iaeaOccoa eiaau
OOIO‚I?A ?IAIAIU?

TurboPrint®. 2002, aOOI‚. NEAEI – A. e‚?EIIEIO‚.
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiE?IAII?E ?‚AU
C?EIU? IOI·EI?EE
n‚AU – ·AI?E
n‚AU – AAIAI?E
Panton 361 CVU
C-76; M-0; Y-91; K-0
n‚AU – UAIIOOEIEE
Panton 287 CVU
C-100; M-69; Y-0; K-11
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauaAO·?AEUAI?I?E UO‚?I?E AII
aOUI?IOA OOOU?OAIEA
aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA


eUO?OI IOUI? (I‚?U) —
O?OEA‚OI?IOA ?EOIO
eA?OE ?IIOE O·OAI?AI «UA??EUO?E? IO„OUEO».
cAOOUOUEIO OA?A?OEU? „?IE?U UA??EUO?EE UAIOUIE EIE
EAO·?EAIE?IE (IO?EIA? ‚ ?AIIIIOI O·??‚IAIEE).
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauaAO·?AEUAI?I?E UO‚?I?E AII
aOUI?IOA OOOU?OAIEA
aUEIOIOA I?A?UIEA


eUO?OI IOUI? (I‚?U) —
O?OEA‚OI?IOA ?EOIO
eA?OE ?IIOE O·OAI?AI «UA??EUO?E? IO„OUEO».
cAOOUOUEIO OA?A?OEU? „?IE?U UA??EUO?EE UAIOUIE EIE
EAO·?EAIE?IE (IO?EIA? ‚ ?AIIIIOI O·??‚IAIEE).
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiO?„O‚? I?I
aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiO?„O‚? I?I
aUEIOIOA I?A?UIEA
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiO?„O‚? I?I
C?EIU? I?A?UIEE
C?EIU
‚OOO?OEA‚AAIE?
‚ ‚A I?OIE:
Pantone 287C
E Pantone 361C
C?EIU
‚OOO?OEA‚AAIE?
‚ OIU I?OIU:
?A?I?
(O?E OUOAUIOE OA?UE)
C?EIU
‚OOO?OEA‚AAIE?
‚ OIU I?OIU:
?A?I?
(O?E ?AIIO„?UE?AOIOE
EIE UOIOO-OA?UE)
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiO?„O‚? I?I
C?EIU? I?A?UIEE
C?EIU
‚OOO?OEA‚AAIE?
‚ ‚A I?OIE:
Pantone 287C
E Pantone 361C
C?EIU
‚OOO?OEA‚AAIE?
‚ OIU I?OIU:
Pantone 361C
C?EIU
‚OOO?OEA‚AAIE?
‚ OIU I?OIU:
?A?I?
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauAIII ‚IA?IAE OA?eOEOIE
eA?‚?E IEOU. aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA
117333, .,
www.phosagro.ru
, 55
T: (095) 956-09-64/65.
: (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauAIII ‚IA?IAE OA?eOEOIE
eA?‚?E IEOU. aUEIOIOA I?A?UIEA
55, Leninsky prospect,
www.phosagro.ru
Moscow, 117333, Russia.
Tl.: (095) 956-09-64/65.
Fax : (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauAIII AIO‚OE OA?AOEOIE (‚ OOOU‚AUOU‚EE O U?A·O‚IE?IE Eeei)
eA?‚?E IEOU . aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA
117333, .,
, 55
T: (095) 956-09-64/65.
: (095) 956-19-02_________________________________________ __________

c ____________________________________ OU___________
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauAIII AIO‚OE OA?AOEOIE (‚ OOOU‚AUOU‚EE O U?A·O‚IE?IE Eeei)
eA?‚?E IEOU. aUEIOIOA I?A?UIEA
55, Leninsky prospect, Moscow,
117333, Russia.
Tl.: (095) 956-09-64/65.
Fax : (095) 956-19-02_________________________________________ __________

From __________________________________ date_________
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiE?IAII?E ·III UIOEIEI?IO„O OOO·?AIE?
aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA
117333, ., , 55
T: (095) 956-09-64/65. : (095) 956-19-02
www.phosagro.ru


aeaiei aeEeNAiA CeOau
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiE?IAII?E ·III UIOEIEI?IO„O OOO·?AIE?
aUEIOIOA I?A?UIEA
55, Leninsky prospekt, Moscow, 117333, Russia
Tl.: (095) 956-09-64/65. Fax : (095) 956-19-02
www.phosagro.ru


ToFromDate Time
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauCEAEUI?A I?UO?IE:
EIAII? E IO?OO?UE‚I?
aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA
www.phosagro.ru


117333, .,
, 55
T: (095) 956-09-64/65. . 999-99-99
: (095) 956-19-02 E-mail: a.l.gorbachev@phosagro.ru
www.phosagro.ru
117333, .,
, 55
T: (095) 956-09-64/65.
: (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauCEAEUI?A I?UO?IE:
EIAII? E IO?OO?UE‚I?
aUEIOIOA I?A?UIEA
www.phosagro.ru
Alexander Gorbachev
55, Leninsky prospect, Moscow,
General manager
117333, Russia.
Mob. 999-99-99
Tl.: (095) 956-09-64/65.
E-mail: a.l.gorbachev@phosagro.ru
Fax : (095) 956-19-02
www.phosagro.ru
55, Leninsky prospect, Moscow,
117333, Russia.
Tl.: (095) 956-09-64/65.
Fax : (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauCEAEUI?A I?UO?IE:
EIAII? E IO?OO?UE‚I?
e?AI IOUI?IO„O OOOU?OAIE?
www.phosagro.ru
eUO?OI I‚?U AII 8 II


117333, .,
, 55
T: (095) 956-09-64/65. . 999-99-99
: (095) 956-19-02 E-mail: a.l.gorbachev@phosagro.ru

eUO?OI I‚?U 6 II
www.phosagro.ru
117333, .,
, 55
T: (095) 956-09-64/65.
: (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiO?„O‚? I?I UE?I? E ?AOI?E ·IOI I OO?UO‚?? IOI‚A?U?
iO?IU c4 (299X324). aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA
117333, .,
www.phosagro.ru
, 55
T: (095) 956-09-64/65.
: (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiO?„O‚? I?I UE?I? E ?AOI?E ·IOI I OO?UO‚?? IOI‚A?U?
iO?IU c4 (299X324). aUEIOIOA I?A?UIEA
55, Leninsky prospect, Moscow,
www.phosagro.ru
117333, Russia.
Tl.: (095) 956-09-64/65.
Fax : (095) 956-19-02
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiO?„O‚? I?I UE?I? E ?AOI?E ·IOI I OO?UO‚?? IOI‚A?U?
iO?IU DL (220X110). aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA
117333, .,
, 55
T: (095) 956-09-64/65.
: (095) 956-19-02
www.phosagro.ru
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiO?„O‚? I?I UE?I? E ?AOI?E ·IOI I OO?UO‚?? IOI‚A?U?
iO?IU DL (220X110). aUEIOIOA I?A?UIEA
55, Leninsky prospect, Moscow,

Tl.: (095) 956-09-64/65.
Fax : (095) 956-19-02
117333, Russia.
www.phosagro.ru
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiE?IAII?A ??EUU?
NI? IO„OUEO E I?EAI?EE
o?EUU iUUU?EO (Futuris) EIE A„O IIO„E
O??IO„O, OOIUEE?IO„O I?A?UIE?.
AACENOUaaaaaaceeeeiiiinooouoouuu
·‚„A?EAEEIIIIOO?OUUU???????????
1234567890!@#$%^&*()_+
NI? UAIOUO‚O„O I·O?
o?EUU iAIEOO (Helios) EIE A„O IIO„E
O??IO„O, O‚AUIO„O I?A?UIE?;
O??IO„O, EE?IO„O I?A?UIE?.
Ũ

1234567890!@#$%^&*()_+

Ũ

1234567890!@#$%^&*()_+
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiE?IAII? OU‚AIE?I? O?OUI?E?
aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiE?IAII? OU‚AIE?I? O?OUI?E?
aUEIOIOA I?A?UIEA
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiE?IAII? OU‚AIE?I? O?OUI?E?
aE?EIIE?AOIOA I?A?UIEA
ieeAEee
iaeaOccoa eiaauiE?IAII? OU‚AIE?I? O?OUI?E?
aUEIOIOA I?A?UIEA