СОДЕРЖАНИЕ

Вариант № 1

1.Криза європейського людства та засоби її подолання у Є.Гуссерля.

2."Нігілізм" та "декаданс" як суттєві риси сучасної цивілізації у поглядах Ф.Ніцше.Вариант № 2

1.Концепції сучасної цивілізації в працх М.Данилевського, М.Бердяєва та інших російських та
українських філософів.

2.Концепція сучасної цивілізації у поглядаї філософів-неотомістів (Є.Жильсон, Ж.Марітен та інших).Вариант № 3

1.Характеристика понять "культури" та цивілізації у О.Шпенглера.

2.Загальна характеристика концепції цивілізації В.Дільтея.Вариант № 4

1.Концепція генезису та розвитку цивілізації А.Тойнбі.

2.Вчення прокомунікацію К.Ясперса.Вариант № 5

1.Концепція "осевого часу" К.Ясперса та її вплив на формування концепції сучасної цивілізації.

2.Метафізика історії М.Бердяєва та її вплив на формування концепції сучасної цивілізації.Вариант № 6

1.Криза наук як вираження радикальної життєвої кризи європейського людства за Є.Гуссерля.

2.Загальні риси сучасної цивілізації за К.Ясперсом.Вариант № 7

1.Концепція сучасної цивілізації Х.Ортегі-і-Гассета.

2.Счасна духовна ситуація за К.Ясперсом.СОДЕРЖАНИЕ