СОДЕРЖАНИЕ

Питання до заліку з релігієзнавства
(доц. В.М. Шелюто)

1. Проблема сутності релігії.
2. Релігійний комплекс і його структура.
3. Соціальні функції релігії.
4. Предмет і об’єкт релігієзнавства, його завдання.
5. Основні риси релігійного світогляду.
6. Особливості міфологічного світогляду.
7. Особливості академічного та конфесійного релігієзнавства.
8. Психологічні та соціальні передумови виникнення релігії.
9. Основні підходи до проблеми походження релігії.
10. Первісні форми релігії.
11. Племенні культи.
12. Шаманізм. Шаманське камлання.
13. Землеробський культ.
14. Особливості релігії Стародавнього Єгипту.
15. Релігія Стародавньої Греції.
16. Релігія стародавніх германців і кельтів.
17. Індуїзм. Поняття про Брахман і атман.
18. Конфуціанство.
19. Даосизм. Поняття про Дао і де.
20. Синтоїзм.
21. Іудаїзм.
22. Зороастризм.
23. Історичні умови виникнення буддизму. Основні поняття буддизму.
24. Хінаяна і махаяна як основні напрямки в буддизмі, їх особливості.
25. Ламаїзм (тибетський буддизм).
26. Шлях пізнання світу в дзен-буддизмі.
27. Суспільно-історичні і ідейні передумови виникнення християнства.
28. Особливість Ісуса Христа. Історична і міфологічна школа про Христа.
29. Особливості раннього етапу розвитку християнства.
30. Символ віри, основні догмати і моральні постулати християнства.
31. Історична обумовленість розподілу церков і розколу в християнстві.
32. Склад і зміст Біблії. Релігія і наука про історію її створення.
33. Фольклорні мотиви в Старому завіті.
34. Етичні норми Старого завіту.
35. Етика Нагорної проповіді Христа.
36. Біблія і мистецтво. Поняття релігійного мистецтва.
37. Проблема Святої Трійці в ранньохристиянських єресях.
38. Церковна ієрархія в православ’ї. Православні таїнства і свята.
39. Культово-обрядова сторона православ’я. Апостольський Символ віри.
40. Православ’я в історії і культурі східних слов’ян.
41. Ісихазм як філософі православ’я. Православне чернецтво. Паламізм.
42. Старообрядництво. Православні секти.
43. Основні догматичні і культові особливості католицизму.
44. Структура католицької церкви. Ватикан.
45. Неотомізм як офіційна філософська доктрина католицизму.
46. Соціальна політика католицької церкви.
47. Католицькі ордени. Інквізиція.
48. Соціально-історичні умови виникнення протестантизму. Загальні особливості протестантської догматики.
49. Особливості протестантської догматики і церковної організації раннього протестантизму: лютеранство, кальвінізм,
англіканство.
50. Релігія і нація.
51. Основні напрямки пізнього протестантизму: баптизм, адвентизм, п’ятидесятництво, свідки Єгови.
52. Ідейно-історичні умови виникнення ісламу.
53. Основні поняття, норми і цінності ісламу.
54. Особливість пророка Мухаммеда.
55. Склад і зміст Корану, його світогляд.
56. Основні напрямки в ісламі.
57. Ісламський фундаменталізм в ХХ ст.СОДЕРЖАНИЕ