡
·Ð 
´˜ · Ð ½ µ
е
  Г ˜ ’ ¾
´‘½
½·
˜ ¬
· ´˜µ ‘“
¾
Ð
 Ð· ´˜ · Ð ½µ ˜’
Ϙ ˜ —‘ – —“’ ’ Û “˜ ’ — ‘ Ð – —˜ ˜ ‘ ’˜ “– ’
’ “™– ““ “˜ “– ’º Ì — ”–“Ú — ˜ “ÐÐ“Û ’ ”–“”“— ˜ “’º


È–“”“— ˜ “’ ¾º º ¾ Æ” ’ о
“– Ú –Ý Û Ú
½

  ¡ е
¦Ð§ ´˜µ   ¦´Ð ½µ§ ´˜µ  Ð
§
½· ´‘½
Ð ½½
´¦—µ · ´˜ ½ µ½ ´¾º º¾½µ
½µ
Ð
¾Æ’½

½ ƺ
“’ …“– “Ú –¸ “– ˜ ’ ’ “™– ““ “ Û Ú
½ µ’
´Ð ½ ¼
½

 ¡
È Ðµ ’ ¾
´‘½
½·
½
˜ ·Ð ½
´¦—µ · ´˜µ ‘“
´ ·Ð ½ µ
Ð
½  §¾¦Ð§ ´˜·Ð
 ¡
È
½µ
е
§ Г ˜ ’ ¾
´‘½
½·
˜ ·Ð ½
´¦—µ · ´˜µ ‘“
¾
Ð
Ê ‘ – ¾º º Ï ˜ “™˜ ’Ý Æ ™Ð˜Ý “’ ‘Ý ’ – З ˜ – —™Ð˜— “ ˜ —— ˜ “’ ˜“
¾
–˜ –½ º À“Û Ú –¸ ’ “–
“˜ – — ’ ™Ð – – Ý— – ¸ ¾¿ – ’“˜ ˜“ ˜ Г—˜
’˜ •™ ˜ ÚÝ “–‘™Ð —¸ Û Û“’³˜ Û– ˜ “Û’ ˜ — ’ – Ð — ˜ “’—º
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

¾º ˘“ — Ì– ’— ˜ “’
˘“ — – ˜ “’— Û ÐÐ
Á’ ˜ —— ˜ “’ ˜ ˜– ’— ˜ “’ “ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ˜ — ™—— º
 ¦
Æ“˜ ˜ ˜ ’˜ —˜ —— – ˜ “’ — ÐР˘“ — – ˜ “’ ¾¸ Û ˜
— ’ ™Ð – – ˜ “’º ´Ë“‘ ™˜ “–—¸ ‘“’ ˜ ‘ “—˜ ’ ’ “—˜ ’ ’ ¼½ ¸ ™— ˜
’˜ ¹Ë˜“ — – ˜ “’
˜ –‘ ’—˜ º Ì “— ™˜ “–— ˜ ’– – ˜“ ˜ — ’ ™Ð – – ˜ “’ —
˜ Ë — —“‘
˜ ˘“ — – ˜ “’ºµ Ï ——™‘ ˜ — ˜“– “’˜ ’’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü—
½
Ç´Ü ¾ µ
Ý ˜“ ˜ ݴܵ —Ü ’ ˺ Ï
’ Û ——™‘ —“Й˜ “’ “ ´¾º½º½µ —™ ˜
˜ ’ Г“ “– ˜ – Ð ˜ “’ ˜Û ’ ˜Û“ ”“—— Ð “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ——“ ˜ Û˜ ˜ —
—“Й˜ “’º
„˜ ½  ¸ ’ — ’˜ ’˜–“ ™ ˜ “’ “ — ˜ “’ ¾º º¿º Ï ˜ ˜ — – ˜ “’—
½ ½·
¾     ½· ·   ½ 
£
·
˜“–— Ë Ü –Ü
Û ——“ ˜ ˜ — ¾ ¾ ’
¾     ¾   ½    ¸ Û ˜
Ë  £ Ë·
Ü –Ü
¾ ½· ¼ —“ —‘ ÐÐ ˜ ˜ “˜
Ë   “’˜ ’ ˜ Ë  º „ ˜
—™ — ˜ “ Ë ·
˜Ë —
’ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —¸ ’ Û ——™‘ ˜
ݦ “’ Ë ¦ º
“– Ð —™‘ “ Ý
’“˜ ˜ ™ ˜“ ˜ “– ‘ ¾º¿º Û˜ ’ Ú ˜Û“ “’Ú – ’˜
¦¸ Û ˜
˜– ’—— – — “– ݸ º º ˜ – Ü —˜ ˜Û“ ½¹” – “ ˜– “’“‘ ˜– ”“ÐÝ’“‘ З Ú Ð™ —
” ¸ —™
’ ˜ ˜
¾Ë
  ´Üµµ
·
ݴܵ Ü
· ´Ü ´Üµµ ´Ü ´¾º º½µ
 
½ ½

Û –
ÜÜ
  Ý ¦ ´Üµ
´Ü µ
¦
½
¾Æ”
„ ’˜ ”–““ “ ”–“”“— ˜ “’ ¾º º ¸ ˜ — “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ‘ Ý Û– ˜˜ ’ —

ÜÜ ÜÜ
   µ     µ´Üµ
‘ ´„ ‘ ´„
· ·
ݴܵ ´ µ ´Üµ µ´Üµ ´ ´Üµ
½ ½
¾Æ” ¾Æ”
¾ ˸ Û „
Ü – ‘ ’— ˜ „ ”Ð ’˜ – Ð ’˜ — ’— “ —˜– ™˜ “’— Û ˜ —” ˜ “

È ¾Æ
½
–˜
’˜ – ˜ “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ½º
ÜÜ
  ‘ ´„ ·
·
Í— ’ ´¾º º½ µ Û ’ – Û– ˜ ”´ µ ´Üµ µ´Üµ —
½—´ ÜÜ   µ´Üµ
  ‘ ´„
½ · ¼
µ ´Üµ ½
¾Æ” ¾Æ” ¾Æ’½
¼

·
¼  ¡—   È ¾‚ — ¡
È · ·
¼
½
¾Æ” ¾Æ’½
È’ —
…“– “Ú –¸ ´ µ ´Üµ ´Üµ · ’ ˜ ™’ •™ ’ —— “
¼
½
·
¼

  ´Üµ · ½
˜ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — ˜ ’ ‘”Ð — ´Üµ · º Ì — ”–“Ú — ˜
½
“ÐÐ“Û ’ ”–“”“— ˜ “’º

È–“”“— ˜ “’ ¾º º½ „ ˜ Ý ½’
—“Й˜ “’ “ ´¾º½º½µ —™ ˜ ˜ ݴܵ Ç´Ü ¾ µ — Ü
— ˜“– Ë ˜ ˜ “’˜ ’— ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º „ ˜  ¸ ’ ·¸ –½ ¸
½¾
“’— ™˜ Ú — ’ ™Ð – – ˜ “’— ’ ˜ – ˜ Ð ”Ð ’ “ ˜ — ˜ “ ÐÐ Ý ¸ ¾ Æ” ¸
˜–
ܾ £   ¾  ·· ¾   
¬’ ˜ — ˜“–— Ë ·
’ ’
–Ü
Ü ¾ £   ¾  · ¾    
Ë  ¸Û˜ ¼ —“ —‘ ÐÐ ˜ ˜ “˜
–Ü
¾º Ë“‘ ˜ “’ Ð Ê —™Ð˜—

’ Ë   “’˜ ’ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º „ ˜ Ý ¦ ’“˜ ˜ “– Ð —™‘ “ Ý “’ Ë ¦ ’
Ë·
——™‘ ˜ ˜ Ë Ë · Ë  º Ì ’¸ Ú ’ ˜Û“ “’Ú – ’˜ ˜– ’—— – — “– ݸ

¾Ë
  ´Üµµ
·
ݴܵ Ü
· ´Ü ´Üµµ ´Ü
 
È ¾‚ —
Û Ú
· ·
· ´Ü ´Üµµ ´Ü ´Üµ · µº ´¾º º¾µ
 
¾º Ë“‘ ˜ “’ Ð Ê —™Ð˜—
Á’ ˜ —— ˜ “’ Û Û ’˜ ˜“ ”–“Ú —“‘ ˜ “’ Ð – —™Ð˜—º Ì ¬–—˜ – —™Ð˜ “’ –’— —“¹
Ð’ Ú– —
ÐÐ ´º “— µº Ï ˜ ˜ — Ð’ Ú– —Û Û ÐÐ — “Û ˜ ˜
Ð ¾ Æ’
¾ Ê’ ¾Ê
Ü
´¾º½º½µ — – Ð ’˜ — ’— ˜ ˜ Ð ´Üµ “– ÐÐ ’ ’ ˜ ˜ “–
¾ ¾ ʸ ˜
 

½¾ Û Ú ’ ´¾º½º½µ ”“—— —— — –˜ ’ ˜– ’—— – — —“Й˜ “’—
˜ ˜ –– ÐÛ ’ – —˜– ˜ ˜“ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü— ’ ˜ — ˜– ’—— – — ’ —™‘‘
˜™ Ð —“Й˜ “’— Ý “ ´¾º½º½µ ˜
˜“ ˜–– Ð¹Ú Ð™ Û ’ – —˜– ˜ ˜“ ˜ ”“— ˜ Ú – Ð Ü —º

’˜— «
Á’ — ˜ “’ ¾º º¾ Û Û ÐÐ ˜ –‘ ’ ˜ Ú “™– “ ˜ “Æ ’˜ “–‘ Ð —“Й˜ “’
½¸ Û
ݼ —‘ Ð ’— ˜ “’ ¾º º¿ Û Û ÐÐ Ú ’ ’ Г ™ “– « – ’˜ Ð •™ ˜ “’— “
˜ – —™Ð˜— “ ˜ ’ ’˜ — ”˜ –º¾º º½ Ð’ Ú– —
¾ Æ”¸ “
Ï Ð– Ý “™’ —“Й˜ “’— ’ ¸ ´¾º¿º µ ’ ´¾º º µ – —” ˜ Ú Ðݸ ’
¼ ½
¾
¾ ´ ½  ½·µ ¸ Û
£
˜ –˜
— ˜“– – ’ – ˜– “’— ™˜ Ú — ’ ™Ð –
½  ½ ½·
¦ ´˜µ
– ˜ “’—º Æ“˜ ˜ ˜ “– ˜ ¾ £ Û ˜   ½µµ
´
–˜ ½¸ ´˜ — Ð ‘ ˜— ’
‘ ´ ¡µ¹˜“”“Г Ý — ˜ ’ — ˜“
¦—
¼
˜ ½´ º ”–“”“— ˜ “’ ¾º º½½µº …“– “Ú –¸
½
§ ¸ ¾ Æ’ ½
“‘”“— ˜ “’ ’ ˜ –‘— “ ´ º ”–“”“— ˜ “’ ¾º º µº
·
Æ“Û¸ Ð ˜ Ï ’ Ï ¦ ¬’ — ’ ´¾º º½ µ ’ Ð ˜ ™— “’— –˜ —” ´Ï µ “
Ï· Ï  ’ –˜
™’ ˜ “’— Û – “Г‘“–” ’ “˜ ’ —™ ˜ ˜ “’ ½˜
¡µ¹˜“”“Г
  ¼  
´ ½µµ · ´ ½µµ
‘½
™’ ˜ “’ ´˜ — Б˜ ´˜µ ’ ˜ ´ Ý— ½¸ Û Ð ´˜
  ´˜µ –˜
— Б˜ — ½ º …“– “Ú –¸ Û ——™‘ ˜ ˜ “’ ˜ — ’ ™Ð – – Ý ½Û


 § ¡
Ú “‘”“— ˜ “’—
½
¦   ´‘½ µ
½
´˜ ½ µ½ ´¾º º½µ
½µ
½
¼

ϧ
§ ¼
‘½
Û – Г’ — ˜“ ´ ½µ ’ ܘ ’ — ’ Ðݘ ÐÐÝ ’˜“ ’˜ ÛÝ —
—– ’ Ð ‘‘ ¾º º º ’ ÐÐÝ Û ——™‘ ˜ Ü —˜ ’ “ “’—˜ ’˜ ¸’ ”’ ’˜ “
§ ´˜   ´‘½ µ
‘½ ½ ô
½ ô µ ¸ Û
¸ —™ ˜ ˜ ´ ½ µ½ ½ µµ – Б µ ¼º Ì
½
½

Ƚ     ¡
“‘”“— ˜ “’ ’ ´¾º º½µ — ™’ •™ ¸ Û ’ ”–“Ú — “ÐГۗ —™””“— “– Ü ‘”Ð
  ´‘½ µ

Ƚ     ¡ ½
· ·
½
˜ ˜ — ˜Û“ “‘”“— ˜ “’—¸ ’ ‘ ÐÝ ´˜ ½µ ’
½µ
¼ ½

  ¾Æ˜
´‘½ µ
·
½ ˜ “– Ð
´˜ ½ µ½ ºÏ Ж Ý — Û ’ Ð ‘‘ ¾º º ˜
½µ
¼ ½
”˜ – ¾º Ê —™– ’ È–“” –˜ — “– «–’ •™ ˜ “’—

Ï· Ï ’¡´¼ Ð
 
™’ ˜ “’ ’ ’ Ðݘ ÐÐÝ “’˜ ’™ –“‘ –“—— ´Ð ½ ´Ð·½µ ½ µ ’˜“ ½µ
¾ ´Ð ½ ½ ÆÛ
½ µ’
“– ˜
’ Ú ¸ ™— ’ ˜ ’“˜ ˜ “’ ’˜–“ ™ ˜ – Ð ‘‘ ¾º º ¸
½


   ¡    ¡
Ð Ð
   
´‘½ µ ´‘½ µ
·Ð 
½½ ½½
´˜µ ´˜ ½ µ½ ´˜ ½ µ½

<<

. 5
( 13)>>