СОДЕРЖАНИЕ

Семінар № 1

1. Розкрити сутність декадансу.

2. Поняття "пост-культури": його сутність та значення.

3. Загальна симптоматика естетики ХХ ст.

4. Чому Ф. Ніцше вважав, що культура хвора, в чому причина її хвороби?

5. Як Ф. Ніцше розглядав аполоновське та дионисійське у культурі?

6. Яке значення має мистецтво в психологічній теорії З. Фрейда?

7. Значення естетичного способу життя у екзистенційній концепції С. К'єркерога.

8. Проблема символу у мистецтві за Кассирером.

9. В чому полягає суттєва протилежність екзистенціалізму і структуралізму як значущих
парадигм ХХ ст.?

10. Проблеми феноменологічної естетики в різних галузях мистецтва (література, живопис,
музика).

11. Інтуїтивізм та його значення в мистецтві ХХ ст.

12. Як Ви розумієте вираз "дегуманізація мистецтва"?

Семінар № 2

1. Авангард і модернізм: спільне та відмінне.

2. Розкрийте суть абстрактного мистецтва.

3. Загальні риси сюрреалізму, дадаізму та експресіонізму.

4. Течії імпресіонізму та постімперіонізму, їх сутність та представники.

5. Футуризм як напрямок мистецтва ХХ ст.

6. Кубізм та його види.

7. Особливості мистецтва поп-арту.

8. Концептуалізм та його приклади.

9. Конструктивізм та його роль у різних видах мистецтва.

10. Як Ви розумієте поняття "симурякр"?

13. Особливості напрямку реді-мейдс, з яким іншим авангардним напрямком він пов'язан?

11. Значення НТП в появі нових напрямків мистецтва ХХ ст.
Семінар № 3

1. Значення постструктуралізму в естетиці постмодернізму.

2. Проблема естетизованого осереддя існування сучасно людини в естетиці постмодернізму.

3. Модернізм та постмодернізм: спільне чи відмінне?

4. Значення масових видовищ (шоу) в естетиці постмодернізму.

5. Організація віртуальних просторів та їх значення в сучасних арт-практиках.

6. Мистецтво ленд-арту та енвайронменту.

7. Хеппенінг та перфоманс: спільні та відмінні риси.

8. Значення мистецтва дизайну в сучасній культурі.

9. Паракатегорії лабіринту та інтертексту в мистецтві постмодернізму.

10. Паракатегорії абсурду та заумі в мистецтві постмодернізму.

11. Паракатегорії жорстокості та тілесності в мистецтві постмодернізму.

12. Паракатегорії гіпертексту та деконструкції в мистецтві постмодернізму.


Семінар № 4

1. Загальні риси феноменології Е. Гуссерля та їх вплив на естетику ХХ ст.

2. Феноменологічна естетика Н. Гартмана.

3. Фундаментальна онтологія та екзистенціалізм М. Хайдеггера. Розуміння значення
мистецтва.

4. Як М. Хайдеггер пов'язував проблему істини з мовою мистецтва?

5. Інформаційно-естетична концепція М. Бензе.

6. Соціологічно-естетична проблематика Г. Маркузе.

7. Концепція Т. Адорно: соціологія та музикознавство.

8. Соціологічна теорія М. Вебера.

9. Проблема масового музичного мистецтва в концепції Т. Адорно.

10. Психологічна концепція Р. Мюллер-Фрайенфельса.

11. Роман Т. Манна "Доктор Фаустус": загальнокультурна та естетична проблематика.

12. Естетична та культурологічна концепція в романі Г. Гессе "Гра у бісер".
Семінар № 5

1. Концепція інтуїтивізму А. Бергсона.

2. Французький сюрреалізм в поглядах А. Бретона.

3. Спільні риси в концепціях А. Бергсона та А. Бретона.

4. Проблема феноменологічного сприйняття в теорії Мерло-Понті.

5. Феноменологічні погляди М. Дюфренна.

6. Деконструктивізм Дерріда.

7. Позитивізм та структуралізм у французькій естетиці.

8. Особливості естетики Барта.

9. Екзистенційна естетика Ж.-П. Сартра.

10. Специфіка літературної творчості Камю та Кафки.

11. Мистецтво імпресіонізму у Франції.

12. Релігійні напрямки в естетиці Франції.Семінар № 6

1. Інтуїтивістська естетика Б. Кроче.

2. Італійська феноменологічна естетика (Г. Морпурго-Тальябує).

3. Особливості італійського екзистенціалізму (Н. Аббаньяно).

4. Народження італійського футуризму в концепціях Ф. Маринетті та У. Боччоні.

5. Теорія семіотичного позитивізму У. Еко.

6. Загальні риси італійської естетики ХХ ст.

7. Загальні риси іспанської естетики ХХ ст.

8. Сюрреалізм С. Далі та Х. Мірро: спільне та відмінне.

9. Естетична концепція М. Унамуно.

10. Теорія Ортегі-і-Гассета.

11. Особливості мистецтва та життя П. Пікассо.

12. Специфіка та представники "натуралістичного" та "органічного" сюрреалізму.
Семінар № 7

1. Феноменологічна концепція С. Лангера.

2. Проблема "презентативного символізму" в теорії С. Лангера.

3. Неопозитивізм та його вплив на сучасну естетику.

4. Концепція Л. Вітгенштейну та проблема творчості.

5. Американський прагматизм та етстетичні проблеми.

6. Концепції Дж. Д'юі та Т. Манро.

7. Американський поп-арт в концепції та практиці Р. Раушенберга.

8. Теорія та мистецтво шовкографії Е. Уорхолома.

9. Американський мінімалізм.

10. Аукціоністські види мистецтва та їх представники.

11. Мистецтво концептуалізму.

12. Мистецтво енвайронменту та ленд-арту.СОДЕРЖАНИЕ